Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_6_2015_11_25

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Здреник В.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль, Україна

 

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 

Проведення аудиту фінансових інвестицій набуває актуального значення для потенційних інвесторів. Тому необхідно значну увагу приділяти аудиту фінансових інвестицій як незалежній експертній оцінці ефективності контролю вкладень у цінні папери. Питання аудиту фінансових інвестицій розглядаються в працях М.Т. Білухи, І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Я.В. Голубка З.В. Задорожного, С.Я. Зубілевич, В.І. Єфіменка, Г.Г. Кірейцева, Я.Д. Крупки, В.М. Пархоменка, А.А. Пересади, В.С. Рудницького, О.В. Сагової, В.В. Сопка та інших. Проте залишається невирішеною низка питань, пов’язаних з адаптацією світових принципів і підходів аудиту фінансових інвестицій до вітчизняних умов господарювання.

Аудит фінансових інвестицій – це незалежна експертна оцінка, яка спрямована на перевірку та виявлення помилок в обліку операцій з цінними паперами.

Голубка Я.В. [1] зазначає, що аудит фінансових інвестицій рекомендовано класифікувати залежно від завдань, що ставляться замовником аудиту: у складі фінансової звітності; під час виконання завдань спеціального призначення. Кожен із зазначених напрямів аудиту фінансових інвестицій має свою мету, завдання, об’єкти, джерела, нормативно-правову базу, умови складання договорів, прийоми. У першому випадку аудит базується на операціях, пов’язаних зі всією діяльністю підприємства, в іншому – з суто інвестиційною сферою. Відповідно визначено стратегію аудиту під час перевірки фінансових інвестицій: як складової фінансової звітності та як самостійного завдання спеціального призначення.

Основною метою аудиту фінансових інвестицій є:

  • перевірка правильності та законності фінансових інвестицій, відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;
  • перевірка правильності поділу корпоративних фінансових інвестицій за видами;
  • перевірка правильності та обґрунтованості розподілу фінансових інвестицій на короткострокові та довгострокові періоди їх утримання.

Процес аудиту фінансових інвестицій, як правило, зводиться до таких етапів, як перевірка документального та юридичного забезпечення обліку фінансових інвестицій, перевірка реальності відображення їх у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності, відповідності їх класифікації, визначення первісної вартості фінансових інвестицій при їх придбанні, оцінці на дату балансу, правильності визначення отриманих доходів та витрат від інвестиційної діяльності та перевірки ведення обліку з метою оподаткування [2, с. 341].

Організація аудиту фінансових інвестицій визначається, передусім, належним інформаційним забезпеченням аудитора, що стосується інвестиційної діяльності підприємства. Для перевірки фінансових інвестицій слід використовувати фінансову звітність, наказ про облікову політику підприємства, регістри синтетичного і аналітичного обліку фінансових інвестицій, первинні документи, що підтверджують операції з фінансовими інвестиціями, відомості по рахунках 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції». В аудиторському контролі використовують також інформацію зовнішніх джерел: банків, страхових компаній, інвестиційних фондів, кредитних спілок, торговельних партнерів, інших аудиторських та юридичних фірм. Важливе місце у формуванні інформаційного забезпечення аудиту інвестицій займають законодавчі, планово-нормативні та довідкові відомості

На етапі аудиту фінансових інвестицій здійснюється планування проведення аудиту операцій з фінансовими інвестиціями, зокрема: аудитор вивчає особливості бізнесу клієнта; визначає ефективність та надійність систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю підприємства; розраховує рівень аудиторського ризику та суттєвості; визначає обсяг вибірки інформації відносно фінансових інвестицій; розробляє аудиторські процедури, які доцільно застосовувати під час виконання аудиту фінансових інвестицій; здійснює документальне оформлення результатів планування (складає план та програму аудиту фінансових інвестицій). При складанні плану та програми аудиту фінансових інвестицій аудитор повинен визначати рівень суттєвості інформації, що підлягатиме перевірці. Суттєвість залежить від величини суми статті фінансової звітності або значущості помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації. На основі зібраних доказів аудитор формулює думку щодо достовірності відображення інвестицій у фінансовій звітності та відповідності чинному законодавству – узагальнення результатів перевірки фінансових інвестицій.

Отже, аудитор повинен дослідити і вивчити систему обліку і внутрішнього контролю клієнта для того, щоб зрозуміти, як готується ця інформація, і мати певне уявлення про надійність досліджених систем, оскільки ця інформація використовується під час збирання аудиторських доказів та формуванні думки аудитора про інвестиційну діяльність підприємства.

 

Список використаних джерел

1. Голубка Я.В. Інформаційне забезпечення обліку та аудиту фінансових інвестицій // Вісник Технологічного університету “Поділля”. – 2003. – №5, частина 2. – С. 103-107.

2. Сагова О.В. Особливості організації та методики аудиту фінансових інвестицій / О.В. Сагова // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – 2010. Випуск 6. – С. 489-492.

Категорія: Секція/Section_6_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 1903 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0