Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА АКТИВІЗАЦІЮ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Коваль Галина

студентка

Науковий керівник: к.е.н. Заславська О.І.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет

 м. Ужгород, Україна 

 

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА АКТИВІЗАЦІЮ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

 

В умовах економічної нестабільності, необхідною запорукою активізації та розвитку господарських процесів в країні виступає інвестиційна діяльність, ефективне здійснення якої є важливою економічною передумовою для макроекономічної стабілізації.

На сьогоднішній день, беручи активну участь у ринкових відносинах і акумулюючи величезні маси тимчасово вільних грошових фондів, банківські установи виступають як інвестиційні посередники у яких формується відповідний інвестиційний потенціал. Також, будучи постачальниками інвестиційних ресурсів, банки здійснюють особливий вплив на розвиток економіки, адже інвестиції не лише сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й дозволяють вирішувати соціальні проблеми в суспільстві.

Метою роботи є дослідження банківської інвестиційної діяльності та її вплив на процеси зростання та активізацію економіки країни.

Сьогодні вкладення банків в економіку України здійснюються у таких основних формах, як пряме фінансування інвестиційних проектів та вкладення в цінні папери (банківські інвестиційні кредити), що формують кредитно-інвестиційний портфель банку [1].

Структура та обсяг кредитно-інвестиційного портфеля банку характеризують його інвестиційну діяльність та ефективність здійснення інвестиційних операцій.

Таблиця 1

Кредитно-інвестиційний портфель банків України за 2011-2015 роки (на початок періоду, млрд грн)*

Показник

2011

2012

2013

2014

2015

Міжбанківські кредити

45,13

49,13

29,7

24,8

7,63

Кредити фізичним та юридичним особам

504,46

498,9

605,3

726,5

790,5

Цінні папери

63,7

56,16

55,11

84,56

92,37

Разом

613,29

604,19

594,52

732,55

753,12

*Джерело: складено на основі [2]

З огляду на наведені дані неможливо простежити чітку тенденцію як щодо окремої групи показників, так і щодо їх загальної суми. Протягом 2011-2012 рр. прослідковується зменшення обсягу КІП майже на 19 млрд. грн., а впродовж наступних 2 років у порівнянні з попередніми, прослідковується суттєве збільшення загального показника — з 594,52 млрд. грн. до 753,12 млрд. грн.

Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують систему показників, які характеризують результативність використання основних факторів виробництва — енерго-, матеріаломісткість виробництва, фондовіддачу, фондомісткість, продуктивність праці тощо. Основним серед таких показників є валовий внутрішній продукт [3].

Таблиця 2

Динаміка номінального ВВП за 2011-2015 роки (на початок періоду)*

Рік

Номінальний ВВП, млрд. грн

Абсолютне відхилення (+/-)

Реальний ВВП, млрд. грн

Абсолютне відхилення (+/-)

2011

1082,569

 

1079,35

 

2012

1316,600

+234,031

1138,34

+58,99

2013

1408,889

+92,289

1141,06

+2,72

2014

1454,931

+46,042

1140,75

-0,31

2015

1566,728

+111,797

1062,84

-77,91

 

*Джерело: складено на основі [4]

Аналіз табл. 2 свідчить, що з 2011 до 2013 роки обсяг реального ВВП щорічно зростав, що є позитивною динамікою і свідчить про незначне зростання економіки країни. Проте зниження реального ВВП з одночасним підвищенням номінального упродовж 2013-2015 років свідчить про негативні явища в економіці, а саме про інфляційні процеси в зв’язку з ростом цін на товари та послуги з одночасним скорочення обсягів виробництва, споживання, надання цих товарів та послуг.

Для з’ясування взаємозв’язку та взаємообумовленості між банківською інвестиційної діяльністю та економічним зростанням було проведено кореляційний аналіз.

Таблиця 3

Вихідні дані для проведення кореляційного аналізу за 2011-2015 роки (на початок періоду, млрд. грн.)*

Роки

Валові

заощадження

Номінальний

ВВП

Реальний ВВП

Кредити фізичним

та юридичним особам

Цінні папери

х1

х2

х3

х4

х5

2011

199,92

1082,57

1079,35

504,46

63,70

2012

282,47

1316,60

1138,34

498,90

56,16

2013

257,34

1408,89

1141,06

605,30

55,11

2014

228,47

1454,93

1140,75

726,50

84,56

2015

220,97

1566,73

1062,84

790,50

92,37

 

*Джерело: складено на основі [2], [4]

Таблиця 4

Отримані дані після проведення кореляційного аналізу

 

х1

х2

х3

х4

х5

х1

1

 

 

 

 

х2

0,218921

1

 

 

 

х3

0,715948

0,067763

1

 

 

х4

-0,30625

0,857492

-0,25864

1

 

х5

-0,53595

0,612359

-0,48804

0,89311

1

 

 

Таким чином, відповідно до даних аналізу прослідковується обернена залежність між такими економічними показниками, як валові заощадження та обсяг кредитування і операції банків з цінними паперами. Дане явище є негативним фактором, оскільки банківська система в своїй монетарній політиці повинна виходити з того, що економічні межі її кредитної та інвестиційної діяльності визначаються національними заощадженнями. Порушення такої межі означає порушення економічної рівноваги та інфляцію. Обернена залежність між валовими заощадженнями та кредитно-інвестиційним портфелем банків свідчить про те, що банківські установи не функціонують відповідно до потреб економічної ситуації і головною метою їх діяльності є отримання прибутку, способи досягнення якої суперечать загальним правилам економічної рівноваги та стабільності.

Отже, для того, щоб банківські інвестиційні операції стали запорукою економічного зростання та активізації розвитку господарства країни, необхідно щоб банківські установи функціонували в стабільній економічній ситуації. Також не менш важливою умовою економічного зростання повинно стати те, що пріоритетні способи досягнення головної мети банківської діяльності (отримання прибутку) повинні виходити з потреб економіки та її стабільного розвитку.

 

Список використаних джерел

1. Колодізєв О. М., Власенко Н. М. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України:сучасний стан і перспективи розвитку / О. Колодізєв, Н. Власенко // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.business-inform.net

2. Показники банківської діяльності [Електронний ресурс] / Асоціація українських банків. – Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option=com_arhive_docs=136&menu=104&Itemid=112

3. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки [Текст] // Навчальний посібник. К.: Знання, 2006,- 435 c.

4. Валовий внутрішній продукт України [Електронний ресурс] / Фінансовий портал МінФін. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/

 

Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 724 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0