Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_7_2016_03_31

ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЇХ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Короткий Юрій

аспірант

Науковий керівник д.е.н, професор Гуржій Н.М.

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя, Україна

 

ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЇХ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 

 Сучасні умови глобалізації економічних відносин та загострення конкуренції  потребують використання сучасних підходів та прикладного інструментарію, що сприятимуть ефективному подоланню невизначеності динамічного ринкового середовища та   своєчасній  адаптації до нього. Сучасний стан вітчизняної економіки, який супроводжується неповним використанням виробничих потужностей, накопиченням запасів, призводить до зниження свого потенціалу промисловими підприємствами [1, с. 164-1655].

Вивченням логістичного потенціалу займались О. Ареф’єва, Н. Краснокутська, Є. Лапін, І. Савенко та ін. Однак значення логістичного потенціалу машинобудівних підприємств мало розглянуто науковцями. Все вищезазначене  обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Проведене дослідження  трактування категорії «потенціал» дозволило зробити висновок, що його використання в економічних  дослідженнях було пов’язане з комплексною оцінкою  рівня  розвитку виробничих сил.

Одним  з напрямів стратегії розвитку підприємства, що  передбачає створення та організацію системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії сприяв досягненню усіх поставлених  цілей  є процес формування логістичного потенціалу підприємства.

При формуванні свого логістичного потенціалу вітчизняним машинобудівним  підприємствам необхідно враховувати фактори, що що впливають на його розвиток – це специфіка технологічних процесів, особливостей організації виробництва, відмінності у характеристиках кінцевого продукту та  ринків його збуту [2, с. 150-151].

Згідно із дослідженнями, в західних країнах близько 93 % часу руху товару від виробництва до кінцевого споживача припадає на його проходження логістичними каналами та зберігання. Час безпосереднього виробництва товару, тобто перетворення сировини в готову продукцію, складає тільки 2 % часу функціонального циклу, а 5 % часу припадає на його транспортування. У вартості продукту, який потрапляє до споживача, приблизно 70 % складають витрати, пов’язані із виконанням логістичних операцій [3, с. 293].

Для вивчення стану запровадження та розвитку логістичних підходів управління потоками на машинобудівних підприємствах було проведено опитування. Результати опитування дозволили зробити  висновок про те, що трохи більше половини, а саме 72% респондентів знайомі з логістичним підходом  до управління потоками, тільки третина підприємств мають окремі структурні підрозділи логістики.

З  метою забезпечення стійких конкурентних переваг на ринку машинобудівним підприємствам варто  зосередитись на впровадженні сучасних підходів щодо організації  планування та управління рухом товарних потоків від виробника до споживача на принципах логістики.

Логістика  є дієвим інструментом в сучасному господарюванні багатьох вітчизняних промислових підприємств, який сприяє  раціональній організації внутрішніх та зовнішніх потокових процесів.

Практичне використання  концепції логістики дозволяє промисловим підприємствам економити  час  та оптимізувати витрати на виконання логістичних операцій. Досвід розвинених  країн свідчить про  високу ефективність логістики в отриманні стійких конкурентних переваг.

Загострення конкуренції, зміна потреб споживачів, поширене використання сучасних інформацій них технологій, контроль якості  обумовлюють необхідність налагодження системи  ефективного управління витратам виробництва.

Важливою умовою  ресурсного забезпечення підприємства є  пошук резервів скорочення витрат доставку продукції.

Необхідність зниження логістичних витрат обумовлена підвищенням цін на продукцію та  обмеженням розмірів ринків збуту, що не дозволяє підприємству  нарощувати обсяг виробництва. Логістичні витрати на підприємстві можуть складати  від  5 до 35 % обсягу продажу в залежності від виду підприємства, його географічного розташування та співвідношення між вартістю матеріалів та готової продукції [4, с. 265].

 Витрати на логістику, є однією з найбільших статей загальних витрат підприємства, після  витрат на сировину та матеріали.

Проведений аналіз структури  логістичних витрат машинобудівних підприємств дозволив зробити висновки, що найбільшу питому вагу мають витрати на управління запасами - від 20 до 40 %, транспортні витрати – відповідно   – від 15 до 35 % та адміністративні витрати – від 9до 14 %.

На думку, деяких вчених, в сучасних умовах господарювання конкурують не підприємства, а ланцюги поставок (постачальницько-збутові), а результативність  їх діяльності визначається кінцевим споживачем.

Знання  та задоволення  потреб ринку – це основні складові формування ефективної  логістичної  стратегії.

Тільки при наявності достовірної інформації  щодо  потреб і обмежень ринку підприємство матиме можливість розробити дієву стратегію для всіх учасників логістичного ланцюг. Всі зазначені вище заходи сприятимуть скороченню невизначеності у логістичних ланцюгах та забезпеченню передбачуваності попиту в них.

 

 

Список використаних джерел

  1. Бутов А. Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах [Текст] / А. Бутов // Галицький економічний вісник. – 2012. – №3(36). – С. 161-166.
  2. Корінь М. В. Логістика та її роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємств [Текст] / М. В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 35. – С. 148-152.
  3. .Малицкая С. И. Эффективная система управления логистикой [Текст] / С. И. Малицкая // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. – 2010. – № 1. – С. 291-292.
  4. Плетнев С. В. Возможности комбинации отдельных логистических стратегий для обеспечения высокой конкурентоспособности цепи поставок [Текст] / С. В. Плетнев, О. С. Крайнова // Международный журнал экспериментального образования. – 2011. – № 8. – С. 265-266.

 

Категорія: Секція/Section_7_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 402 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0