Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ

Бойко Руслан

к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ

 

Для успішної фінансово-господарської діяльності будівельної компанії, підвищення рівня рентабельності, збереження і примноження активів необхідний налагоджений механізм управління, найважливішим елементом якого повинен виступати повсякденний внутрішній контроль.

Внутрішній контроль – самостійна функція управління, яка виступає засобом налагодження зворотних зв'язків, завдяки чому управлінський персонал підприємства чітко простежує хід виконання прийнятих ним рішень. Це дає змогу своєчасно реагувати на відхилення в роботі підконтрольних центрів відповідальності від заданої мети й відповідно коригувати їх діяльність [1].

На думку багатьох науковців та практиків, сучасним інструментом внутрішнього контролю, який дає змогу не лише запобігати виникненню кризових явищ, але й приймати рішення, щоб не допустити їх виникнення, є служба внутрішнього аудиту.

Необхідність створення служби внутрішнього аудиту в будівельних підприємствах є надзвичайно актуальним питанням, яке викликане посиленням конкурентної боротьби між ними, потребою у впровадженні нових методів управління ризиками, активами і пасивами підприємств, прагненням підвищити ефективність прийняття рішень управлінським персоналом та багатьма іншими факторами [2].

В економічно розвинених країнах питанням внутрішнього аудиту приділяється така ж значна увагу, як і зовнішньому, оскільки аудиторські служби зобов'язані створювати усі компанії, акції яких котуються на біржі. Але якщо становлення зовнішнього аудиту в Україні, можна сказати, вже відбулося, то вітчизняний внутрішній аудит, як в професійному, в законодавчому так і в інституціональному аспектах сьогодні знаходиться ще у “зародковому” стані. Необхідно зазначити також про відсутність достатньої кількості науково-практичних публікацій, присвячених оцінці ефективності служби внутрішнього аудиту в будівельних компаніях.

Основним критерієм ефективності служби внутрішнього аудиту у будівельній компанії є дотримання принципів функціонування його системи. До таких принципів можна віднести збалансованість; відповідальність; комплексність; своєчасне інформування про відхилення; розподіл обов’язків; дозвіл та схвалення; відповідність контролюючої та контрольованої систем [3]. Якщо ці принципи в будівельній компанії не дотримуються, система внутрішнього аудиту буде або недієвою, або дієвої, проте не результативної. Але у будь-якому випадку вона не буде ефективною.

Якщо в будівельній компанії всі принципи дотримані, то систему внутрішнього аудиту можна вважати ефективною при обов'язковій умові, що є перевищення значення показника її результативності над затратами на її функціонування. Певну гарантію ефективності системи внутрішнього аудиту можуть надавати дотримання етичних норм і професійних стандартів внутрішнього аудиту. Їх дотримання гарантує високу якість внутрішнього аудиту. Наявність в будівельній компанії стандартів і кодексу етики внутрішнього аудиту забезпечує адекватну оцінку внутрішнього аудиту, як з боку найвищого менеджменту, так і з боку зовнішніх аудиторів.

Внутрішньому аудитору в процесі своєї діяльності доводиться обговорювати з органами управління будівельної компанії свої рекомендації та пропозиції. При цьому, можуть виникати розбіжності, що можуть переходити у напружені дискусії. Уміння доводити вірність своїм позиціям залежить від професіоналізму та особистих якостей внутрішнього аудитора. Проте він завжди повинен зберігати свою незалежність і об'єктивність в судженнях і керуватися Кодексом етики внутрішнього аудитора (або внутрішнім Кодексом поведінки будівельної компанії), а також стандартами внутрішнього аудиту, при їх наявності.

Кодекс етики і стандарти внутрішнього аудиту повинні прийматися вищим органом управління внутрішніх аудиторів країни. За кордоном таким органом управління є утворений в 1941 р. у США міжнародний Інститут внутрішніх аудиторів (The Institute of Internal Auditors Global), який в даний час об'єднує 180 000 членів у більш ніж 190 країнах по всьому світу. В Україні Інститут Внутрішніх Аудиторів представлений всеукраїнською громадською організацією «Інститут Внутрішніх Аудиторів України», що заснована в 2001 році.

В Україні на етапі становлення вітчизняного внутрішнього аудиту кодекс професійної етики і стандарти професійної діяльності внутрішнього аудиту у будівельних компаніях розроблялися локально, тобто на кожному окремому підприємстві при наявності служби внутрішнього аудиту. Лише у 2013 році Інститут Внутрішніх Аудиторів України адаптував обов’язкові положення міжнародної професійної практики внутрішнього аудиту, що складаються з визначення внутрішнього аудиту, кодексу етики та стандартів [4]. Проте у Міжнародних стандартах професійної практики внутрішнього аудиту немає рекомендацій щодо оцінки ефективності системи внутрішнього аудиту, що потребує подальших розробок у даній сфері.

Ефективність служби внутрішнього аудиту у будівельній компанії буде оцінюватись у відповідності до дотримання принципів, що зазначені у Міжнародних стандартах професійної практики внутрішнього аудиту, до яких відносять чесність, об'єктивність, конфіденційність та професійна компетентність, тобто це ті ідеальні форми поведінки, до яких повинні прагнути професіонали. В практиці діяльності будівельних компаній, нашу думку, поряд із дотриманням етичних принципів необхідною умовою є розробка та впровадження конкретних правил поведінки, які повинні виконуватися кожним професіоналом у конкретній ситуації. Необхідно відмітити, що всі правила повинні бути достатньо обґрунтовані і чітко описані, щоб виключити можливість їх двоякого тлумачення.

Тому, якщо ці стандарти та правила не дотримуються, то ефективність функціонування відділу внутрішнього аудиту в будівельній компанії не буде відповідати своїй основній меті, а отже, позбавлене сенсу подальшої діяльності.

 

Список використаних джерел

1. Куцик, П. О. Внутрішній контроль розрахункових операцій в системі управління будівельним підприємством / П. О. Куцик // Вісник Львівської комерційної академії: Серія економічна. – Львів : Львівська комерційна академія, 2013, № 42. – С. 116-123.

2. Бойко, Р. В. Внутрішній аудит у будівельній компанії: організаційний аспект / Р. В. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів : Львівська комерційна академія, 2014, № 44. – С. 169-172.

3. Бойко, Р. В. Принципи внутрішнього аудиту в будівельній компанії / Р. В. Бойко // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. “Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік” 29 квітн. 2015 р. (ЛКА, м. Львів). – Тернопіль : Крок, 2015. – 239 с. - С. 74-77.

4. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (редакція 2013 р.) / The Institute of Internal Auditors Global Електронний ресурс. – Режим доступу : https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF% 202013%20Ukrainian.pdf

 

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 305 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0