Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Бачинський Василь

к.е.н., професор,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку

Кузьмінська Катерина

 к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Будь-яке підприємство функціонує на основі економічної доцільності та організації господарської діяльності таким чином, щоб окупити всі витрати й отримати прибуток. При цьому, надійна та добре налагоджена система управлінського обліку дає можливість досягти цієї мети та підвищити результативність діяльності. Рівень управління значно зростає, якщо він ґрунтується на новітніх концепціях менеджменту та управлінського обліку.

При побудові системи управління менеджери керуються певними сталими поняттями (концептуальною основою), які визначають принципи її будови та структуру. Виділяються традиційні та сучасні концепції менеджменту й управління витратами. Традиційні концепції здебільшого ґрунтуються на обліковому підході, де поняття стратегічного управління ототожнюються з управлінським обліком або стратегічним управлінським обліком. Cучасні концепції менеджменту формують базові стратегічні установки для створення системи управління як виробничим процесом, так і діяльністю всього підприємства.

У науковій літературі виділяють наступні концепції менеджменту: “канбан”; “кайзен-костинг”; “таргет-костинг”; системи збалансованих показників (стратегічних карт); управління за відхиленнями; процесно-орієнтованого управління; “стандарт-кост”; “директ-кост”; контролінг, бенчмаркетинг.

Система “канбан” – система управління виробництвом і постачанням, в основу якої покладено використання методів логістики. Основні принципи функціонування системи полягають у своєчасному постачанні продукції замовникові, посиленому контролі за якістю продукції на всіх етапах виробництва, чіткому налагоджені устаткування тощо [1, с. 14–15].

Система “таргет-костинг” є цілісною концепцією управління, яка підтримує стратегію зниження витрат і реалізує функцію планування виробництва нової продукції, превентивного контролю витрат і калькулювання цільової собівартості у співвідношенні з ринковими умовами господарювання. На відміну від системи “таргет-костинг”, сутність і філософія концепції “кайзен-костинг” полягає не в досягненні певного рівня граничних витрат, а в постійному і всеосяжному вдосконаленні якості продукції та процесів, удосконаленні технологій, мотивації працівників тощо [2; 169].

Основне призначення концепції “система збалансованих показників” полягає в узгодженні короткострокових цілей діяльності компанії з її місією та стратегією на довгостроковий період через визначення чотирьох основних аспектів діяльності: вдосконалення фінансової діяльності, відносини зі споживачами, організація внутрішніх бізнес-процесів, навчання та розвиток компанії [3].

Концепція управління витратами за відхиленнями передбачає, що нормальна діяльність підприємства здійснюється в певних визначених межах, а менеджери контролюють відхилення від основних параметрів. Важливо вивчити причини відхилень і вжити ефективні засоби щодо їх усунення. Дана концепція покладена в основу системи “стандарт-кост” або нормативного методу калькулювання собівартості продукції, коли контроль за виробництвом та формуванням собівартості продукції здійснюється за відхиленнями від визначених норм та нормативів [4].

Концепція процесно-орієнтованого управління передбачає виділення бізнес-процесів підприємства як основного об’єкта на всіх рівнях управління та дослідження його складових (підрозділів, процесів). Такий підхід до управління та побудови обліково-інформаційної системи дозволяє формувати більш об’єктивну інформацію за кожною структурною одиницею підприємства, виробничим процесом, стадією [5, с. 33–55].

У основі концепції “директ-кост” лежить розподіл витрат відносно обсягу виробництва на постійні та змінні. Виробнича собівартість випущеної та реалізованої продукції формується зі змінних виробничих витрат, що перебувають у прямій залежності від технологічного процесу та організації виробництва [4].

Концепція “контролінгу” передбачає спрямованість процесу управління на досягнення спочатку основних, а надалі й другорядних цілей підприємства. Виділяють декілька концепцій контролінгу, які виникли в різні періоди його становлення та мають різну мету: перша спрямована на систему обліку, друга – орієнтована на управлінську інформаційну систему, третя – на систему управління [5, с. 33–55].

Концепція АВС (управління функціями витрат) передбачає здійснювати облік і аналіз за видами діяльності за рахунок розподілу накладних витрат на конкретні товари, роботи, послуги. Вона ґрунтується на економічному розрахунку реальної собівартості товарів, робіт, послуг, що не потребують обов’язкового відображення даних у головній книзі [4].

Концепція бенчмаркетингу ґрунтується на вдалому виборі підприємства-еталона. Вона дає можливість отримати комплексну оцінку діяльності підприємства у порівнянні з підприємством-еталоном, яка дає можливість покращити управління витратами на основі досвіду та технологій іншого підприємства [4].

Розглянувши основні концепції менеджменту та управління, можна зробити висновок, що кожна із досліджуваних концепцій може бути покладена в основу побудови системи управління діяльністю підприємства і відповідно може вважатись концепцією управлінського обліку.

 

Список використаних джерел

  1. Луис Р. Система канбан. Практические советы по разработке в условиях вашей компании [Текст] / Р. Луис; пер. с англ. [Е. В. Журиной; под науч. ред. Э. Б. Башкардина]. – М. : Стандарты и качество, 2008. – 216 с.
  2. Карпенко О. В. Інформаційна підтримка цінових рішень про таргет-костинг [Текст] / О. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія економічні науки. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – № 1. – С. 204–208.
  3. Arena M. ABC, Balanced Scorecard, EVA™ : an empirical study on the adoption of innovative management accounting techniques / M. Arena, G. Azzone. // International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation. – 2005. – № 2.–3. – Р. 206–225.
  4. Гришко Н. В. Сучасні концепції управління витратами промислових підприємств [Текст] / Н. В. Гришко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 99. — С. 33–38 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lukyanenko.at.ua/_ld/2/208_____.pdf
  5. Кошкаров С. А. Внутрішньогосподарський оперативний облік у системі управління діяльністю виробничих підприємств [Текст] : монографія / В. І. Бачинський, П. О. Куцик, С. А. Кошкаров.– Чернівці : Золоті литаври, 2012. – 264 с.
Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 367 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0