Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_6_2016_03_31

ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Герасименко Тамара

к.е.н., доцент, директор Інституту економіки та фінансів

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

 

Страховий портфель – це базис, який забезпечує як функціонування страхової компанії у короткостроковому періоді, так і її розвиток на перспективу. Не зважаючи на важливість цієї специфічної категорії, питанням аналізу страхового портфеля сучасні науковці приділяють недостатньо уваги. На наш погляд, це викликано по-перше, відсутністю одностайності в поглядах науковців щодо трактування даної дефініції, а по-друге, недооцінюванням ролі аналізу у процесі управління страховим портфелем на етапах його формування, моніторингу та оцінки. З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне уточнити суть категорії “страховий портфель” та визначити основні напрями його оперативного аналізу.

На думку А. О. Дрібноход, “страховий портфель – це систематизована сукупність страхових ризиків, які прийняті страховиком на страхування залежно від цілей страхової компанії ” [2]. А. Л. Баранов вважає, що “страховий портфель – це вартісна оцінка страхового покриття ризиків за прийнятою сукупністю договорів (об’єктів страхування)” [1]. За трактуванням Н.  М.  Яшиної “страховий портфель – це вартість страхових ризиків, прийнятих на страхування з набором певних фінансових інструментів, які забезпечують фінансову стійкість страхової організації, на принципах еквівалентності, збалансованості та ефективності” [4, с. 20]. Загалом можна зазначити, що сучасна наукова думка розглядає страховий портфель як: сукупність ризиків, прийнятих на страхування; кількість застрахованих об’єктів, договорів страхування; обсяг страхових премій, сум, виплат. Така багатовекторність поглядів, на наш погляд, гальмує як розвиток теорії страхування у цілому, так і формування адекватної, затребуваної практикою, цілісної методики аналізу страхового портфеля, зокрема.

Відповідно, на наш погляд, страховий портфель, насамперед, необхідно трактувати з позиції виникнення зобов’язань страхової компанії перед страхувальниками відповідно до умов укладених договорів. Окрім цього, необхідно зазначати дату, на яку сформований даний портфель. Адже страховому портфелю притаманний високий рівень динамічності, що призводить до зміни величини зобов’язань страхової компанії перед страхувальниками: безперервно відбувається, з одного боку, укладання договорів, а, з іншого – закінчення терміну або ж припинення дії окремих із них; здійснення виплат при настанні страхових випадків; передача ризиків на перестрахування тощо.

Отже, ми вважаємо, що страховий портфель – це вартість взятих на себе страховою компанією зобов’язань за прийнятими від страхувальників ризиками на певну дату. Водночас, характеристиками страхового портфеля і, відповідно, об’єктами аналізу є: кількість договорів і застрахованих об’єктів; величина чистих страхових сум, премій і виплат.

На етапі формування страхового портфеля доречним буде проведення стратегічного аналізу, оскільки його результати сприятимуть вибору оптимального варіанту портфеля, здатного досягти поставлених компанією цілей. Моніторинг та оцінка страхового портфеля повинні бути нерозривно пов'язаними з оперативним аналізом. Загалом, зважаючи на динамічність страхового портфеля та необхідність підтримки належного рівня фактичного запасу платоспроможності, вважаємо, що проведення оперативного аналізу має бути пріоритетним напрямом аналітичної роботи у страхових компаніях.

Зважаючи на те, що ст. 30 Закону України “Про страхування” передбачено, що “на будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас” [3] оперативний аналіз страхового портфеля повинен бути щоденним і включати:

 • дослідження зміни загальної величини зобов’язань та їх структури за видами страхування;
 • оцінку змін в обсягах валових і чистих страхових премій та їх структурі за видами страхування;
 • дослідження змін в обсягах валових і страхових виплат (відшкодувань) та їх структурі за видами страхування;
 • визначення фактичного запасу платоспроможності та порівняння його  з розрахунковим нормативним.

Оперативний аналіз, який ми пропонуємо проводити щомісячно, повинен передбачати дослідження динаміки:

 • кількості договорів страхування з визначенням коефіцієнта рівноваги як відношення кількості страхових договорів, за якими завершився термін дії, до кількості діючих договорів на певну дату. Даний коефіцієнт дозволяє оцінити розвиток чи занепад окремого виду страхування;
 • застрахованих об’єктів за загальною кількістю укладених договорів, об’єктів і за видами страхування;
 • страхових випадків за загальною кількістю укладених договорів, об’єктів і за видами страхування;
 • коефіцієнта Ф. В. Коньшина (формула 1), що дозволяє оцінити фінансову стійкість страхових операцій. (Чим меншим є значення даного коефіцієнта, тим вищою є фінансова стійкість страхової компанії).
 •  

де Tsсередня тарифна ставка за всім страховим портфелем;

n – кількість застрахованих об’єктів;

 • рівня збитковості страхових сум (Z) та рівня виплат (Rv):
 •  

,                                            (3)

де V – сума виплат на визначену дату;

S – загальна вартість зобов’язань за укладеними договорами;

Pзагальна величина страхових премій.

Отже, уточнення поняття “страховий портфель”, що на відміну від існуючих, акцентує увагу на величині зобов’язань страхової компанії перед страхувальниками на певну дату, дозволило структурувати оперативний аналіз у контексті періодичності його проведення. Використання результатів такого аналізу сприятиме прийняттю ефективних рішень в управлінні страховим портфелем.

 

Список використаних джерел

 1. Баранов А. Л. Управління страховим портфелем [Текст] / А. Л. Баранов // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка “Економіка”. – 2007. – № 94-95. – С. 112-116.
 2. Дрібноход А. О. Підхід щодо вибору страхового портфеля за цілями страховика / А. О. Дрібноход [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/10_28.pdf – Назва з екрану.
 3. Про страхування [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 85/
 4. Яшина Н. М. Страховой портфель как основа обеспечения финансовой устойчивости страховой организации [Текст] / Н. М. Яшина // Фынансы и кредит. – 2007. – № 20. – С. 84-87.
Категорія: Секція/Section_6_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 979 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0