Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_6_2016_03_31

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Дмитрищак Вікторія

аспірант

Науковий керівник: к.е.н., доцент Вірт М. Я.

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 

Формування системи управління активами в українських банках повинне здійснюватись на науково обгрунтованих принципах, які забезпечать її ефективний розвиток та функціонування. Критерієм оцінки рівня розвитку системи управління активами повинен виступати ступінь досягнення її необхідних принципів.

Основними принципами управління активами комерційного банку за ринкових умов є:

1) науковий характер як підґрунтя управління, який базується на положеннях діалектичної теорії пізнання, враховує вимоги економічних законів розвитку, використовує досягнення НТП і передового досвіду, новітні методи економічних досліджень;

2) комплексність, що вимагає охоплення всіх ланок і сторін діяльності, всебічного вивчення причинних залежностей в діяльності банку;

3) системний підхід, при якому кожний досліджуваний об’єкт розглядається як складна динамічна система, яка включає ряд елементів певним чином пов´язаних між собою і зовнішнім оточенням;

4) дієвість, що передбачає активний вплив на процес діяльності банку і його результати та своєчасне виявлення недоліків, прорахунків, помилок в роботі;

5) плановість і систематичність. З цієї вимоги витікає необхідність планування управлінської роботи в банку, розподіл обов´язків з її виконання між виконавцями і контроль за її виконанням [1, с.187]. Управління має забезпечити єдність стратегічного і тактичного планування, відповідність тактичних планів стратегічним цілям з метою забезпечення неперервності відповідного процесу;

6) об’єктивність і точність, що враховує специфіку економічної ситуації в країні, регіоні та в системі самого комерційного банку. Вона досягається шляхом врахування великої кількості факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища на діяльність банку [2, с. 34];

7) оперативність, тобто вміння швидко і чітко проводити оцінювання ситуації, приймати управлінські рішення у сфері банківської діяльності;

8) демократизм, що передбачає участь у процесі управління широкого коло співробітників банку [3];

9) гнучкість, що передбачає мінімізацію не тільки ризиків, але й збитків на випадок різкого погіршення зовнішніх умов [4, с. 92];

10) ефективність, що призводить до підвищення стабільності, надійності, ліквідності та прибутковості діяльності комерційного банку [5, с. 215].

У період нестійкої фінансової ситуації в Україні, необхідною умовою досягнення і підтримання стабільної діяльності й розвитку комерційних банків є дотримання принципів управління активними операціями комерційного банку, їх збалансоване зростання і покращення якості.

 

Список використаних джерел

  1. Великоіваненко, Г. І. Особливості управління активами комерційного банку в Україні [Текст] / Г. І. Велтикоіваненко, Ю. К. Лукянова // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 20. – С. 183-186.
  2. Таран, Т. А. Використання ринкових методів оцінки в управлінні комерційним банком [Текст] / Т. А. Таран // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 32-39.
  3. Кириченко, О. А. Банківський менеджмент / О. А. Кириченко, І. В. Гіленко, С. Л. Роголь, С. В. Сиротян, О. М. Нємой [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/category/45/69/51/.
  4. Клюско, Л. А. Гнучке управління активами і пасивами – необхідна умова забезпечення фінансової стійкості комерційного банку [Текст] / Л. А. Клюско // Вестник. –Севастополь, 2004. – Экономика и финансы. – С. 90-94.
  5. Іванилова, О. А. Удосконалення інструментарію управління портфелем активів комерційного банку [Текст] / О. А. Іванилова // Вісник Запорізького нац. Університету. Економічні науки. – 2010. – № 2 (6). – С. 210-216.
Категорія: Секція/Section_6_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 329 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0