Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ

Харук Віталій

аспірант

Науковий керівник: к.е.н., доцент Вірт М.Я.

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ

 

У сучасних умовах ефективний розвиток ринку нафтопродуктів обумовлений не тільки структурними змінами, рівнем науково-технічного прогресу, технологією виробництва на підприємствах нафтового комплексу, але й рівнем відповідності торговельної структури до попиту, який склався на продукцію нафтопереробки. У зв'язку з цим виникає необхідність у розширенні існуючих торговельних потужностей операторів ринку нафтопродуктів України за допомогою придбання АЗС, злиття, поглинання, кооперації. Це вимагає від підприємств великих інвестицій.

Склад ринку нафтопродуктів також має свій вплив на ділову активність ринку. Слід зауважити, що ринок нафтопродуктів класифікується за багатьма параметрами. Наведемо загальну їх класифікацію за предметом торгівлі:

1. Ринки нафтових палив: бензини, дизельне паливо, реактивне паливо, суднове паливо, ін.

2. Ринки продуктів нафтопереробки: олія, мастила, присадки, бітум, мазут, інші нафтопродукти.

3. Ринки продуктів нафтохімії: розчинники нафтові, парафін, стеарин, смоли, ін. [1, с. 116].

Потреба в інвестиціях у нафтогазовому комплексі України зумовлена тим, що галузь, більшість основних засобів якої вимагають докорінної модернізація, на даному етапі продовжує залишатися однією з основних бюджетоутворюючих країни. Залучення інвестицій необхідне для здійснення таких основних завдань:

- пошук, розвідка й подальша промислова розробка родовищ вуглеводневої сировини;

- розширення існуючих газо- і нафтотранспортних систем;

- модернізація потужностей і розширення комплексів для зберігання й транспортування газу, нафти і нафтопродуктів;

- модернізація і будівництво нових потужностей з переробки нафти, газу та газового конденсату;

- розширення мереж з продажу продукції нафтогазового комплексу;

- участь у міжнародних проектах з розвідки й видобутку нафти і природного газу [2, с. 51].

Інвестиційні потоки в розвиток ринку нафтопродуктів України необхідно розподілити на 4 основні блоки залежно від об'єкта інвестування (табл. 1).

Таблиця 1

Інвестиційні потоки в розвиток ринку нафтопродуктів

Об’єкт інвестування:

Інвестиції в нафтовидобувну

промисловість

Інвестиції в нафтопереробну галузь

Інвестиції в нафтотранспорт

Інвестиції в підприємства реалізації нафтопродуктів

 

 

Здійснення описаних інвестицій і фінансування розвитку ринку нафтопродуктів України повинне здійснюватись як комерційними компаніями (приватними або державними), так і державою в рамках зазначених основних механізмів:

- самостійне інвестування комерційними компаніями (приватними або державними) у рамках природних процесів функціонування бізнесу за рахунок власних коштів або позикового фінансування. Для успішного й повного залучення цього важеля державі необхідно забезпечити компаніям сприятливе середовище для функціонування бізнесу й наявність довгострокових стабільних і прозорих правил роботи на ринку, які забезпечать повернення на інвестиції при мінімальному ринковому рівні цін;

- використання методів тарифної політики для забезпечення достатності інвестиційних коштів у комерційних компаній, які діють на регульованих ринках. Для реалізації цього механізму завданням держави має бути поступове виведення регульованих цін і тарифів на енергоресурси на конкурентний рівень, який містить у собі інвестиційну складову, достатню для забезпечення необхідного повернення на інвестиції комерційним компаніям;

- прямі державні інвестиції (у тому числі й за рахунок залучення зовнішніх позик від міжнародних організацій для реалізації складних інфраструктурних проектів) у разі, якщо енергетичні об'єкти перебувають у державній власності і держава планує продовжувати зберігати над ними контроль [3].

Основними завданнями держави в регулюванні ринку нафтопродуктів мають стати: підтримка й розвиток конкуренції, як на оптовому, так і роздрібному ринках нафтопродуктів; стимулювання ефективної витрати палива та розширення використання альтернативних видів палива; стимулювання використання біопалив; здійснення планомірного переходу на більш високі стандарти якості палива.

 

Список використаних джерел

1. Остапко А. М. Кон'юнктурні дослідження діяльності України на міжнародному ринку нафтопродуктів Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. Вип. 28, т. 1 / Голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – С. 113-120.

2. Украина. Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе // Секретариат Энергетической Хартии. - 2006. - 60 с.

3. Енергетична стратегія України до 2030 р. : постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. із змінами та доповненнями. № 145-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 299 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0