Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_6_2016_03_31

ПРОЦЕСИ КОТИРУВАННЯ ЦІН НА БІРЖОВІ ТОВАРИ

Лупак Руслан

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки

Бондарчук Лілія

студентка спеціальності “Економіка підприємства”

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

ПРОЦЕСИ КОТИРУВАННЯ ЦІН НА БІРЖОВІ ТОВАРИ

 

Котирування цін на біржові товари – це формування біржових цін та їх оприлюднення, яке відбувається на основі загальної кількості підписаних договорів, тенденцій зміни цін на кожен вид товару, визначення співвідношення попиту та пропозиції у момент проведення торгів або протягом дня [4]. Основною метою біржового котирування є надання допомоги учасникам торгів зорієнтуватися в цінових пропозиціях на біржовому ринку. Зокрема, інформація про котирування цін розміщується у бюлетені біржі, де кожний наступний включає результати біржових котирувань, оприлюднених у попередньому номері.

Поява ціни в процесі біржових торгів – це результат взаємодії зареєстрованих торговців, таким чином, біржа лише її виявляє, об’єктивно сприяючи формуванню. Практика біржових відносин засвідчує, що котирування цін стосується: (1) ціни продавця (ціна, що вказується учасником біржових торгів у заявці на продаж, а також може змінюватись під час торгів); (2) ціни покупця (ціна, що вказана учасником біржових торгів у заявці на купівлю, а також названа ним під час обговорення пропозиції продавця); (3) ціни біржових угод (ціна, яка склалася в результаті гласно проведених торгів, зафіксована біржовим брокером і за якою укладена біржова угода); (4) ціни котирувальної комісії (ціна, визначена котирувальною комісією біржі шляхом аналізу біржових договорів, цін продавців і покупців на основі єдиних критеріїв і спеціальних методів) [1, с. 349-351].

Незалежно від технології біржових відносин котирування цін на товари здійснюється згідно обов’язкових правил, які наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Правила котирування цін на біржові товари (складено за [2; 3])

Правила

Характеристика

Біржовий обіг стандартизованих товарів

котирувальна ціна формується лише на товари, які стандартизовані біржею та відповідають загальним споживчим характеристикам. При відсутності стандарту, але товар є стандартним для біржової торгівлі, він виділяється і котирується в окремій групі

Постійний обіг товарів на біржі

реєструється котирувальна ціна на біржі, якщо товар постійно продається і включається до біржового бюлетеня

Дотримання основних тенденцій біржового ринку

котирування цін повинно відображати основні тенденції біржової торгівлі у відповідний період. Це дозволяє зберегти інтереси більшості учасників біржового ринку, попередити кризові явища та раціонально проводити цінову політику на біржові товари високого попиту

Включення у котирування цін продавця, покупця, біржових угод

ефективність біржового котирування залежить від якості врахування позицій продавця, покупців та укладених угод за період біржової сесії. У випадку значних відхилень від поданих учасниками цінових пропозицій біржову позицію вилучають з бюлетеня

Включення у котирування ціни позабіржового ринку

для підвищення точності котирування цін у біржовому бюлетені окремим рядком включають ціни позабіржового ринку

 

В залежності від принципів, покладених в основу біржового котирування, можуть бути використані різні способи встановлення ціни. Зазвичай в біржових бюлетенях реєструються не всі ціни угод, а лише граничні, які найбільш повно характеризують тенденції біржового ринку. Граничні ціни розглядаються у вертикальному і горизонтальному розрізах: вища і нижча у продовженні біржового дня, початкова в перші хвилини і заключна ціна в кінці біржового дня.

Крім того, у процесі проведення біржових торгів граничні межі котирування цін можуть встановлюватись рішенням котирувальної комісії біржі, відхилення від яких дає підставу для припинення торгу по даному виду товару. При цьому дані котирування не можуть бути оскаржені членом біржі і змінені рішенням біржового комітету.

Відзначимо, що при проведенні біржових торгів котирування цін відбувається у двох формах: (1) офіційне котирування (проводиться по відношенню до цін біржових угод на групи продукції стандартної якості з єдиним базисом поставки після кожного біржового торгу. Наприклад, на Чиказькій товарній біржі офіційне котирування цін відбувається способом визначення середньоарифметичного значення максимальних і мінімальних цін на біржові товари за останні 30-60 секунд торгів); (2) довідникове або неофіційне (проводиться на основі аналізу всіх цін (попиту, пропозиції, угод) з врахуванням оцінки котирувальної комісії кон’юнктури попиту та пропозицій) [4].

Результати таких форм котирування цін на біржові товари є різні, якщо процес визначення офіційної котирувальної ціни передбачає об’єктивну оцінку динамічних коливань цін на протязі біржового дня, то довідникове котирування в основному проводиться на основі результатів декількох біржових торгів та дозволяє способом фундаментального аналізу контролювати ціни, що виставляються при розрахунках на позабіржовому ринку. Довідкове котирування не має статусу офіційної інформації, фактично, це лише думка котирувальної комісії про ймовірну ціну на окремі біржові товари.

Втім, механізм виявлення котирувальної ціни та її фіксація згідно окремого торгу чи робочого дня є результатом біржових відносин. Іншими словами, котирувальна ціна, за якою укладаються біржової угоди називається курсом, визначаючи при цьому співвідношення між поточним попитом і пропозицією на біржовий товар. Так, в залежності від принципів, покладених в основу котирування цін розрізняють:

- метод єдиного курсу, заснований на встановленні єдиної (типової) ціни на біржових товар;

- реєстраційний метод, що базується на реєстрації фактичних котирувальних цін угод, попиту і пропозиції.

Також котирування цін на біржові товари залежать від їх фізичних властивостей та способів організації і проведення біржових торгів. Так, коштовні метали, як золото чи платина – у доларах чи сотих долара США за трійську унцію; кольорові метали, жива худоба, харчові товари – в центах та сотих центах за англійський фунт. На біржах США зернові, сім’я олійних культур та продукти їх переробки – в центах, десятих та сотих частках центів за бушель; на біржах Великобританії – у фунтах стерлінгів або доларах США за метричну тонну.

Головним чином котирування цін на біржові товари – це виявлення і фіксування цін, укладених на біржі угод, проте – це ще й аналіз ринкової інформації, що характеризує кон’юнктуру біржового ринку. Так, результати біржового котирування використовуються як орієнтир при підготовці і укладанні контрактів, у т. ч. і поза біржею. Через котирування відбувається зворотний вплив біржових торгів на ринкову кон’юнктуру в цілому. При цьому, роль біржового котирування різна у відношенні до так званих касових (ф’ючерсних, опціонних) і термінових (спотових) угод на біржах.

 

Список використаних джерел

  1. Моісєєв Ю. О. Біржові торги як конкурентний спосіб укладання біржових угод на товарній біржі [Текст] / Ю. О. Моісеєв // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 648-653.
  2. Правила біржової торгівлі на ТБ “Центральна універсальна біржа” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cubirga.com.ua/rule.php.
  3. Правила проведення біржових торгівлі на Першій Українській міжрегіональній товарній біржі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pumtb.com.ua.
  4. Что такое котировка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.forexanalytics.net/kotirovka.htm.
Категорія: Секція/Section_6_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 799 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0