Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_1_2016_03_31

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Карпюк Олександра

студентка

Науковий керівник: к. е. н., доцент кафедри Туболець І.І.

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпропетровськ, Україна

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

У ринкових умовах господарювання особливої важливості набуває об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства. Вона становить інтерес для інвесторів, кредиторів, постачальників, державних органів управління та аудиторських компаній. Для її визначення розроблено велику кількість методик поглибленого аналізу та експрес-аналізу, які ґрунтуються на використанні абсолютних та відносних показників. Завдяки цим методикам надається можливість виявити проблемні напрями діяльності підприємства та дослідити причини, їх виникнення. Але вони не дають можливість обґрунтувати висновки про фінансовий стан підприємства в цілому.

При визначенні комплексної оцінки повинні враховуватися найважливіші показники фінансово-господарської діяльності підприємства. У цю процедуру необхідно включати аналіз ділової активності, показників рентабельності, платоспроможності, ефективності використання фінансових і виробничих ресурсів та інші параметри комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Об’єктивна та достовірна оцінка фінансового стану підприємства має базуватися на певному,а не довільному переліку показників. Вони мають бути систематизовані та базуватися на публічній звітності суб’єктів господарювання. Це підвищить рівень достовірності отриманих оцінок, нададуть можливість проводити деталізовані аналізи фінансового стану, та виявляти причини, що найбільше та найчастіше впливають на погіршення діяльності підприємства [1].

Діяльність підприємства характеризується сукупністю показників, які ієрархічно зв’язані між собою. Нижній рівень ієрархії – це прості показники, які безпосередньо можуть бути виміряні або розраховані і надані в абсолютному або відносному виразі. Отримання комплексної оцінки – це поетапний перехід від оцінки одиничних показників до підсумкових оцінок вищого рівня і до отримання комплексної оцінки, що знаходитися на верхньому рівні ієрархії. Підсумкові оцінки характеризують певні сторони діяльності підприємства. Комплексна оцінка характеризує результати діяльності підприємства в цілому. Підсумкову і комплексну оцінки отримують шляхом синтезу оцінок попереднього рівня ієрархії на підставі застосування різного роду середніх.

О. С. Ключник та О. В. Кондратюк виділяють такі основні етапи комплексної оцінки діяльності підприємства є:

1. Формування системи оцінних показників;

2. Оцінка одиничних показників діяльності підприємства;

3. Синтез одиничних оцінок для отримання комплексної оцінки діяльності[2].

Переваги застосування такої методики аналізу полягають у його методологічній прозорості. Перелік показників є цінним для оперативного управління та контролю, оскільки регулярний та послідовний розгляд усіх характеристик дасть змогу виявити слабкі місця в діяльності підприємства і вчасно вжити необхідних заходів. 

Інструментарій, який може використати виконавець комплексного аналізу

для обробки вхідної фінансової інформації, можна об’єднати у три групи:

1. Ранжирування фінансових показників і коефіцієнтів;

2. Розрахунок інтегрального показника фінансового стану підприємства – об’єкта дослідження;

3. Порівняння розрахункових показників з еталонними величинами.

Специфіка обробки вхідної інформації на основі формування ранжируваного ряду фінансових показників і коефіцієнтів дає можливість рекомендувати його для застосування у разі потреби вирішення специфічних задач, які виникають перед виконавцями і користувачами фінансового аналізу. Такими задачами можуть бути: деталізоване відстежування ситуації щодо окремих фінансових індикаторів, які використовуються під час дослідження; формування потенційних напрямів впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства з метою реалізації його економічного потенціалу; ідентифікація «слабких» місць підприємства, які виявляються у формі незадовільного рівня значень цільових показників, які є індикаторами що до відповідних напрямів фінансово-господарської діяльності [3].

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства передбачає визначення економічного потенціалу суб’єкта, дає змогу забезпечити ідентифікацію його місця в конкурентних ринкових умовах. Оцінка майнового та фінансово-економічного стану підприємства створює необхідну інформаційну базу для прийняття різноманітних управлінських та фінансових напрямків виробничого розвитку, залучення чи здійснення інвестицій тощо.

Подальші дослідження з даного питання мають бути направлені на удосконалення методології комплексної оцінки, виокремлення групи показників, які є найбільш вагомими при проведенні такої оцінки.

 

Список використаних джерел

1. Руда  Р.В.  Оцінка  фінансового  стану  підприємства  :  сутність  та  необхідність [Електронний ресурс] / Р.В. Руда // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 1(9). – С. 61 – 65. - Режим доступу: http://koris.com.ua/other/16818/index.html

2. Ключник О.С. Вдосконалення комплексної оцінки фінансового  стану підприємства  [Текст] / О.С. Ключник, О.В. Кондратюк // Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  – 2010. – № 1. – С. 120–127.

3. Хотомлянський О. Л. Комплексна оцінка фінансового стану підп-риємства  [Текст] / О. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 111–117.

Категорія: Секція/Section_1_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 2658 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0