Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_2_2016_03_31

РІВЕНЬ ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Бочарова Юлія

к.е.н., доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

м. Кривий Ріг

 

РІВЕНЬ ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

 

Як свідчать результати дослідження Економічної і соціальної ради ООН, починаючи з 1980 року, світ перейшов на якісно новий етап свого розвитку – етап глобалізації [1]. Однак, незважаючи на те, що глобалізація отримала активний розвиток з 80-х років ХХ століття, сьогодні рівень її розвитку не такий високий як прийнято вважати [2]-[4], фіксується асиметричність та диспропорційність розвитку глобалізаційних процесів. Так, як свідчить проведений аналіз, на сучасному етапі розвитку глобалізаційних процесів фіксуються суттєві асиметрії та диспропорції у темпах включення у процеси глобальної взаємодії розвинених країн та країн, що розвиваються, глобалізація характеризується активним розвитком вглиб та досить незначним розвитком вшир та ін. Приймаючи до уваги все зазначене вище, а також те, що «глобальна зв’язаність (глобалізація) є потужним двигуном для миру і процвітання…» [2], сьогодні існує нагальна потреба дослідження рівня інтегрованості країн в цілому та України зокрема у систему міжнародних економічних відносин. Як свідчить проведений аналіз результатів дослідження компанії DHL, рівень глобальної взаємозалежності України протягом 2005-2013 рр. значно підвищився. Так, якщо у 2005 році Україна за рівнем глобальної взаємозалежності у рейтингу компанії DHL займала 99 місце із 140 країн, то у 2013 році – 67 (країна піднялася у рейтингу на 32 пункти) – якщо у 2005 році рівень глобальної взаємозалежності України становив 31%, то у 2013 році – 44% (табл. 1).

Таблиця 1

Рівень глобальної взаємозалежності України

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2005

2008

2010

2013

Значення показника

31

40

39

44

13

Місце у загальному рейтингу

99 із 140

82 із 140

87 із 140

67 із 140

-32

у т.ч. глибина

 

 

 

 

 

значення показника

18

24

25

28

10

місце у загальному рейтингу

77 із 140

68 із 140

57 із 140

47 із 140

-30

у т.ч. ширина

 

 

 

 

 

значення показника

13

16

14

16

3

місце у загальному рейтингу

102 із 140

94 із 140

102 із 140

94 із 140

-8

Примітка: складено автором за даними [2]-[4],

 

Підвищення рівня глобальної взаємозалежності країни, як свідчить проведений аналіз, було пов’язане, у першу чергу, із поглибленням глобалізаційних процесів в країні (глибина глобалізації визначається на основі аналізу та зіставлення міжнародних та внутрішніх потоків товарів та послуг, капіталу, інформації та населення). Так, протягом періоду, що аналізується, Україна покращила свої позиції в рейтингу за зазначеним показником на 30 пунктів, перемістившись з 77 місця у 2005 році на 47 місце у 2013 році – якщо у 2005 році рівень глибини глобалізації України становив 18%, то у 2013 році – 28%. При цьому слід зазначити, що підвищення рівня глибини глобалізації України, протягом періоду, що аналізується, як свідчить проведений аналіз, пов’язане, перш за все, із інтенсифікацією руху інформації між Україною та іншими країнами світу. Так, якщо у 2005 році на міжнародні інформаційні потоки України припадало лише 13% від загальних обсягів інформаційних потоків країни, то у 2013 році – 43%. Крім того, як свідчить проведений аналіз, підвищенні рівня глибини інтегрованості України у процеси глобальної взаємодії було обумовлене інтенсифікацією зовнішньої торгівлі та міграції населення країни за кордон. Так, якщо у 2005 році на зовнішню торгівлю країни припадало 53% від торговельних потоків країни, то у 2013 році – 60%, якщо у 2005 році на міжнародну міграцію населення країни припадало 46%, то у 2013 році – 52% від міграційних потоків країни. У той же час необхідно відзначити, що деструктивний влив на рівень глибини глобалізації України мали особливості руху капіталу. Так, якщо у 2005 році на міжнародний рух капіталу країни припадав в середньому 51% від загальних обсягів руху капіталу країни, то у 2013 році – 31%. Крім того, як свідчить проведений аналіз, протягом періоду, що аналізується, Україна розширила свої глобальні зв’язки. Так, якщо у 2005 році рівень ширини глобалізації (показник ширини глобалізації доповнює показник глибини, шляхом визначення та урахування особливостей (диверсифікованості) міжнародної складової діяльності країн) України становив 13%, то у 2013 році – 16% - країна покращила свої позиції у рейтингу на 8 пунктів, перемістившись з 102 місця у 2005 році на 94 у 2013 році.

 

Список використаних джерел

  1. Обзор мирового экономического и социального положения, 2010 год «Переоснащение мирового развития» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/wess2010.pdf.
  2. Офіційний сайт DHL. Global Connectedness Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dhl.com/en/about_us/logistics_insights /studies_research/global_connectedness_index/global_connectedness_index.html#.VFff5MkpXuM.
  3. Ghemawat P., Altman S. DHL Global Connectedness Index 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dhl.com/content/dam/flash /g0/gci/download/DHL_GlobalConnectednessIndex.pdf.
  4. Ghemawat P., Altman S. DHL Global Connectedness Index 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dhl.com/content /dam/Campaigns/gci2014/downloads /dhl_gci_2014_study_low.pdf.
Категорія: Секція/Section_2_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 351 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0