Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Дашко Ірина

магістр

Науковий керівник: д.е.н., професор Лисяк Л.В.

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпропетровськ

 

ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

На сучасному етапі розвитку економіки все більшого значення набуває знання, вміння та компетентність персоналу, як чинник розвитку підприємства. Отже, з цього випливає висновок, що інвестування в персонал - основоположення успішного, конкурентоспроможного і прибуткового підприємства.

К. Макконнел і С. Брю класифікують інвестиції у людський капітал за такими групами:

– витрати на освіту (включають загальну і спеціальну, формальну і неформальну підготовку на робочому місці);

– витрати на охорону здоров’я (витрати на профілактику захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування, поліпшення житлових умов);

– витрати на мобільність, завдяки, яким працівники мігрують з місць із відносно низькою продуктивністю в місця з відносно високою [1]. Інвестиції в людину, як працівника організації Савченко В. А. розуміє витрати, які направлені на професійне навчання, виробничу адаптацію персоналу, його атестацію, професійне просування та планування трудової кар’єри, а також формування резерву тощо [2].

Важливою складовою інвестування є вкладення в розвиток навчання, підвищення кваліфікації працюючого, адже головною цінністю його є навички та знання, завдяки яким може розвиватися підприємство.

Підкреслюючи значимість інвестування в освіту персоналу, можна привести приклад аналізу вчених Роберта Каплана та Девіда Нортона. Дослідження доводять, що при зростанні рівня освіти на 10 % продуктивність також зростає на 8,6 %, але якщо відбувається таке ж зростання основних засобів - продуктивність зростає лише на 3,4 %. Таким чином інвестування в людський капітал майже втричі вища, ніж інвестування в устаткування та обладнання [3].

Ведучі іноземні підприємства виділяють на професійне навчання та підготовку кадрів значну частину – від 2 до 10% фонду оплати праці. Наприклад у Великобританії затрати на здійснення професійного навчання становлять 3,6% ВВП; Франція в середньому виділяє 3% фонду заробітної плати і вони постійно зростають.

В Україні, на жаль, дуже низькі показники, адже витрати на професійне підвищення складає менше 1% від фонду заробітної плати. У середньому підвищення кваліфікації відбувається з періодичність в 10 років.

Зарубіжні підприємства значно відрізняються від українських: нове обладнання, яке постійно удосконалюється, інновації, на які постійно виділяються ресурси і, як уже зазначалось, значно вищий рівень підготовки фахівців. Внаслідок інвестування в людський капітал – фахівці переходять на новий рівень свого професіоналізму і, як наслідок, приносять вагому частку доходу своєму інвестору – підприємству.

 

 

Рисунок 1 – Порівняння % витрат від фонду заробітної плати підприємства на професійне навчання

 

Світовий досвід доводить, що найбільш конкурентоздатні підприємства постійно інвестують в персонал. За статистикою, більшу частину коштів у навчання персоналу вкладають компанії, які займаються фінансами, страхуванням, нерухомістю, високими технологіями і транспортними послугами, і, як правило, меншу в області виробництва, охорони здоров'я, агрокультури, будівництва і освоєння родовищ. В додаток, в компаніях з офіційно закріпленої стратегією управління персоналом виручка в розрахунку на одного співробітника майже в три рази вище, а віддача від інвестицій в персонал на 70 відсотків більше. [4]

На сьогоднішній день розвиток якості людського капіталу – найголовніша конкурентна перевага та цінність підприємства. В відношеннях «підприємство-персонал» повинна існувати взаємовигода: підприємство забезпечує розвиток персоналу, а останній, в свою чергу сприяє розвитку підприємства.

Необхідність значних інвестицій у персонал підприємств визначається такими факторами:

– в умовах інтелектуальної економіки знання та вміння персоналу є одним із ключових факторів підвищення конкурентоспроможності організації;

– швидкий розвиток інноваційних технологій вимагає від працівників специфічних знань, умінь та навичок.

– підвищення продуктивності праці та лояльності працівників, що є результатом вкладених інвестицій, є необхідною умовою ефективного функціонування організації [5].

 

Список використаних джерел

  1. Захарова О. К. Розвиток теорії інвестування в людський капітал [Текст] / О. Захарова // Україна : аспекти праці. – 2012. –  45–51 с.
  2. Савченко В. А. Напрями підвищення ефективності системи професійного навчання персоналу на виробництві  [Текст] / В. А. Савченко // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 262-273.
  3. Шаман С. Ф. Нові напрямки інституційних досліджень / С. Шаман, Д. Шапіро - Сан - Франциско : Jossey – Bass, 2002. – 41 с.
  4. Рісін І. Є. Інвестування коштів у персонал як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства / Рісін І. Є. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.top-personal.ru/issue.html?2126, (дата звернення 12.11.2014р.) . – Назва з екрана.
  5.  Мончева А. М. Інвестиції в персонал як чинник підвищення ефективності діяльності організації / А. М. Мончева  [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2400, (дата звернення 16.10.2013 р.) . – Назва з екрана.
Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 701 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0