Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_6_2016_03_31

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

Вацлавський Олег

аспірант

Науковий керівник: д.е.н., професор Кириленко О.П.

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль, Україна

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

 

На шляху до 25-ї річниці Незалежності України сучасний стан розвитку нашої економіки характеризується нестабільністю та тотальною корупцією в органах виконавчої влади, зміною законодавчої і нормативної бази, існуванням різноманітних форм власності, складною політичною, військовою і соціальною ситуацією. За таких умов значно зростає роль управлінської функції з боку держави і в тому числі державного бюджетного контролю. За допомогою бюджетного контролю держава може встановити, наскільки ефективно, раціонально, законно використовуються бюджетні кошти, чи було задіяно всі додаткові резерви щодо наповнення дохідної частини бюджетів.

Розкриття сутності бюджетного контролю базується на вченнях про сам бюджет, оскільки він являється об’єктом даного контролю.

Розглядаючи бюджет як об’єктивну економічну категорію, акцентуємо увагу – в чому заключається його сутність. А сутність бюджету полягає в тому, що під державним бюджетом розуміємо грошові відносини, які пов’язані з розподілом та перерозподілом валового внутрішнього продукту з метою формування та використання централізованого фонду грошових коштів. Ця сутність проявляється через контрольну і розподільчу функції, які виконує вищезазначена економічна категорія. Розподільча функція знаходить своє відображення в податковому та неподатковому механізмах акумуляції доходів бюджету, бюджетному фінансуванню, бюджетному регулюванні, тощо. Контрольна функція проявляється на практиці в якості бюджетного контролю. Таким чином логічне буде твердження, що бюджетний контроль відображає зміст контрольної функції бюджету.

Також варто зауважити, що державний бюджет є ланкою фінансів у загальному та державних фінансів зокрема. Оскільки фінанси як більш узагальнююча економічна категорія виконують також розподільчу і контрольну функції, а змістом контрольної функції є фінансовий контроль, то можна стверджувати, що бюджетний контроль є різновидом фінансового контролю.

Ще однією характерною особливістю бюджетного контролю є те, що він базується на категорії контролю як функції системи управліннями суспільними процесами. Будучи однією із функцій управління, контроль є об’єктивно необхідним. За його допомогою процес управління спрямовується до встановленої ідеальної моделі, коригуючи поведінку підконтрольного об’єкта. Таким чином, контроль можна назвати унікальним, універсальним явищем, яке потрібно успішно застосовувати в економічній, соціальній, політичній та в інших сферах суспільного життя.

Бюджетний контроль поєднує у собі розглянуті два начала і використовується там і тоді, де функціонують бюджетні відносини. Виходячи з характеристики особливостей бюджетного контролю, можна зробити висновок, що бюджетний контроль є об’єктивно зумовленою складовою процесу економічної діяльності та однією із функцій управління бюджетної системи.

О. Гетманець  обґрунтовує бюджетний контроль як багатопланове і комплексне явище, яке можна розглядати з різних позицій: функція держави щодо пошуку ефективних механізмів організації  важливих ланок публічних фінансів – бюджетів; механізм забезпечення законності й правопорядку в бюджетній сфері та іншій[1, с. 150].

Як зазначає Л. Сафонова, бюджетний контроль – це складова  фінансового контролю, де об’єктивною основою є контрольна функція фінансів, тобто це сукупність заходів, які проводять державні органи, що пов’язані з перевіркою законності, доцільності та ефективності утворення, розподілу і використання грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування[2, с. 49].

Цю думку продовжує група авторів під редакцією О. Кириленко, які вважають, що «бюджетний контроль являє собою систему заходів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення законності дій учасників бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджетів і звітування про їх виконання з використанням специфічних форм і методів їх організації»[2, с. 49].

На сучасному етапі термін «бюджетний контроль» не застосовується в бюджетному законодавстві, як правило, у Бюджетному кодексі України використовуються терміни: «фінансовий контроль», «контроль за дотриманням бюджетного законодавства», «внутрішній контроль», «зовнішній контроль» тощо, під якими, власне, і розуміється бюджетний контроль.

Розглядаючи бюджетний контроль у юридичній літературі можна трактувати його як:

1) вид фінансового контролю, який здійснюється в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету;

2) врегульована нормами бюджетного права система ревізійно-правових заходів, спрямованих на перевірку законності та доцільності здійснюваної бюджетної діяльності;

3) діяльність уповноважених органів державної влади, яка спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни та раціональності в ході формування, розподілу і використання коштів державного й місцевих бюджетів з метою ефективного соціально-економічного розвитку держави.

Методологічно сутність бюджетного контролю як поняття зводиться до процесу перевірок за діяльністю об'єкта управління, з метою оцінки обґрунтованості прийняття рішень і результатів їх виконання, а саме: вивчення природи фінансово-господарських операцій, перевірки правильності здійснюваних операцій та їх відображення в обліку, а також вжиття заходів для усунення порушень і попередження їх у подальшому.

Також існує ще один підхід за яким бюджетний контроль трактують як контроль взагалі за грошовими коштами, що перерозподіляються через бюджетну систему, так і як контроль за рухом фінансових потоків у межах бюджетної системи.

Проаналізувавши та узагальнивши вищезгадані визначення та підходи стає зрозумілим, що важливість бюджетного контролю в економіці держави зумовлена його місцем, роллю та функціями в усіх сферах бюджетного процесу: контроль займає центральне місце в процесі планування та супроводжує процес використання грошових коштів. Він являється, з одного боку, засобом зв'язку між фінансовим плануванням та фінансовим обліком (статистикою), а з другого-передумовою здійснення функцій фінансового аналізу та регулювання.

Отже, досліджуючи  бюджетний контроль варто зазначити, що не існує єдиного підходу до визначення цієї економічної категорії. Загалом  під бюджетним контролем розуміють  систему  заходів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення законності дій учасників бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджетів і звітування про їх виконання з використанням специфічних форм і методів їх організації.

 

Список використаних джерел

  1. Гетьманець О. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права // Право України. – 2009. – № 9. – С. 148-153.
  2. Гетьманець О. П. Бюджетний контроль : організаційно- правові засади : [монографія] / О. П. Гетьманець. – Х. : Еко- граф, 2008. – 308 с.

 

 

Категорія: Секція/Section_6_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 331 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0