Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_7_2016_03_31

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Мерчанський Володимир

к.е.н., доцент кафедри

Харківська державна зооветеринарна академія

м. Харків, Україна

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

В економічній науці існує два підходи до державного регулювання економіки – класичний і кейнсіанський. На думку прибічників класичної економічної теорії, ринковий механізм є самодостатнім, а кейнсіанці вважають, що необхідне державне втручання. Кількість регулятивних функцій, які виконують держава і ринок, змінюється в залежності від рівня техніко-технологічного розвитку, історичного етапу та національних особливостей.

Державне регулювання економіки – це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу державних установ і організацій на розвиток суспільного виробництва (в т. ч. продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних та соціально-економічних відносин) для його стабілізації та пристосування до умов, що змінюються [1, с. 322]. Існують різні форми державного регулювання економіки: безпосереднє державне управління, податкове регулювання, грошово-кредитне регулювання, бюджетне регулювання, регулювання завдяки формуванню державних програм і державних замовлень, цінове регулювання, регулювання умов праці, трудових відносин, оплати праці, соціальне регулювання, державне регулювання охорони навколишнього середовища [2, с. 355-357].

Державне регулювання пов'язане з такими поняттями, як «метод» і «механізм». Метод – це прийом або система прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі діяльності [3, с. 177]. В Економічній енциклопедії зазначено, що механізм – це система, пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду діяльності [4, с. 355]. Формулювання, запропоноване Лео Гурвіцем, Нобелівським лауреатом з економіки 2007 р., характеризує «механізм» як взаємодію між суб'єктами і центром, що складається з трьох стадій: кожен суб'єкт у приватному порядку посилає центру повідомлення ; центр, одержавши всі повідомлення, обчислює передбачуваний результат; центр оголошує результат і, за потреби, впроваджує його в життя [5, с. 7-8].

Під методами державного регулювання економіки слід розуміти способи впливу держави через законодавчі і виконавчі органи на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення або забезпечення умов їхньої діяльності, відповідно до національної економічної політики [6, с. 20-22].

Сукупність форм і методів впливу державних установ і закладів на організацію суспільно-виробничих відносин з метою пристосування економічних процесів в національному господарстві до умов, що змінюються, формують організаційно-економічний механізм у системі державного регулювання.

В теперішніх умовах господарювання державне регулювання виступає як фактор забезпечення конкурентоспроможності економіки країни. Державне регулювання конкурентоспроможності пов’язане з  регулюванням  впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів на економіку країни.

З усіх галузей національного господарства найбільш радикального і дійового державного регулювання, з метою підтримки конкурентного рівня, потребує сільське господарство. Це зумовлено тим, що, по-перше, дана галузь є життєво необхідною в будь-якому суспільстві і розглядається як пріоритетна при обґрунтуванні перспектив соціально-економічного розвитку та продовольчої безпеки країни; по-друге, сільськогосподарське виробництво через залежність від природно-кліматичних умов, а також уповільнений рух капіталу, об'єктивно не може ефективно розвиватися без стабілізуючого впливу держави.

Державне регулювання економіки в Україні і, зокрема, державне регулювання аграрного сектора економіки повинно здійснюватись на основі підходу «витрати – вигоди регулювання». Завданням державного регулювання є «вилікувати» ту чи іншу галузь (фірму), а не «підліковувати» її весь час [7, с. 329].

Державне регулювання в аграрному секторі полягає в застосуванні методів впливу держави на рівень конкурентоспроможності з метою: підвищення ефективності аграрного виробництва; забезпечення розширеного відтворення; розвитку соціальної та екологічної сфер сільських територій; забезпечення захисту економічних інтересів суб’єктів господарювання аграрної галузі та їх фінансової стійкості.

Державне регулювання в сільському господарстві з позиції підвищення конкурентоспроможності галузі з урахуванням інтеграції України до ЄС може здійснюватися за такими напрямами: законодавча підтримка; захист вітчизняного продовольчого ринку від імпорту; всебічна підтримка сільгосптоваровиробників в орієнтації на споживача; забезпечення доступу до дешевих кредитів; стимулювання забезпечення цінової доступності аграрної продовольчої продукції для всіх соціальних груп населення; збільшення держзамовлення і інвестицій; створення дорадчих та консалтингових структур, обслуговуючих кооперативів; розвиток аграрної науки і підготовка кадрів для сільського господарства; розвиток соціальної сфери села.

 

Список використаних джерел

1. Економічна енциклопедія: в 3 т [Текст] / Редкол.: С. В. Мочерний (відпов. ред.) та ін.]. – К.: Академія, 2000 – 2002. – Т. 1. – 2000. – 864 с.

2. Райзберг Б. А. Основы экономики : учеб. пособие [Текст] / Райзберг Б. А. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 408 с.

3. Яременко В. В. Новий тлумачний словник української мови: в 3 т. [Текст] / В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2008. – Т. 2. – 2008. – 926 с.

4. Економічна енциклопедія: в 3 т. [Текст] / Редкол.: С. В. Мочерний (відпов. ред.) та ін. – К.: Академія, 2000 – 2002. – Т. 2. – 2001. – 848 с.

5. Измалков С. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г.) [Текст] / С. Измалков, К. Сонин, М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 4–26.

6. Державне регулювання економіки: підручник [Текст] / [І. Михасюк, А. Мельник, М. Крупка, З. Залога] ; за ред. І. Р. Михасюка. – К.: Атіка, Ельга – Н, 2000. – 592 с.

7. Черевко Г. В. Державне регулювання економіки в АПК: навч. посібник [Текст] / Черевко Г. В. – К.: Знання, 2006. – 339 с.

Категорія: Секція/Section_7_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 505 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0