Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_6_2015_11_25

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОСОРСИНГУ ФУНКЦІЙ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Мягкова О.В., к.держ.упр., доцент кафедри економіки та менеджменту

Київський міжнародний університет

м. Київ, Україна

 

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОСОРСИНГУ ФУНКЦІЙ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 

З метою підвищення ефективності управління діяльністю будь-якого підприємства керівники зацікавлені в тому, щоб максимально ефективно використовувати можливості внутрішнього аудиту. Існують різні способи його організації і оцінки. Зростаючий інтерес до внутрішнього аудиту виправданий і обумовлений, на нашу думку, низкою чинників: підвищення ефективності діяльності підприємства, складова корпоративного управління, вимога до публічності компанії тощо.

Питанням внутрішнього аудиту приділяли увагу науковці-економісти М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Г.М. Давидов, Б.Ф. Усач, В.В. Бурцев та інші. Їхні дослідження були спрямовані на характеристику аудиту в системі внутрігосподарського контролю суб’єктів господарювання.

Поняття косорсингу функції внутрішнього аудиту є досить новим і незвичним. Ми звикли вже до аутсорсингу, консалтингу бізнес-процесів. Але саме косорсинг може бути найбільш ефективним при проведенні оцінки системи внутрішнього контролю або побудови власної системи внутрішнього аудиту на підприємстві.

Основними замовниками внутрішнього аудиту є рада директорів та вище виконавче керівництво підприємства. Сама функція внутрішнього аудиту може бути реалізована кількома способами. Виділяють три підходи до організації внутрішнього аудиту:

1) створення власної служби внутрішнього аудиту;

2) аутсорсинг – передача функції внутрішнього аудиту спеціалізованій компанії або зовнішньому консультанту;

3) косорсинг.

Косорсинг (від англ. cosoursing) – поділ функцій між підрозділами компанії і зовнішньою організацією (часткове залучення зовнішніх консультантів; частковий аутсорсинг) [2].

Даний варіант надає наступні переваги:

- з одного боку співробітники підприємства добре знайомі з внутрішньою організацією та галузевими особливостями бізнесу,

- а з іншого – є можливість використовувати послуги експертів в різних областях; мати доступ до високопрофесійних аудиторських кадрів; до передових технологій і методик проведення внутрішнього аудиту.

Крім того косорсинг дозволяє зберегти гнучкість у виконанні функцій внутрішнього аудиту та дозволяє створити усі необхідні умови для незалежності та об’єктивності під час виконання функцій внутрішнього аудиту.

Ефективність роботи служби внутрішнього аудиту тим вища, чим менші її функціональні зв’язки з іншими підрозділами. Обмеження відносин із різними службами та їх мінімізація мають позитивний вплив на вирішення окресленого кола питань. У протилежному разі, їх діяльність розширюється настільки, що результатом роботи стає не вирішення проблем, а їх констатація або фіксування [3].

До недоліків роботи підрозділу внутрішнього аудиту можна віднести:

1) недостатнє розуміння керівниками підприємства персональної відповідальності за діяльність служби внутрішнього аудиту;

2) порушення незалежності та об’єктивності під час виконання функцій внутрішнього аудиту;

3) недостатня кваліфікованість працівників служби внутрішнього аудиту у певних сферах діяльності підприємства.

Необхідність косорсингу виникає у ряді випадків, найбільш поширеними з яких є:

- потреба у проведенні разових або спеціальних проектів з внутрішнього аудиту;

- обмеженість власних кадрових ресурсів служб внутрішнього аудиту;

- потреба у професійній підготовці власних співробітників служб внутрішнього аудиту за допомогою прямої передачі знань і практичного досвіду від залучених для косорсингу фахівців;

- підвищення ефективності власної служби внутрішнього аудиту.

Не дивлячись на те, що косорсинг є більш витратним способом організації контролю, але в перспективі дозволить підприємству зекономити кошти. Косорсинг є найбільш доцільним до використання середніми підприємствами, які бажають розвивати власний бізнес з максимально ефективним використанням наявних ресурсів. Створювати власну службу внутрішнього контролю є недоцільним, а використовувати послуги інших незалежних спеціалістів є досить виправданим. Для великих підприємств використання косорсингу є менш привабливим за рахунок можливості розповсюдження конфіденційної інформації. Але, навіть даний ризик можна зменшити, якщо скористатися послугами відомої аудиторської компанії, яка турбується про свій імідж.

Таким чином, при використанні косорсингу функцій внутрішнього аудиту підприємство отримує ряд переваг та можливість позбутися недоліків у роботі власної служби внутрішнього контролю. В останньому випадку у компанії з’являється можливість побудови власного відділу внутрішнього аудиту, що має необхідні навички і знання для виконання покладених на них функцій та досягнення поставлених цілей. На нашу думку, у перспективі, підприємства, які слідкують за збереженням майна та бажають розвивати власний бізнес з використанням сучасних передових технологій контролю будуть все більше користуватися послугами косорсингу.

 

Список використаних джерел

1. Аутсорсинг и косорсинг функции внутреннего аудита [Електроный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights //ArticlesPublications/Documents/IARCS_9r.pdf

2. Аутсорсинг і косорсинг функції внутрішнього аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ebskiev.com/ua/ebs-onlajn-dajdzhest/upravlinnya-kompanieyu

3. Кравченко В.В. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В.В. Кравченко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/66.pdf.

4. Мельник О.П. Внутрішній аудит у системі державного внутрішнього фінансового контролю / О.П. Мельник // Збірник наукових праці Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). – Вип. 2. – 2013. – С. 86-91.

Категорія: Секція/Section_6_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 1060 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0