Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_1_2016_03_31

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗАМКНУТОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Андрющенко Владислав

студент

Науковий керівник: д. е. н., проф. Гуржій Н.М.

Запорізький національний університет

м.Запоріжжя

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗАМКНУТОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

 

Будь-яка діяльність на підприємстві характеризується набором цілеспрямованих дій. Для здійснення цілеспрямованих дій менеджери повинні приймати рішення про перерозподіл обмежених ресурсів підприємства. Зміни по одному з видів ресурсів призводять до зміни по іншому виду ресурсів, в той час, як деякі ресурси можуть не змінюватися. Обираючи рішення, менеджер повинен мати уявлення про наслідки. Подання всієї інформації, наявної на підприємстві за можливими наслідками прийняття рішень, приведе до інформаційного перевантаження менеджера і ускладнить (або унеможливить) прийняття ефективного рішення [1]. Для зниження інформаційного навантаження менеджера, в практиці підприємств можуть використовувати системи показників [2] (як різновид – система збалансованих показників [3]). Однією з вимог, що пред'являються до таких систем показників є ущільнення інформації [2].

Зазвичай розробка систем збалансованих показників спирається на використання статистичних даних. У той же час, між деякими показниками, що відображають господарську діяльність підприємства, існують аналітичні залежності. Якщо використовувати для отримання інформації менеджером аналітичні залежності між показниками, то таку систему показників можна назвати системою взаємозалежних показників (СВП). Але система, що складається з аналітичних залежностей, матиме однозначне рішення тільки в тому випадку, якщо система рівнянь замкнута. У разі побудови замкнутої системи залежних показників, менеджер зможе дослідити вплив зміни будь-якого з показників господарської діяльності на інші показники. Крім того, він (менеджер) буде мати інструмент, що дозволяє проводити кількісну оцінку наслідків прийнятих рішень.

Замкнуту СВП можна використовувати в ситуації, коли ряд показників є заданими, наприклад, в разі залежної компанії або філії, а також окремо взятого підрозділу підприємства. В цьому випадку вищестояча інстанція встановлює планові цільові показники. Побудова замкнутої СВП дає змогу визначити як можливість досягнення планових показників, так і шляхи досягнення (через перерозподіл ресурсів) планових показників.

Крім того, замкнута СВП дає можливість розрахувати чутливість відхилень параметрів ресурсів, тобто кількісну величину відхилення параметра залежного ресурсу від параметра вихідного ресурсу.

Всі ресурси на підприємстві характеризуються набором показників. Якщо ми маємо N ресурсів, кожен з яких повинен бути описаний M показниками, то для побудови замкнутої СЗП необхідно мати (MxN) рівнянь зв'язку.

Як було сказано вище, будь-яка діяльність на підприємстві є набором цілеспрямованих дій. Це означає, що всі ресурси на підприємстві взаємопов'язані через мету. Крім того, ресурси, що перетворюються в результаті виробничих і технологічних процесів, мають додаткові зв'язки.

Використовувати на практиці велику кількість показників ресурсів і рівнянь зв'язку між показниками ресурсів складно. Для зменшення кількості показників ресурсів і взаємозв'язків показників, доцільно ввести класифікацію ресурсів за критеріями об'єктивності показників і лінійності взаємозв'язків.

Можна виділити потенційні ресурси – засоби виробництва і персонал. Засоби виробництва характеризуються об'єктивними показниками. Персонал тільки частково можна описати об'єктивними показниками. Велика частина показників, що характеризують персонал, є суб'єктивними, а зв'язки показників персоналу з іншими показниками найчастіше є нелінійними.

Тактичні (або оперативні) ресурси – ресурси, задіяні в обороті (оборотні кошти, оборотний капітал). Всі вони можуть бути виміряні об'єктивними показниками. При цьому частина взаємозв'язків показників ресурсів можна описати лінійними залежностями (ресурси, повністю перетворені в результаті виробничих процесів, переходячи в кінцевий результат). Інша частина взаємозв'язків показників ресурсів описується нелінійними залежностями (ресурс витрачається в результаті виробничих процесів, але безпосередньо в результат не переходить).

Можна прийняти допущення (і обґрунтувати його), що частина показників взаємопов'язаних ресурсів не може змінюватися в результаті дій, що управляють (розпоряджень менеджера), можна все розмаїття показників звести до двох основних: кількість ресурсу і витрати, пов'язані з ресурсом.

Таким чином, завдання побудови замкнутої СЗП полягає в наступному: необхідно розробити вісім рівнянь взаємозв'язку для чотирьох видів ресурсів за двома показниками.

У разі введення обмежень, тобто якщо один або декілька показників ресурсів є заданими, то необхідну кількість рівнянь взаємозв'язку зменшується на кількість заданих показників ресурсів.

 

Список використаних джерел

1.      Контроллинг: учебник / А.М.Карминский, С.Г.Фалько, А.А.Жевага, Н.Ю.Иванова; под ред. А.М.Карминского, С.Г.Фалько. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.

2.      Фалько С.Г. Контроллинг для руководителя. – М.: Институт контроллинга, 2006. – 196 с.

3.      С.Г.Фалько, В.М.Носов. Контроллинг на предприятии. – М.: Об-во «Знание» России, 1995. – 80 с.

Категорія: Секція/Section_1_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 257 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0