Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_5_2015_11_25

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дуганець Н.В., к.е.н., доцент,

Цвик М.І, магістр

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський, Україна

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

На підприємствах України функціонують різні автоматизовані системи обліку праці та її оплати. Бухгалтеру з обліку праці та її оплати дозволяють комплексно розв`язувати всі задачі, поставлені перед даним ділянкою обліку і видавати інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень.

На сьогоднішній день заробітна плата є, з одного боку, основним джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального достатку членів їх сімей, а з другого, певною часткою всіх витрат роботодавця на виробництво і найбільш ефективним засобом спонукання працівників до високопродуктивної і якісної праці, то питання організації заробітної плати, формування її рівня завжди знаходяться в центрі уваги як роботодавців, так і працівників та їх об'єднань. По суті ці питання є основою соціально - трудових відносин у суспільстві [1].

В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно  до змін  в  економічному  й  соціальному  розвитку  країни,  істотно міняється й політика в області оплати праці, соціальної  підтримки  й  захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики  передані безпосередньо підприємствам, які  самостійно  встановлюють  форми, системи й розміри заробітної плати, матеріального стимулювання результатів праці. Відзначені моменти обумовлюють необхідність розробки нових підходів в обліку розрахунків по заробітній платі. Тому, одним  з найважливіших напрямків діяльності бухгалтерії будь-якого підприємства, як в Україні, так і закордоном, є облік заробітної  плати працівників підприємства[2].

Облік праці й  заробітної  плати  є  одним  з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок роботи бухгалтера. Він по  праву займає одне із центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Посилення зв’язку оплати праці з кінцевими результатами повинно стати основним направленням перебудови в області розрахунків за виплатами працівникам. Важливо, щоб фактично заробітна плата кожного робітника була поставлена в чітку залежність від його особистого трудового вкладу в кінцевий результат підприємства. Саме якісний облік оплати праці на підприємстві в сучасних умовах господарювання сприяє вдосконаленню інформаційного забезпечення господарства щодо реального стану фонду оплати праці[ 3].

Автоматизація обліку розрахунків за виплатами працівникам дозволить вирішити проблему не тільки удосконалення форми бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах, ай своєчасності погашення боргів, пов’язаних з виплатою заробітної плати [4].

Багато підприємств в Україні перейшли на безготівкову форму виплати заробітної плати своїм працівникам. В цьому впровадженні як недоліки, так і переваги.

До останніх банківські установи відносять:

- максимально спростити процедуру видачі заробітної плати: виплата заробітної плати та інших нарахувань зводиться до одного банківського переказу  – все інше бере на себе Банк. Немає необхідності депонувати заробітну плату (всі співробітники отримують заробітну плату в один день незалежно від їхнього місцезнаходження (відпустка, відрядження, працюють в іншій філії, ін.);

- заощаджувати кошти на інкасації та обслуговуванні наявного обороту

- повністю виключити відволікання працівників від виробничого процесу, пов'язаного з виплатою заробітної плати через касу підприємства; 

- забезпечити Ваших співробітників мобільним платіжним інструментом. Відповідно, працівники від впровадження карткової системи виплати заробітної плати отримають:

 • особистий картковий рахунок;
 • цілодобовий доступ до коштів у будь-якому куточку земної кулі;
 • додатковий дохід у вигляді відсотків, що нараховуються на залишок коштів на картковому рахунку, а також можливість заробляти за рахунок вільних або накопичених на картковому рахунку коштів  можливість не тільки більш оперативно та безпечно здійснювати розрахунки або оплату покупок та послуг (у магазинах, готелях, ресторанах, АЗС, через Інтернет, ін..) у більш ніж 150 країнах миру, а також додатково заощаджувати отримуючи бонус при розрахунках карткою в Україні;
 • можливість одержувати готівку або розраховуватися картою у валюті країни перебування, незалежно від валюти, що перебуває на картковому рахунку;
 • можливість поповнення карткового рахунку наявним та безготівковим шляхом;
 • гарантію в дотриманні конфіденційності інформації про особисті доходи;
 • можливість швидкої та зручної оплати через банкомати послуг страхових компаній, операторів мобільного та Інтернет зв'язки;
 • економію часу при виїзді закордон, тому що кошти на картковому рахунку декларуються усно;
 • можливість більш ефективно розпоряджуватись особистим бюджетом, використовуючи безкоштовні щомісячні виписки;
 • можливість користуватися «універсальністю» карти (одержувати заробітну плату, % по депозиту, використовувати дозволений кредитний ліміт (Кредитна лінія на картковому рахунку)) [5].

Саме тому нами було запропоновано перейти досліджуваному підприємству на виплату заробітної плати із застосуванням платіжних карток.

 

 

Список використаних джерел

 1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І допов. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін. /За ред. Проф. М.Ф. Огійчук. – К.: Вища освіта, 2003р. – 800с.
 2. Бухгалтерський облік у бюджетній установах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварник, Р. Бойко, Л.Лученко. – Лівів: аверс, 2002р. – 316с.
 3. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. / Бутинець Ф.Ф., Дем’яненко М.Я., Каблук П.Т., Белебеха І.О., Лінник В.Г. – Житомир: ПП. «Рута», 2003. – 511с.
 4. Закон Украни “ Про оплату праці” [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua;
 5. Фінансовий облік. Навч. посібник. / За ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.

 

Категорія: Секція/Section_5_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 340 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0