Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_7_2015_11_25

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКІВ

Іванович А. С., студентка кафедри обліку та оподаткування

Миколаївського національного університету імені В О. Сухомлинського,

м. Миколаїв, Україна

Науковий керівник: Полторак А. С., к.е.н., ст. викладач кафедри обліку та оподаткування Миколаївського національного університету

імені В О. Сухомлинського,

м. Миколаїв, Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКІВ

 

Суб’єкти господарювання, які займаються окремими видами діяльності, в тому числі страховики, згідно ст. 141 Податкового Кодексу України мають враховувати особливості оподаткування цих видів діяльності та операцій. Так, своєчасне реагування на зміни у вимогах податкового законодавства суб’єктами господарювання, які займаються окремими видами діяльності, дозволить уникнути помилок в оподаткуванні на цих підприємствах, що обумовлює актуальність обраної теми.

З прийняттям закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII від 28.12.2014 р. змінився загальний принцип визначення підприємствами об’єкта оподаткування податком на прибуток, що у повній мірі стосується також і страховиків. Для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території України та за її межами, в т. ч. для страховиків, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який визначається згідно з пп. 134.1.1 Податкового Кодексу України шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку чи МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Податкового Кодексу України [1].

Зазначимо, що до 01.01.2015 р. для визначення фінансового результату до оподаткування страховики вели окремий облік доходів та витрат, пов’язаних із провадженням страхової діяльності, що оподатковувалась за ставками 3% та 0%, та іншої діяльності, не пов’язаної із страховою, що оподатковувалась за ставкою 18%. Відповідно, податок на дохід та податок на прибуток обліковувалися та розраховувалися окремо один від одного. Починаючи з 01.01.2015 р. у зв'язку із застосуванням нового підходу до оподаткування прибутку підприємств механізм оподаткування страховиків (п. 141.1 ПКУ) суттєво відкориговано, що представлено у п.141.1 Податкового Кодексу України. Ставки залишилися незмінними: страховики зобов’язані сплачувати податок на прибу­ток за ставкою 18% та податок на дохід у розмірах:

  • 3 % – за договорами співстрахування від об’єкта оподаткування;
  • 0 % – за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії.

  Зауважимо, що зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування, які оподатковуються за ставками, вказаними у пп. 136.2.1 (3 %) та 136.2.2 (0 %) Податкового Кодексу України, відповідно до оновленого механізму оподаткування податком на прибуток страховиків, нормами Податкового Кодексу України не передбачено [2].

З прийняттям закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII від 28.12.2014 р. введено поняття «податкові різниці», тобто різниці, що збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування. Так нарахований страховиком податок на дохід за ставкою, визначеною пп. 136.2.1 ПКУ, є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика.  Дохід, зменшений на суму податку, включається до фінансового результату до оподаткування. Відповідно зазначеними нововведеннями встановлено зв'язок між обчисленням податку на прибуток та податком на дохід. Податковим кодексом України передбачено також коригування на різниці, пов’язані з формуванням страховиком технічних та математичних резервів, які визначаються згідно з пп. 141.1.3, 141.1.4 ПКУ.

Звертаємо увагу, що при визначені фінансового результату до оподаткування необхідно враховувати доходи, зменшені на суму податку на дохід, і витрати від страхової діяльності, доходи і витрати від іншої діяльності та податкові різниці. На нашу думку в даній системі оподаткування існує протиріччя. Зменшення фінансового результату до оподаткування на суму нарахованого податку з доходів від страхування є обґрунтованим, однак, включення доходу від страхової діяльності до фінансового результату може призвести до подвійного оподаткування через те, що коригування фінансового результату до оподаткування на суму доходів, з яких вже сплачено податки, не передбачено вимогами Податкового Кодексу України. Відповідно доходи будуть оподатковуватися двічі: у складі податку на дохід та у складі податку на прибуток  [3].

Таким чином, на нашу думку, новий механізм оподаткування страховиків суттєво збільшує податкове навантаження на цих суб’єктів господарювання. Вважаємо доцільним поновити ведення окремого обліку доходів та витрат, пов’язаних із провадженням страхової діяльності, що оподатковується за ставками 3% та 0%, та іншої діяльності, не пов’язаної із страховою, що оподатковується за ставкою 18%, з метою уникнення подвійного оподаткування та удосконалення системи оподаткування страховика.

 

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс України : закон від 02.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

2. Солдатова О. Оподаткування страхової діяльності в 2015 р. податком на прибуток / Ольга Солдатова. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zia.pp.ua/blogs/mon-toring-zm-n-zakonodavstva-ukra-ni/opodatkuvannja-strahovo-d-jalnost-v-2015.html

3. Черв'як С. Оподаткування страховиків: новий підхід (частина 1) / Сергій Черв'як. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gravis-audit.com.ua/opodatkuvannya-strahovikiv-noviy-pidhid-chastina-1

Категорія: Секція/Section_7_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 2990 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0