Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Лозовицький Сергій

к.е.н., доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування

Лозовицький Дмитро

к.е.н., доцент, докторант,

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

 

Внутрішній аудит системи внутрішнього контролю є предметом численних дискусій між ученими і практиками в цій сфері. Сучасні тенденції в діяльності компанії пов'язані з підвищенням ролі і значущості внутрішнього контролю для досягнення цілей компанії. Керівники великих компаній починають розуміти, що успіх у бізнесі можливий тільки за наявності чітко побудованої й ефективної системи внутрішнього контролю.

Міжнародний Інститут Внутрішніх Аудиторів подає наступне визначення: “внутрішній аудит – це незалежна, об’єктивна діяльність з надання впевненості та консультаційних послуг, що має приносити користь організації та покращувати її діяльність. Внутрішній аудит допомагає організації досягати поставлених цілей за допомогою системного, упорядкованого підходу до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю, і корпоративного управління” [1].

Місія внутрішнього аудиту формулює те, чого внутрішній аудит прагне досягти в рамках організації. Місія внутрішнього аудиту – покращувати та захищати цінність організації через надання ризик-орієнтовних та об’єктивних гарантій, порад та проникливого розуміння її суті [1]. Тому, одне з головних завдань внутрішнього аудиту – оцінити ефективність системи внутрішнього контролю (СВК) компанії. Слід зазначити, що реалізація цього завдання є дуже трудомістким і витратним процесом, тому аудитори часто обмежуються оцінкою внутрішнього контролю на рівні ключових бізнес-процесів компанії.

Відповідно до рекомендацій Міжнародних стандартів практики внутрішнього аудиту, оцінка СВК здійснюється відповідно до моделі COSO IC [4]. При проведенні аудиту системи внутрішнього контролю здійснюється комплексна оцінка усіх елементів, що становлять цю систему :

  1. компонентів СВК (контрольне середовище, оцінка ризиків, контрольні процедури, інформація і комунікація, моніторинг);
  2. цілей, досягнення яких контролюється (операційні цілі, цілі у сфері підготовки звітності, дотримання законодавства);
  3. чотирьох організаційних рівнів – рівень функції (бізнес-процесу), рівень операційної одиниці (підрозділу), рівень структурної одиниці  (напрями бізнесу), рівень організації (групи).

Відповідно до моделі COSO IC, оновленої у 2013 р., виділяють 17 принципів, які допомагають якнайповніше охопити усю систему внутрішнього контролю (табл. 1).

Таблиця 1

Компоненти та принципи СВК

Компоненти СВК

Принципи

Контрольне середовище

1.Чесність і етичні цінності

2. Стиль управління і роботи

3. Оргструктура, повноваження і відповідальність

4. Компетентність персоналу

5. Підзвітність працівників

Оцінка ризиків

6.Уточнення цілей

7. Ідентифікація і оцінка ризиків

8.Оцінка ризику шахрайства

9. Аналіз суттєвих змін

Контрольні процедури

10. Підбір і вдосконалення контрольних процедур

11. Загальні контрольні процедурі у сфері ІТ

12. Політики, процеси і регламенти

Інформація і комунікації

13. Інформація для СВК

14. Внутрішні комунікації

15. Зовнішні комунікації

Моніторинг

16. Постійні і періодичні оціночні дії

17. Розгляд недоліків і коригуючі дії

 

Таким чином, при аудиті СВК бізнес-процесів оцінюється ефективність усієї СВК в цілому і кожного її елементу зокрема.

Що стосується методики проведення аудиту СВК, то нині не існує єдиного, загальновизнаного, підходу. Це не є дивним, оскільки внутрішній аудит, в першу чергу, спрямований на вдосконалення діяльності компанії. Тобто компанія має можливість створити власну методику аудиту, яка якнайповніше відповідатиме специфіці діяльності компанії.

З іншого боку, не можна вважати, що не існує деякої бази, на якій будуються методики компаній. У теорії і на практиці зустрічаються загальні підходи до аудиту СВК. На основі аналізу спеціальної літератури [2, 3], а також Міжнародних стандартів практики внутрішнього аудиту, пропонуємо виділити наступні етапи проведення аудиту системи внутрішнього контролю:

1. Планування перевірки. Планування перевірки є одним з основних етапів. Процес планування перевірки включає аналіз інформації, формування завдання на аудит (визначення цілей процесу, властивих ризиків, цілей перевірки, об'єму робіт, плану-графіку перевірки), надсилання повідомлень, проведення наради з власником процесу тощо.

2. Виконання перевірки. Під виконанням перевірки мається на увазі опис бізнес-процесу, аналіз цілей процесу, визначення ризиків і контрольних процедур, оцінка дизайну і тестування операційної ефективності контрольних процедур.

3. Формування звіту, завершення перевірки. На цьому етапі формується висновок про ефективність системи внутрішнього контролю. Для формування висновку про ефективність СВК необхідно провести оцінку кожного компонента моделі COSO по усіх цілях.

Наявність методики проведення перевірки дозволяє полегшити процес аудиту системи внутрішнього контролю і підвищити його ефективність. Запропоновані методичні підходи не обов'язково є догмою, якій повинні слідувати усі компанії. Кожна компанія має право створювати і застосовувати власну методику.

 

Список використаних джерел

1. Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту (ред. від 01.01.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.iia.org.ua/?page_id=189.

2. Хок Б. Дипломированный внутренний аудитор [Текст] / Б. Хок, К. Берч. – Кн.: в 4 ч. – М. : НОСК International, 2008.

3. Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы [Текст] / О. Крышкин. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 477 с.

4. COSO Internal Control 2013. Integrated Framework [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.coso.org/ermupdate.html.

 

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 785 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0