Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА» В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Здреник Василь

к.е.н., доцент, доцент кафедри

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА» В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

 

Розвиток підприємства знаходиться у функціональній залежності від рівня використання його інвестиційного потенціалу. В свою чергу, ефективність діяльності підприємств, їх рентабельність і фінансова стійкість впливають на формування інвестиційного потенціалу. Така взаємозалежність створює передумови для активізації та більш широкого використання названого інструменту підвищення результативності функціонування суб’єктів господарювання.

Значний внесок у розвиток теоретично-методологічних і практичних аспектів формування інвестиційної діяльності та підвищення ефективності інвестиційного потенціалу підприємств зробили ряд зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів: Л.І. Абалкін, І. Ансофф, О.В. Арєф’єва, А.І. Архангельський, О.М. Вовк, В.П. Гавриш, О.О. Горова, Р. Гранта, В.М. Гриньова, Л.Г. Гулько, І.П. Дежкіна, І.З Должанський, Т.П. Драганова, П. Друккера, Т.О. Загорна, В. Зубкова, Д. Колліс, Г.Ю. Кучерук, Є.В. Лапін, О.В. Лепьохіна, Ю.В. Лимич, І.М. Лицур, С. Лосева, Б.Л. Луців, Т.О. Макух, І.М. Манько, Д. Пенг, О.С. Себко, Т.Б. Стечишин, Т.О. Стечишин, Д. Теесе, А.Р. Ткачева, А.В. Федонін, Ю.С. Федосєєва, Г.М. Шамота та інших. Проте, на даному етапі розвитку економіки залишаються ще недостатньо дослідженими питання, пов'язані з формуванням та оцінкою інвестиційного потенціалу підприємства та його значенням для підприємства.

Інвестиційний потенціал підприємства дозволяє виявити власні можливості для досягнення цілей та обсяг необхідних зовнішніх залучень, тому слід розглянути підходи до визначення інвестиційного потенціалу підприємства для правильного розуміння сутності даного поняття.

Значення поняття «потенціал» в словнику Ожогова С.І. наводиться як, ступінь потужності в якому-небудь відношенні, сукупність засобів, можливостей необхідних для будь-чого [1]. Гриньова В.М. під поняттям потенціал розуміє сукупність засобів, умов, необхідних для ведення, підтримки, збереження чого-небудь [2]. Литюга Ю.В. зазначає, що у більш широкому сенсі потенціал (від лат. potentia - сила) можна визначити як джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані для вирішення якого-небудь завдання, досягнення певної мети; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній області та підприємств у певній галузі [3].

Сутність категорії “потенціал підприємства” можна визначити, як сукупність ресурсів підприємства та можливостей їх перетворення для досягнення його мети та цілей [4]. Потенціал підприємства як економічну категорію слід прирівнювати до виробничого потенціалу, фінансового потенціалу та інвестиційного потенціалу. Ці потенціали тісно взаємодіють між собою, проте максимально можливе виявлення і використання резервів за кожним з напрямків та імпульсом розвитку підприємства в цілому.

На разі, сутність інвестиційного потенціалу підприємства є досить суперечливим поняттям, дослідження різних аспектів якого проводиться багатьма науковцями. Зокрема, Матвєєв В.В. [5, с. 126] визначає інвестиційний потенціал як набір умов, інтелектуальних та матеріальних благ, які забезпечують інвестиційну діяльність і обмежують долю ризику інвестування. Туріянська М.М. під інвестиційним потенціалом підприємства розуміє сукупність накопичених у результаті господарської діяльності власних ресурсів, які можуть бути використані для інвестицій без порушення поточної роботи [6]. На думку Бочарова В.В., інвестиційний потенціал виступає як сукупний інвестиційний попит, який характеризується тим, що власники інвестиційних ресурсів мають накопичений капітал, але не перетворюють його за тими або іншим причинами у реальну пропозицію капіталу; це джерело для майбутнього інвестування [7].

На думку Ворсовського О.Л., під терміном «інвестиційний потенціал» слід розуміти сукупність організованих у певних соціально-економічних формах ресурсів, які знаходяться у взаємозв’язку, що можуть за певних діючих внутрішніх та зовнішніх чинників інвестиційного середовища бути спрямовані на досягнення стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства [8]. Кучерук Г.Ю., Вовк О.М. [9] бачать інвестиційний потенціал як організовану сукупність внутрішніх та зовнішніх економічних можливостей та ресурсів, які створюють умови для розвитку та забезпечують реалізацію стратегічних і тактичних цілей в сфері інвестиційної діяльності.

Таким чином, більшість авторів визначають інвестиційний потенціал як сукупність інвестиційних ресурсів. Інвестиційні ресурси - це всі види грошових та інших активів, які залучаються з метою здійснення вкладень в об'єкти інвестування. Тобто під інвестиційним потенціалом слід розуміти здатність підприємства найбільш ефективно вирішувати інвестиційні завдання при максимальному використанні наявних економічних ресурсів. Інвестиційний потенціал визначає сукупну здатність підприємства здійснювати інвестиційну діяльність, а ефективність цієї діяльності детермінується рівнем та обсягом використання цього потенціалу.

 

Список використаних джерел

  1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [Текст] / Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
  2. Гриньова В.М. Інвестування [Текст]: підручн. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П.Коюда. – К.: Знання. – 2008. – С. 358.
  3. Литюга Ю. В. Розвиток інвестиційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20328/1/72-354-358.pdf
  4. Круш П.В. Методологічні підходи до розкриття сутності категорії «потенціал підприємства» [Текст] / П.В. Круш, М.О. Зеленська // Теорії мікро-макроекономіки: збірник наукових праць. – Київ, 2009. – №2 – С. 12–18.
  5. Матвєєв В.В. Маркетинг регіонів: інвестиційні аспекти [Текст]: монографія / В.Матвєєв, В.Щелкунов, В.Бондаренко, Ю.Каракай, В.Грамотнєв. – К.: Наук. думка, 2005. – 176 с.
  6. Туріянська М.М. Інвестиційні джерела [Текст]: монографія / М.М. Туріянська. – Донецьк : Юго-Восток, 2004. – 317 с.
  7. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент: краткий курс [Текст] / В.В. Бачаров. – М.: Издательство: Питер, 2000. – С. 25.
  8. Ворсовський О.Л. Теоретико-методичні основи інвестиційного потенціалу підприємств [Текст] / О.Л. Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 15. – С. 8–11.
  9. Кучерук Г.Ю. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства [Текст] / Г.Ю. Кучерук, О.М. Вовк // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №3. – С.11–15; № 5. – С. 6–7.
Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 448 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0