Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_6_2016_03_31

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Канцір Ірина

к.е.н., Львівський техніко-економічний коледж

Національного університету «Львівська політехніка»

м. Львів, Україна

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

 

У період глобальних криз фінансовий сектор потребує суттєвих реформ та новацій, реалізація яких неможлива без ефективного державного регулювання фінансової складової національної економіки.

В умовах сьогодення існує потреба побудови чіткого механізму державного регулювання фінансової системи, як складової національної економіки на принципах оптимальності та забезпечення мобільності реагування на вимоги сучасності на умовах поєднання тактики регулювання із розробкою стратегій і перспективних прогнозів.

Питання вдосконалення державного регулювання фінансової системи є домінуючими для вітчизняних учених: Г. Башнянина, О. Вовчак, В. Грушка,    А. Даниленка, В. Загорського, О. Ковалюка, Б. Лановика, C. Лобозинської,      С. Мочерного, І. Михасюка, С. Панчишина, Ю. Пасічника, С. Реверчука,          А. Савченка, А. Стельмащука, Л. Швайки та ін. Незважаючи на чималий науковий доробок, теоретичні та науково-практичні аспекти державного регулювання фінансової складової національної економіки залишаються недостатньо розробленими та на часі.

Реструктуризація фінансової системи виступає першочерговим завданням, що дозволить вийти державі з кризи та створить базис для успішного розвитку та інтеграції в світове господарство [1, с. 22].

В економіці не існує універсального шаблону щодо структури органу регулювання та нагляду, проте при її побудові спостерігається загальна тенденція щодо: зменшення кількості відокремлених органів регулювання та нагляду; інтеграції пруденційного нагляду; зменшення ролі центрального банку у пруденційному нагляді за фінансовими установами; наголошенні на ролі центрального банку у забезпеченні системної стабільності фінансового сектору; створення об’єднаного органу регулювання поза межами центрального банку [2, с. 80].

На сучасному етапі провадиться імплементація Плану Законодавчого Забезпечення Реформ та Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Зазначені нормативно-правові акти окреслюють рекомендовані заходи регуляторного впливу у фінансовій сфері, зокрема:

 • здійснення монетарної політики на основі інфляційного таргетування;
 • забезпечення режиму гнучкого валютного курсу національної валюти;
 • зниження вартості кредитних грошей;
 • відновлення кредитування економіки;
 • модернізація системи регулювання та нагляду на ринку фінансових послуг;
 • підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків;
 • очищення фінансових ринків від проблемних активів;
 • забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків;
 • удосконалення системи оподаткування учасників фінансових ринків;
 • забезпечення інституційної незалежності регуляторів фінансового ринку;
 • підвищення організаційної ефективності регуляторів фінансового ринку;
 • покращення координації роботи регуляторів та учасників фінансового ринку;
 • стимулювання розвитку фінансової грамотності споживачів та інвесторів фінансового ринку;
 • підвищення стандартів захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку [3]. 

Регуляторну політику необхідно здійснювати з урахуванням специфіки розвитку національної економічної системи та формувати власну модель вітчизняної фінансової системи України, адаптовану до вимог часу.

Одним із векторів реформування фінансового сектора вважається створення єдиного регулятора (мегарегулятора), робота якого дозволить уникнути протиріч в системі державного регулювання і контролю у сфері фінансів та створить надійну основу для успішної інтеграції України в світову фінансову систему. Це потребує перегляду чинного законодавства та збереження за Національним банком України відповідних повноважень, що безпосередньо випливають із завдань макроекономічного регулювання та здійснення грошово-кредитної політики.

 

Список використаних джерел

 1. Крилова А. О. Формування фінансової системи України в умовах трансформаційної економіки [Текст] / А.О. Крилова. – Архангельск : КИРА, 2010. – 111с.
 2. Крилова А. О. Розвиток фінансового сектору в умовах трансформації економіки України [Текст]: автореф. дис. кандидата екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А. О. Крилова ; Університет банківської справи НБУ (м. Київ). – Київ, 2013. – 21 с.
 3. Еволюція фінансової системи ЄС: виклики та перспективи для України [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень: Київ, 2014. – Режим доступу: http: // www.niss.gov.ua/articles/1671. - Назва з екрана.

 

 

 

 

Категорія: Секція/Section_6_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 348 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0