Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРЕМЕНТАМИ

Корнійчук Оксана

аспірантка

Науковий керівник к.е.н., професор Єфіменко В.І.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ, Україна

 

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРЕМЕНТАМИ

 

Розвиток ринкових відносин і застосування похідних фінансових інструментів у міжнародній та вітчизняній практиці попри свої уповільнені темпи, вимагає формування адекватної системи контролю та розробки його методики. Важливість вирішення цієї проблеми пов’язана щонайменше з двома аспектами. По-перше, похідні фінансові інструменти достатньо недосліджені, й, відповідно, мало використовувані у вітчизняній практиці. По-друге, проведення операцій та контроль операцій з похідними фінансовими інструментами суттєво ускладнюється різноманіттям їх видів і характеристик.

Зважаючи на те, що похідні фінансові інструменти можуть забезпечити зростання економічних вигод суб’єктів господарювання, питання організації системи контролю за їх використанням є досить актуальними.

Методологічні засади обліку та розкриття обліково-аналітичної інформації про фінансові інструменти наведені у низці міжнародних стандартів: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання», Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» [2—4].

Світовий ринок похідних фінансових інструментів стрімко розширюється через ряд переваг. Але, незважаючи на це, за офіційною інформацією Міжнародного валютного фонду та Держкомстату, лише 4 % усіх випущених в світі в обіг похідних фінансових інструментів забезпечені базовим активом. Така диспропорція між масою випущених похідних фінансових інструментів та реальною вартістю базових активів є наслідком безконтрольної емісії та нерегульованості строкового ринку, внаслідок чого відбуваються шахрайства на ринку похідних фінансових інструментів. У зв’язку з цим до бухгалтерського обліку було висунуті нові вимоги, зокрема необхідність відображення похідних фінансових інструментів на балансових рахунках з моменту укладання договору, а також постійна переоцінка зайнятих позицій з метою відображення у звітності реальних фінансових активів та фінансових зобов’язань за похідними фінансовими інструментами.

Зарубіжними та вітчизняними дослідниками розроблені загальнотеоретичні положення та методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами. Вихідні положення сучасної теорії похідних фінансових інструментів закладені у працях Дж. М. Кейнса, Дж. Хікса, У.Ф. Шарпа та ін. Проблеми сутності, обороту, класифікації, функцій похідних фінансових інструментів досліджували такі вітчизняні вчені, як Н.Є. Білінська, П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, В.М. Костюченко, П.Я. Хомин та ін., а також такі зарубіжні науковці, як Я.М. Міркін, А.Б. Фельдман та ін. Окремі питання бухгалтерського обліку похідних фінансових інструментів та його інформаційного забезпечення розкрито українськими вченими (С.Ф. Голов, Я.Ю. Крамаренко, Л.О. Примостка, Н.В. Предмирська) [5].

Важливим завданням бухгалтерського обліку похідних фінансових інструментів є розкриття інформації про можливі ризики у фінансовій звітності підприємства. Це дозволить користувачам фінансової звітності оцінити характер і розмір ризиків пов’язаних з фінансовими інструментами, під які підпадає підприємство на звітну дату. Важливо відмітити, що таке розкриття передбачає не лише визначення ризиків, що виникають у зв’язку з використанням фінансового інструмента, але й те яким чином здійснюється управління ними [4].

В Україні відсутній повний спектр фінансових інструментів, притаманний розвиненим країнам: не завершено формування повноцінної нормативно-правової бази для випуску та обігу похідних фінансових інструментів і деяких видів цінних паперів; цінні папери, що перебувають в обігу на фондовому ринку, не підкріплені належними механізмами хеджування ризиків інвесторів, що застосовуються у світовій практиці; передбачені законодавством види цінних паперів не доведені до рівня деталізації їх характеристик, передбачених міжнародними стандартами класифікації фінансових інструментів тощо.

На відміну від високоякісно методологічної бази, що вже створена на міжнародному рівні, українське законодавство стосовно вищенаведеного питання є недосконалим і потребує інтегрованого підходу до його удосконалення.

Зокрема, необхідно звернути суттєву увагу на питання щодо розкриття інформації про ризики, що виникають при проведенні операцій з похідними фінансовими інструментами.

Розкриття відповідної інформації у звітності вітчизняних підприємств забезпечить краще розуміння інвесторами цілі і мети використання похідних фінансових інструментів і дозволить оцінити вплив використання таких інструментів на фінансовий результат і розмір грошових потоків компанії.

 

Список використаних джерел

  1. Бондар М.І. Аудит в АПК: навч. посібник [Електронний ресурс] / Бондар М.І. – К.: КНЕУ, 2003. – 188 с. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemi d,99999999/catid,135/id, 4133.
  2. Фінансові інструменти: представлення інформації : Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку №32/Веб-сайт Міністерства фінансів України / [Електронний ресурс] // — Режим доступу до матеріалів: http://www.minfin.gov.ua/ document/237500/36_IAS32_IFRS_2009_GVT.pdf
  3. Фінансові інструменти: визнання та оцінка : Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку №39 / Веб-сайт Міністерства фінансів України /[Електронний ресурс] // — Режим доступу до матеріалів: http://www.minfin.gov.ua/document/237506/42_IAS39_IFRS_2009_GVT.pdf
  4. Фінансові інструменти: розкриття : Міжнародний стандарт фінансової звітності №7 / Веб-сайт Міністерства фінансів України / [Електронний ресурс] // — Режим доступу до матеріалів: http: // www.minfin.gov.ua/ document/ 237443/ 14_IFRS7_IFRS_2009_GVT.pdf
  5. Здреник В. Порівняльна характеристика міжнародного та вітчизняного регулювання питань фінансового інструментарію / В. Здреник // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 3 (14). – С. 154-158 (0,37 друк. арк.).
  6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року №291 / [Електронний ресурс] // — Режим доступу до матеріалів : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 315 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0