Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ганський Володимир

к.е.н., доцент, доцент кафедри

Полоцький державний університет

м. Полоцьк, Білорусь

 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 

Сучасний стан розвитку ринку туристичних послуг характеризується загостренням конкурентної боротьби в сфері надання якісних туристичних послуг, тобто конкуренція стає тим стимулюючим фактором, що спонукає туристичні підприємства до впровадження інновацій і створює стимули для інвестування. У зв’язку з цим активізація інноваційно-інвестиційної діяльності стає єдиним способом, що сприяє пошуку нових ідей подальшого розвитку підприємств туристичної галузі та підвищення їх економічної ефективності. Отже, основною метою інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг є підвищення якості та конкурентоспроможності туристичних послуг шляхом впровадження інновацій [1, c. 336].

Особливістю механізму здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктами ринку туристичних послуг є те, що він включає складові елементи як інноваційного, так і інвестиційного процесу. На початку здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності туристичним підприємством проводиться аналіз рівня розвитку даного підприємства, що до зволяє визначити його «поточний стан» та виявити умови для подальшого успішного функціонування. Такий аналіз повинен проводитися за різними напрямами, які дають можливість оцінити його стан в комплексі. До найбільш значимих напрямків аналізу можна віднести: аналіз туристично-ресурсного потенціалу; аналіз потреб туристів; аналіз зовнішнього середовища туристичного підприємства. Досить важливим на даному етапі є аналіз потреб туристів. Він повинен будуватися на виявленні їх інтересів та можливостей, вивчення яких дозволяє краще усвідомити які послуги, програми та тури найбільшою мірою будуть сприйматися туристами. Крім цього, аналіз туристичних потреб дозволяє визначити на який обсяг продажів можна розраховувати і наскільки можливе збільшення кола потенційних туристів [1, c. 338].

Аналіз зовнішнього середовища ринку туристичних послуг в сучасних умовах загальної інтеграції та глобалізації виступає невід’ємним чинником у процесі пошуку та формування нових напрямків розвитку підприємств туристичної галузі. У ситуації що склалась на сьогодні, найбільшу увагу необхідно приділяти таким елементам як економічні і політичні чинники, вплив яких призводить до суттєвих змін у соціально-культурному, демографічному, науково-технічному середовищі. Це неминуче позначається на ефективності розвитку підприємств туризму.

На основі проведеного аналізу з’являється можливість виявлення проблем функціонування та розвитку суб’єктів ринку туристичних послуг, а також необхідність постановки цілей і завдань їх вирішення. Після цього виявляється потреба туристичного підприємства в інноваціях. Здійснення інноваційно-інвестиційного процесу підприємствами ринку туристичних послуг включає в себе етапи інноваційного процесу та етапи інвестиційної підтримки [2, c. 217].

За визначенням більшості вчених інноваційний процес – це процес перетворення наукового знання в інновацію. При цьому він представляє собою сукупність етапів, стадій, заходів, дій, які пов’язані з зародженням, підготовкою, випуском нової продукції, а також створенням і практичною реалізацією нововведень, що призводять до комерційного успіху на ринку. Отже, інноваційний процес можна розглядати з різних позицій та з різним рівнем деталізації: як паралельно-послідовне виконання науково-дослідної, науково-технічної, інноваційної, виробничої і маркетингової діяльності; у вигляді етапів життєвого циклу інновацій від виникнення ідеї до її впровадження; як процес фінансування та інвестування розробки, впровадження і розповсюдження нового виду продукту чи послуги.

На виробничих підприємствах інноваційний процес в загальному вигляді має наступну структуру: фундаментальні та прикладні дослідження – розробка – проектування – будівництво – освоєння – виробництво – маркетинг – збут. Однак, туризм відноситься до сфери послуг. При цьому, відмінною характеристикою даної галузі є відсутність спеціалізованих підприємств і організацій, які могли б цілеспрямовано займатися науково-технічними та дослідно-конструкторськими розробками. В зв’язку з цим, інноваційний процес суб’єктів ринку туристичних послуг має свої особливості [3, c. 103-104].

На ринку туристичних послуг початок інноваційного процесу розпочинається з виникнення ідеї про відкриття нового напряму подорожей, створення нового туристичного продукту або вдосконалення вже існуючого, впровадження сучасних видів технологій та комунікацій та ін., що відбувається під впливом певних факторів. Потім відбувається проведення маркетингового дослідження ринку, розробляється і визначається цільова спрямованість продукту з орієнтацією на певну споживчу групу, проводиться аналіз конкуренції. На наступному етапі вивчаються можливості реалізації ідеї на практиці, здійснюється пошук і відбір постачальників та партнерів, планування основних та додаткових послуг і т.д., опрацьовується цінова політика. Після цього починається створення нового туристичного продукту: укладаються договори, розробляється робоча документація, інформаційні матеріали, формується прейскурант цін, проводиться експериментальна перевірка туристичного продукту і пробні продажі.

Наступний етап інноваційного процесу полягає у пропозиції туристичного продукту широкому колу споживачів. У той же час, розробляється комплекс заходів з просування продукту та його глибокого проникнення на ринок, формується система управління збутом. Після закінчення певного періоду та реалізації певного обсягу туристичного продукту проводиться економічна оцінка ефективності, а також оцінка попиту та конкурентоспроможності. Закінчується інноваційний процес тоді, коли туристичний продукт починає користуватися великим попитом, а інші учасники ринку туристичних послуг починають у своїй діяльності активно застосовувати дану інновацію.

Розглядаючи механізм здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності туристичних підприємств, не можна не враховувати таку складову інноваційно-інвестиційного процесу, як етапи інвестиційної підтримки, здійснення яких забезпечує впровадження інновацій інвестиційними ресурсами [4, c. 364].

Передінвестиційна стадія дозволяє здійснити розробку бізнес-плану інноваційно-інвестиційного проекту – основного документу, що дозволяє здійснити оцінку та обґрунтувати проект. В ньому проводиться опис аспектів майбутнього інноваційно-інвестиційного проекту, аналізуються проблеми, що можуть виникнути в процесі його реалізації, визначаються шляхи їх рішення. Бізнес-план дозволяє здійснити оцінку ефективності інноваційно-інвестиційного проекту, визначити доходи та витрати, здатність самофінансування, розрахувати потік реальних коштів, проаналізувати окупність проекту та повну окупність кредитних коштів, що залучаються.

Кожен етап здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності туристичним підприємством має свій термін можливої реалізації, сумарна тривалість яких визначає загальну тривалість інноваційно-інвестиційного процесу, яка є важливою характеристикою при оцінці ефективності застосування інновацій на туристичних підприємствах.

 

Список використаних джерел

  1. 189 Ткаченко, Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу [Текст] / Т.І. Ткаченко. – К.: КНТЕУ, 2006. – 537 с.
  2. 150 Нильга, О.С. Способ оптимизации дохода инвестиционных программ [Текст] / О.С. Нильга, С.В. Егорочев, Г.В. Зенищева // Экономика и менеджмент систем управления. – 2013. – № 3.1. – С. 210-217.
  3. 77 Горбылева, З.М. Экономика туризма [Текст] / З.М. Горбылева. – Мн.: БГЭУ, 2004. – 478 с.
  4. 112 Квартальнов, В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления [Текст] / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.
Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 292 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0