Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_5_2016_03_31

КОНВЕРГЕНЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО ПРОСТОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Куцаб-Бонк Катажина

в.е.н., викладач

Вища державна техніко-економічна школа

м. Ярослав, Польща

 

КОНВЕРГЕНЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО ПРОСТОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Сучасні тенденції глобалізації ставлять на порядок денний проблеми активізації транскордонного співробітництва в умовах загострення політичного та економічного протистояння держав, зумовленого перерозподілом сфер впливу та посиленням конфронтаційності між різними цивілізаційними укладами, передусім (за С.Хантінгтоном [1]) між західною та православною (російською). Насамперед, це стосується дотримання балансів і противаг між поглибленням транскордонної інтеграції регіонів у руслі політики розширення ЄС та новими безпековими викликами, пов’язаними зі збільшенням загрози тероризму, міграційною кризою та небезпекою поширення гібридних війн на весь європейський континент.

Це означає, що транскордонне співробітництво, особливо між ЄС та сусідніми країнами, які не входять до цього об’єднання, стикається із цілою низкою викликів, кожен з яких, з одного боку, зумовлений зростанням вимог до внутрішньої безпеки ЄС, а з іншого, вимагає збереження нинішнього курсу на вирівнювання пропорцій економічного розвитку між різними регіонами, як у межах самого ЄС,так і поза границями цього об’єднання.

Ключового значення у контексті поглиблення транскордонної конвергенції регіонів у контексті нових викликів глобалізації та європейської інтеграції набувають такі безпекові проблеми, як загроза поширення гібридних війн і, зумовленого ними, тероризму, а також економічний виклик посилення глобальної конкуренції за природні та людські ресурси.

Наприклад, директор Національного інституту стратегічних досліджень України В. Горбулін відзначає, що ЄС сьогодні є одним із трьох ключових театрів ведення гібридних війн. На його думку «емігрантська криза», коли величезна кількість біженців із Близького Сходу, гнаних сирійською війною, рушила в напрямку Європи, загнала європейські столиці у складну ситуацію й надовго відвернула їхню увагу від інших проблем. Зокрема й тому, що ця зовнішня за формою криза породила серію глибших криз внутрішніх — жорсткої дискусії про кордони (внутрішні й зовнішні) ЄС, про те, хто і як повинен розселяти біженців, що з ними робити далі, як ЄС має реагувати на цю кризу загалом (зміцненням єдності на базі цінностей чи ізоляціонізмом). Усе це сприяло зростанню впливу радикальних націоналістичних груп та партій, які місцями вже конвертують його в політичні дивіденди. [1]

У розвиток цієї тези доцільно навести висловлювання міністра внутрішніх справ Франції Б. Казнєва, із закликом до всіх країн-членів ЄС про зміцнення своїх кордонів у відповідь на посилення терористичної загрози. Він також припустив, що існує певний глибинний взаємозв’язок між сирійською військово-політичною проблемою, економічною кризою у Греції та у всій Єврозоні, а також із загостренням міграційної кризи та терористичними атаками у Парижі й Брюсселі. [2]

До цього можна лише додати, що зміцнення кордонів ЄС, у відповідь на зростання терористичної загрози, означатиме також трансформацію засадничих принципів європейської інтеграції, передусім у напрямі обмеження вільного пересування людей, а за цим може послідувати і зниження інтенсивності руху товарів, технологій та фінансових ресурсів.

Мотивація до обмежувальних дій може підсилюватися активізацією глобальної конкуренції, яка після двох потужних фінансових криз набуває дедалі більшої гостроти. Наприклад, К. Ніколаєва відмічає, що конкурентна боротьба у сучасній світогоспо­дарській системі все більше диверсифікується, супроводжуючись стиранням традиційних секторальних кордонів (гетерогенністю товарів і послуг), а також змінами у відтворювальному процесі (необхідністю надання комп­лексного пакету «товар + послуга»). При цьому її об’єктами стають прикладні технології (зокрема впровадження інформаційних технологій, які зумовлюють трансформацію виробничих систем), фінансові ресурси (розширенням географічних рамок бізнесу на основі інтернаціоналізації капіталу), а також людські ресурси (ефективність виробництва починає вирішальною мірою залежати від якості людського капіталу). [3] 

Таким чином, в умовах сучасних викликів глобалізації, конвергенція прикордонних регіонів, включених у систему транскордонного співробітництва та європейської інтеграції, вимагає пошуку сучасних управлінських механізмів, спрямованих на активізацію міжрегіональних зв’язків між прикордонними територіями країн-членів ЄС та їх сусідами.

З цією метою доцільно запропонувати низку заходів стратегічного характеру, які дозволять сусіднім з ЄС прикордонним територіям (у тому числі прикордонним регіонам України) зберегти свій євроінтеграційний потенціал на основі поширення транскордонних конвергентних процесів.

Насамперед, це стосується уніфікації інституційних стандартів розвитку економіки на основі дотримання принципу субсидірності, зокрема шляхом  децентралізації влади та підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування. Крім того, доцільно забезпечити поліпшення інвестиційного клімату у прикордонних з ЄС регіонах, а також активізувати розробку спільних із західноєвропейськими партнерами інвестиційних проектів. Важливого значення у цьому контексті набуває також підвищення якості людського капіталу та поглиблення транскордонного співробітництва у безпековій площині.

Вказані заходи спрямовані на вирівнювання стандартів соціально-економічного розвитку прикордонних територій в ЄС та поза його межами. А також на збереження рівня динаміки транскордонних і конвергентних процесів, досягнутого протягом попередніх років.

 

Список використаних джерел

 

  1. Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій і перебудова світового порядку / Семюель Хантінгтон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru/political/2c0b65635a2bd78b5c53b88521306c27_0.html.
  2. Горбулін В. Гібридна війна: все тільки починається… / Володимир Горбулін // Дзеркало тижня. – 2016. –№ 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-vse-tilki-pochinayetsya-_.html.
  3. Французький міністр: країни ЄС мають зміцнити кордони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/ 2015/11/151119_abaaoud_greece_paris_attacks_sa/
  4. Ніколаєва К.М. Міжнародна конкурентоспроможність країн у транс­національному економічному просторі / Ксенія Миколаївна Ніколаєва  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mydisser.com/files/38327039.doc.
Категорія: Секція/Section_5_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 319 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0