Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ковальчук Яна

 студентка

Науковий керівник: к.е.н.,доцент Туболець І. І.

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпропетровськ, Україна

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

В сучасних умовах господарювання першочергового значення набувають стан і перспективи діяльності підприємств та ефективне використання фінансових ресурсів. Перед ними як самостійними суб’єктами ринку постає проблема раціонального формування внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин та ефективної організації управління їх фінансовою діяльністю, яке сприяє  досягненню високих темпів  розвитку підприємства  і підвищення конкурентоспроможності.

Дослідженням та пошуком шляхів підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств займались такі науковці як: М.Ю.Аверіна,                   Т.П. Міхневич, Є.Ф. Брігхем, Б. Коласс, Р. Брейлі, С. Майерс,                               А.М. Поддерьогін, Л.Д. Буряк , Я.В.  Воловець, М.В. Грідчіна , О.В. Павловська та ін. Проте, думки зарубіжних науковців носять спеціалізований характер, а погляд вітчизняних – більш адаптований до нинішніх трансформацій в економіці України.

Необхідно зазначити, що спроможність підприємства досягнути успіху на ринку залежить від ефективності управління його фінансовими ресурсами.

Фінансова діяльність, як складова господарської діяльності, спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрати грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власного і позикового капіталу й ефективного його використання[2].

Вона  зумовлює зміни як величини, так і складу власного та залученого капіталів підприємства вона  спрямована на вирішення таких основних завдань, як:

 • забезпечення фінансовими ресурсами поточної операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства;
 • пошук резервів збільшення доходів і рентабельності підприємства;
 • забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед діловими партнерами, бюджетом  і цільовими фондами;
 • фінансове забезпечення виробничого розвитку підприємства;
 • контроль за  розподілом і цільовим використанням фінансових ресурсів;
 • складання прогнозів на майбутнє;
 • організація роботи фінансової служби[3].

Ми погоджуємося з думкою Міхневича Т.П., який підкреслює, що основною проблемою ефективного управління фінансами підприємства  є оптимальне розміщення капіталу підприємства. Адже від того які асигнування вкладені в основні та обігові кошти, скільки їх перебуває у сфері виробництва і в сфері обігу (в грошовій та матеріальній формі), значною мірою залежать результати виробничо-фінансової діяльності й, відповідно, вся фінансова стійкість підприємства.

Також слід зазначити, що одним з основним показників, що показує ефективність діяльності підприємства за певний період часу є рентабельність. Тому варто особливу увагу приділяти розрахунку резервів її підвищення: збільшенню прибутку, обсягу реалізації, зменшенню собівартості тощо.

 Для підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства необхідно здійснити такі заходи:

 • забезпечити збалансоване управління ліквідністю, доходністю та ризиком, враховуючи, що чим вище частка високоліквідних активів в балансі, тим вища доходність суб’єкта господарювання і менший ризик втрати платоспроможності;
 • забезпечити розрахунок резервів підвищення рентабельності;
 • здійснювати комплекс заходів з поліпшення збуту продукції, підвищення конкурентоспроможності підприємства щодо асортименту, цін та якості пропонованої продукції;
 • забезпечити ефективне управління капіталом;
 • здійснювати управлінські рішення і дії, які повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі, бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними;
 • виробляти стратегію й тактику розвитку підприємства, складали плани й приймати зважені управлінські рішення, здійснювати контроль за їхнім виконанням;
 • оцінювати результати діяльності підприємства[1].

Для більш ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства необхідно перш за все враховувати специфіку сфери, в якій воно веде діяльність, приділяти особливу увагу дослідженню ринку, проводити періодичний аналіз та комплексну оцінку фінансового стану підприємства для виявлення недоліків та слабких місць в його діяльності та негайного їх виправлення.

 

Список використаних джерел

1. Аверіна М.Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: шляхи покращення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/konfer29/420.pdf 

2. Левицька С.О. Організація фінансової діяльності підприємства як об’єкта бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/67.pdf

3. Міхневич Т. П. Шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2012/Economics/7_110613.doc.html.

Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 1502 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0