Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Шепель Тетяна

аспірантка

Науковий керівник: д. е. н., професор Соловйов І.О.

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

м. Херсон, Україна

 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Досвід практичного використання контролінгу в діяльності підприємств зарубіжних країн свідчить, що за останні роки значно зросли прибутки та рентабельність діяльності, впровадження контролінгу забезпечило зміцнення ринкових позицій та підвищило конкурентоспроможність підприємств. Саме здатність підприємства досягати поставлених цілей визначається ефективністю роботи всіх співробітників як єдиного цілого. Тому впровадження ефективної системи контролінгу вимагає витрачання значних людських та фінансових ресурсів. Зважаючи на це, важливою умовою при її побудові є здійснення оцінки ефективності контролінгу та процесу його використання [1].

Про важливість впровадження та формування ефективної системи контролінгу на підприємстві наголошує О.О. Терещенко: “істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах ефективної системи контролінгу” [2].

При впровадженні системи контролінгу для оцінки рівня її ефективності необхідно провести аналіз всіх аспектів впливу системи контролінгу на вартість підприємства. В даному випадку досліджується грошовий потік протягом функціонування системи контролінгу. Складовими цього потоку є витрати на розробку та впровадження системи контролінгу, витрати на його діяльність та підтримку, а також дохід підприємства від діяльності системи контролінгу.

Щодо розвитку сільського господарства у 2012 - 2015 роках в Херсонській області відбулося реформування інфраструктури агарного ринку. Зокрема, ство­рено агроторгові дома, оптово-плодоовочеві ринки, заготівельні пункти, магазини і кіоски фірмової торгівлі, традиційною стає практика проведення виставок-ярмарок. Завдяки цьому мож­на констатувати проведення початкового етапу організаційно­го становлення регіональної інфраструктури підприємств, які переробляють сільськогосподарську продукцію. Тому така направленість має стати візиткою України у європейському співтоваристві [3].

В основу розрахунку кількісних показників оцінки ефективності застосування системи контролінгу переробних підприємств Херсонської області увійшли дані бухгалтерського обліку. Для визначення результату фінансової діяльності використано дані “Звіту про фінансові результати ” за рік (фінансовий результат від операційної діяльності), а при визначені понесених витрат на функціонування системи контролінгу використовуються дані другого розділу “Елементи операційних витрат” та дані в розрізі аналітики рахунку 92 “Адміністративні витрати”. Також для розрахунку загального фонду робочого часу відділу контролінгу та норми часу на виконання відповідного виду робіт необхідно використовувати “Табель обліку використання робочого часу”, “Список осіб, які працюють у понаднормовий час”, “Листок обліку простоїв”. Отже, слід деталізувати та врахувати витрати, які забезпечуються відділом бухгалтерського обліку, що може понести переробне підприємство на етапі впровадження та подальшого використання ефективної системи контролінгу [4].

Слід відмітити, що з розрахунком кількісних показників оцінки ефективності застосування системи контролінгу необхідно на основі методу експертних оцінок здійснити аналіз якісних показників оцінки ефективності застосування системи контролінгу. Застосування якісних та кількісних показників ефективності системи контролінгу в цілому по підприємству та за стадіями кругообігу капіталу на відповідному етапі впровадження зазначеної системи дає змогу оцінити доцільність подальшого її використання, виявити можливі причини відхилень від заданих параметрів, визначити рівень підвищення ефективності виконання кругообігу капіталу в результаті застосування системи контролінгу [5].

Таким чином, ефективно функціонуюча система контролінгу, повинна забезпечити виконання таких вимог:

– ефективність або можливість забезпечення відносно низьких витрат обслуговування бізнес-процесів діяльності підприємства;

– еластичність, тобто можливість оперативного пристосування підприємства до внутрішніх та зовнішніх змін зовнішнього економічного середовища;

– розуміння управлінським персоналом завдань, потреб та джерел отриманих результатів господарювання тощо.

Сучасний рівень розвитку економічних відносин між суб’єктами господарювання свідчить, що досконало побудована система контролінгу на підприємстві повинна забезпечити ефективну роботу системи управління підприємством на основі інформаційно-аналітичної підтримки керівництва підприємства щодо всіх рівнів управління на основі розробки альтернативних рішень з метою досягнення визначених цілей підприємств. Це є основним завданням, що забезпечує ефективна система контролінгу, але його можна конкретизувати таким чином:

– система контролінгу створює інформаційну систему для підтримки потреб управління;

– забезпечує координацію інформаційних підсистем системи управління;

– безпосередньо організовує рух інформаційних потоків та бере участь у формуванні цілей підприємств;

– відповідно до запитів інформаційних підсистем системи управління висуває вимоги щодо надання інформації відділами в конкретному розрізі, забезпечує контроль за виконанням визначених завдань та в основному забезпечує якість розробки та ухвалення управлінських рішень.

Беручи до увагу вищезазначені завдання, слід відмітити, що діяльність контролінгу на підприємстві сприяє удосконаленій та ефективній роботі системи управління, що характеризується: забезпеченістю надходження оперативної та достовірної інформації щодо витрат за стадіями кругообігу капіталу, що сприяє підвищенню ефективності управління витратами; стійким фінансовим станом підприємства; зростанням показників ділової активності за рахунок удосконалення управління оборотними засобами і оборотним капіталом; оптимізацією процедур контролю за якістю продукції, за стадіями кругообігу капіталу та за процедурами щодо їх управління.

Таким чином, формування ефективної системи контролінгу вітчизняних переробних підприємств надасть можливість досягти високого рівня ефективного управління, забезпечити взаємодію інформаційних підсистем та оцінити їх потенціал, створити інформаційну систему підприємства, використовувати інновації та впроваджувати їх в діяльність, орієнтуючи підприємство на сталий майбутній розвиток.

 

Список використаних джерел

1. Вержбицький О. А. Оцінка готовності та доцільності впровадження контролінгу на підприємстві [Текст] / О. А. Вержбицький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2009. — Вип. 26. —             С. 13-21.

2. Терещенко О. О. Поняття "контролінг" та "управлінський облік" у теорії і практиці // Фінанси України, 2006, № 8. — С. 137—145.

3. Про проект Стратегії розвитку Херсонської області на період до               2020 року  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://khoda.gov.ua/images/Apparat-Departamenti-Upravlenia/ekonomichniy-rozvitok/files/2015/proekt_Strategii_2020.pdf  (дата звернення 21.03.2016 р.). – Назва з екрана.

4. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку / С. Ф. Голов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.  

5. Лозовицький Д.С. Контролінг. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ЛьвДУВС, 2012. –310 с.

 

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 308 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0