Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_6_2016_03_31

ДЕРИВАТИВИ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Харченко Надія

здобувач кафедри «Фінанси і банківська справа»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

м. Маріуполь, Україна

 

ДЕРИВАТИВИ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 

В умовах високих цін, процентних ставок, валютних курсів значно зростають фінансові ризики учасників економічних відносин. Проблема запобігання ризиків є однією з проблем, від вирішення якої залежить забезпечення сталості вітчизняної економіки. Вирішення цієї проблеми пов’язане з розвитком ринку деривативів, вдосконаленням їх застосування та виникнення на їх основі інноваційних фінансових інструментів [1].

Деривативи виконують найважливішу функцію управління фінансовими ризиками через операції хеджування і активно використовуються на світових ринках похідних фінансових інструментів. Тому є доцільним стимулювання й розвиток українського ринку деривативів з метою хеджування ризиків, а також створення фінансових інновацій.

Фінансовий  ринок забезпечує мобілізацію,  розподіл  та  перерозподіл  фінансових  ресурсів,  де  засобом  їх залучення  виступають  фінансові  інструменти.  Збільшення різноманітності фінансових інструментів шляхом  запровадження  інноваційних  інструментів  проводиться для збільшення ефективності  процесу  мобілізації,  розподілу  та  перерозподілу  фінансових  ресурсів за рахунок нарощення прибутковості, зменшення ризику та покращення ліквідності фінансового ринку [2].

 Основним  критерієм  прямих  іноземних  інвестицій  є  вартість  залучення власного  капіталу.  Цей  показник є відображенням ризику  інвестування в основний капітал українських підприємств. Якщо вартість залучення власного капіталу знаходиться на високому рівні, це свідчить про високі ризики інвестування в Україну, для компенсації яких інвестори закладають значні потенційні грошові потоки. Така ситуація обмежує доступ до іноземних інвестицій, адже, з одного боку, зменшується кількість інвесторів, які готові брати на себе високий ризик інвестування, а з іншого – зменшують кількість підприємств, які готові оплачувати високу вартість залучення фінансових ресурсів.

Засобом  трансформації  міжнародного  фінансового  ресурсу  в  українські  інвестиції виступають фінансові інструменти. Фінансові  інновації  підвищують  ефективність фінансового посередництва шляхом збільшення лінійки  фінансових  продуктів  та  послуг,  у  результаті чого покращується  задоволення  потреб  підприємств  у  додаткових  ресурсах.  Підприємства  здійснюють накопичення  капіталу,  що  призводить  до  економічного  зростання  [4]. 

Фінансові  інновації  нарощують  мобілізацію заощаджень, збільшують  продуктивність  капіталу,  покращують  ефективність  розподілу  фінансового ресурсу, що здійснює позитивний вплив на економічне зростання та на збільшення економічної активності.

Біржові угоди є високоліквідними і характеризуються меншими ризиками і витрами порівняно з позабіржовими операціями, що й стимулює їх розвиток. Ускладнення умов ведення фінансової діяльності в глобальній економіці веде до появи нових фінансових інструментів. Розвиток як біржового, так і позабіржового ринків деривативів характеризує його стан і пов'язаний з інформатизацією і технологізацією, що сприяло забезпеченню нових технологій і перехід до системи електронної торгівлі, а також стало поштовхом до потужного розвитку фінансового інжинірингу [3].

Це явище  приводить до постійного виникнення нових видів деривативних  інструментів, які формуються на базі вже існуючих. Ці процеси привели до ще більшого стимулювання розвитку гібридних інструментів біржового і позабіржового ринків деривативів, а також сприяли трансформації первинних функцій біржового ринку товарних деривативів, перетворюючи останній на ефективне джерело інвестиційного менеджменту й управління розміщенням капіталів. Результатом таких процесів стало поступове витіснення на позабіржові майданчики прямої купівлі-продажу товарів на біржах [7]. 

Привабливість деривативів полягає в тому, що ці інструменти є високодохідними об’єктами інвестування вільних фінансових ресурсів. Це набуває особливого значення в умовах портфельного підходу  

Впровадження деривативів забезпечує нові можливості в розробці стратегій, необхідних для захисту від небажаних змін ринкової кон’юнктури й отримання прибутків. Завдяки цьому активне використання інструментів ринку деривативів призводить до швидкого зростання інвестиційних засобів на цих ринках.

Достатньою умовою інноваційності виступає усунення в таких інструментах елементу спекулятивності. Характерна для фінансових інструментів особливість отримання великого прибутку при диверсифікації ризиків на різних ринках має перетворитися в новітню особливість інноваційних фінансових інструментів: управління ризиками в реальній економіці з прогностично помірними прибутками в довгострокових проектах як один з механізмів подолання кризових явищ в економіці країн світу.

Ліквідація спекулятивної складової полягає у наступних кроках:

  • проведення ретельного вибору позичальників і контролю перевірка кожного з них на платоспроможність та чистоту кредитної історії;
  • виключення при диверсифікації портфелю найбільш імовірних ризиків і наповнення його найменш ризиковими елементарними активами;
  • посилення контролю за діяльністю всіх учасників сек’юритизації, забезпечення прозорості обліку та звітності [6].

Необхідна умова вимагає створення нових можливостей залучення капітальних активів; модифікації і трансформації базового активу з фінансового на реальний ринок. Достатньою умовою має бути уникнення механізму спекуляції при створенні нового фінансового продукту.

Інноваційна складова продукту має бути узгодженою зі: споживачами, продавцями, посередниками, органами контролю та економічною політикою країн. Лише гармонійне поєднання інновації з реаліями економіки забезпечить її успішне функціонування на фінансових ринках світу [5]. 

В Україні існує потреба в розвитку інноваційних фінансових інструментів. Розробка і впровадження інноваційних продуктів має відбуватися не стрімко, а поступово, в залежності від їх сприйняття економічними суб’єктами, зважаючи на майбутні наслідки таких нововведень. Необхідно вдосконалення законодавчої і нормативно-правової бази щодо використання деривативів, створення ефективного і ліквідного фондового ринку, створення стратегія інноваційного розвитку держави з використанням світового досвіду впровадження і застосування інноваційних фінансових інструментів.

 

Список використаних джерел

  1. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics.
  2. Ашихмина П.Б. Гибридные ценные бумаги как инструмент привлечения средств [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
  3. http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/85_97875.doc.
  4. Відомості про фондовий ринок України  [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.
  5. Фабоцци Ф.Дж. Финансовые инструменты М.: “ЭКСМО”. – 2010. – 864 с.
  6. Гибридные ценные бумаги и элементарные // Воспоминания биржевых, FOREX-трейдеров и миллионщиков: Шваргер, Сорос, Ливермор // Финансовая инженерия, часть 4 Фабоцци Ф.Дж. Финансовые инструменты М.: “ЭКСМО”. – 2010. – 864 с.  
  7. Солодкий М.О. Біржові товарні деривативи: теорія, методологія, практика: монографія / [М.О. Солодкий, В.О. Гниляк]. – К. : Аграр Медія Груп, 2012. – 238 с.
Категорія: Секція/Section_6_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 632 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0