Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Профатило Євгеній

студент

Науковий керівник: д.е.н., професор Лисяк Л. В.

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпропетровськ, Україна

 

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

 

У будь-якій країні світу, як і в Україні, в розвитку економіки важливу роль відіграють інвестиції. Завдяки залученню коштів з’являється можливість модернізувати, технологічно оновити виробництво, збільшити обсяги та якість випущеної продукції, розвинути інвестиційну інфраструктуру тощо.

Україна завдяки своєму потенціалу, висококваліфікованому людському капіталу, ймовірній ємності внутрішнього ринку є державою із суттєвим простором для інвестиційної діяльності.

Ключовим фактором, що суттєво впливає на інвестиційну привабливість країни та її територій є інвестиційний клімат. Інвестиційний клімат передбачає наявність певних умов інвестування, які впливають на переваги потенційного інвестора у виборі того чи іншого об’єкта інвестицій. На макроекономічному рівні інвестиційний клімат формують показники політичного, економічного і соціального середовища країни. Чим вони кращі, тим сприятливішим є інвестиційний клімат країни для потенційних інвесторів.В Україні передумовами формування сприятливого інвестиційного клімату є: вигідне географічне положення (Україна має доступ до стратегічних ринків, зокрема, Європейського Союзу – одного з найбільших світових ринків та країн Середнього Сходу); природно-ресурсний потенціал (мінеральні, земельні й рекреаційні ресурси); висококваліфікований та конкурентоспроможний людський капітал;велика місткість ринку (Україна потенційно є одним з найбільших ринків в Європі.

За даними звітів про індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за 2012–2013рр. та 2013–2014 рр., Україна досягла другої стадії розвитку – країни з ефективно-орієнтованою економікою. ВВП на душу населення у цей період становив 3621 дол. США та 3877 дол. США відповідно. На сьогодні ситуація значно ускладнилася через політичну кризу та воєнні дії на Сході країни. Саме тому за міжнародними оцінками Україна розглядається як інвестиційно неприваблива держава. Зниження рейтингів України зумовлює зниження її інвестиційної привабливості та, як наслідок, падіння потоків іноземних інвестицій (табл.1).

Таблиця 1

Прямі іноземні інвестиції в Україні, млрд. долл США

Рік

Прямі іноземні інвестиції

Надходження

Відтік

2012

6,013

1,256

2013

5,677

2,845

2014

2,450

1,170

2015(перше півріччя)

1,040

2,91

 

Джерело: складено автором на основі [1].

Дані, представленні в табл. 1. свідчать, що впродовж 2012-2014 рр.надходження прямих іноземних інвестицій в нашу країну були мізерними.Водночас, відтік прямих іноземних інвестицій становив з 2013 р. становив біля 50 % щорічно від суми надходжень. За даними Держкомстату України, в2014 р. негативна курсова різниця становила 12,25 млрд дол.

За оцінками Міністерства економіки, щоб структурно перебудувати та підняти економіку України, необхідно інвестицій в розмірі понад 150 до 200 млрд. дол. США, а щорічна потреба - близько 20 млрд дол. США.

Також  негативним фактором є те, що український уряд не використовує фінансові ресурси, які вона отримує від МВФ та МБРР для розвитку економіки країни на інноваційній основі.

Для того щоб інвестиційний клімат України став більш привабливим необхідно реалізувати такі заходи [3; 4; 5]:

1) розробити довгострокову стратегію залучення іноземного капіталу в економіку України та окремих її територій, враховуючи інвестиційний клімат держави на сучасному етапі;

2) сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури (інвестиційних фондів, аудиторських та страхових компаній);

3)покращання інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про потенційні можливості інвестування;

4) підвищити роль освіти і науки, як чинників покращення інноваційного розвитку країни;

5)сприяти розвитку малогопідприємництва, оскільки малий та середній бізнес дозволяють використовувати інвестиційний потенціал територій;

6) спрощення процедур з організації бізнесу та припинення його існування.

Таким чином, державі потрібно докорінно пом’якшити інвестиційний клімат, зробити його придатним, отже привабливим для іноземних та вітчизняних інвесторів.Це можливо шляхом проведення активної, дієвої, не декларативної, а реально діючої інвестиційної політики держави.

 

Список використаних джерел

  1. Офіційний сайт Державної служби статистики України // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
  2. Індекс Глобальної конкурентоспроможності 2012-2013. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ung.in.ua/ua.
  3. Анісімова Л.Б.Напрями підвищення інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів Л.Б.Анісімова, С.В. Качула, О.О. Каліберда Економічний простір: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – № 50. – С. 30 – 39.

4. Качула С.В. Інвестиції в освіту як фактор інноваційного розвитку економіки України / С.В.Качула // Вісник ДДФА: Економічні науки., № 1 (25). – Дніпропетровськ, 2011. - С. 38 – 44.

5. Швець В.Я. Аналіз інвестиційного клімату в економіці України та шляхи його покращення / В.Я. Швець // Економічний нобелівський вісник.– 2014.– №1.– С. 502–508.

Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 1948 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0