Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Фединчук Христина

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Шутка С.Є.

Національний лісотехнічний університет України

м. Львів, Україна

 

ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

 

Малий бізнес є невід'ємним елементом сучасної ринкової системи господарювання, без якого неможливий подальший соціально-економічний розвиток. В сучасних умовах господарювання малий бізнес зайняв міцні позиції в економіці більшості розвинених країн світу. Разом з тим, зростання національної економіки, створення конкурентного середовища та забезпечення ефективної зайнятості населення висувають на передній план проблему створення необхідних умов для підвищення підприємницької активності та інноваційного розвитку малого бізнесу [7].

Законодавчою основою ведення малого бізнесу та застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності в Україні є:

– Податковий кодекс України [4];

– Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” [1];

– Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [2];

– Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” [3].

Сьогодні в Україні підприємства малого бізнесу покликані не тільки виступати елементом структурної перебудови регіональної економіки, але й сприяти підвищенню доходів місцевих бюджетів. Основним фінансовим інструментом, що регулює взаємовідносини малого бізнесу з державою, залишається його оподаткування – законодавчо врегульований процес встановлення, стягнення податків, визначення їхніх розмірів і ставок з урахуванням порядку їх сплати для підприємств з певними параметрами: чисельність працюючих, обсяг валового доходу від реалізації, вид податкового режиму – загальний чи спеціальний (спрощений).

Саме спеціальний податковий режим спрямований на стимулювання малого підприємництва, а його система припускає тільки один вид податку: єдиний податок, який сплачується до місцевого бюджету. Незалежно від цього підприємці платять єдиний соціальний внесок, що зараховується на рахунки органів Пенсійного фонду України [6].

Більшість суб’єктів малого бізнесу розпочала свою діяльність після набуття чинності Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності”.

Після прийняття Податкового кодексу спрощена система звітності надає суб’єкту малого підприємництва низку переваг, таких як: спрощується ведення поточного бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності, що передбачена Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; замість різноманітних форм податкової звітності за податками та зборами, які заміщуються єдиним податком, заповнюється одна форма звітності; значно спрощуються розрахунки, пов'язані з визначенням сум податків [6].

Незважаючи на позитивні зрушення в розвитку оподаткування суб’єктів малого бізнесу, на наш погляд, спрощена система оподаткування в Україні має низку негативних наслідків. Розглянемо їх більш детально.

По-перше, можливість застосування схем ухилення від оподаткування. Юридичні особи реалізують приватним підприємцям – платникам єдиного податку, які не є платниками податку на додану вартість, продукцію по собівартості або по занижених цінах, формують в себе податковий кредит; приватні підприємці надалі реалізують цю продукцію по ринкових цінах, розраховуються з юридичною особою готівкою, відповідно в нього не виникає податкових зобов’язань перед бюджетом. Крім того, компанія на загальній системі оподаткування переносить прибуток, який є джерелом сплати податку на прибуток, та об’єкта оподаткування ПДВ, на платників єдиного податку, які цих податків не сплачують. Також підприємство виписує учасникам єдиної схеми мінімізації оподаткування фіктивні податкові накладні або реалізує їм товари за завищеними цінами з метою збільшення нарахованого ПДВ, який така “дружня структура” зарахує до податкового кредиту і вимагатиме його відшкодування з бюджету.

По-друге, мінімізація оподаткування доходів найманих працівників і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування шляхом реєстрації найманих працівників суб’єктами підприємницької діяльності – платниками єдиного податку і переводу співробітництва з ними на контрактну основу. Таким чином, роботодавець уникає сплати єдиного соціального внеску, а фізична особа – податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

По-третє, реєстрація платниками єдиного податку осіб, що займаються професійною діяльністю (адвокати, лікарі, консультанти), що суттєво мінімізує їхні податкові зобов’язання при значних доходах.

Але, попри досить серйозні аргументи проти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, її ліквідація не є ефективним рішенням, тому що скасування спрощеної системи не означатиме автоматичного переходу всіх суб’єктів підприємницької діяльності на загальну систему оподаткування. Навпаки, наслідком такого рішення стане перехід у тінь значної частини малого бізнесу, що зменшить навіть наявні надходження до бюджету [5].

Оцінюючи недоліки та недосконалість чинної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, на наш погляд, представникам влади необхідно доопрацювати положення Податкового кодексу України, в якому доцільно усунути перепони на шляху розвитку та співпраці різних за розмірами підприємств задля динамічності та розвитку не лише суб'єктів малого підприємництва, але й економіки загалом. На сьогодні, незважаючи на певні недоліки, спрощена система оподаткування не має в Україні ефективнішої альтернативи, тому, на наш погляд, залишиться актуальною протягом найближчого десятиріччя.

 

Список використаних джерел

1. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 № 4618-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www. zakon.rada.gov.ua.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 року № 996-XIV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.zakon.rada.gov.ua.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” : наказ МФУ від 25.02.2000 р. № 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua.

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.zakon.rada.gov.ua.

5. Герасимчук, Л. С. Оподаткування малого бізнесу в Україні: cучасний стан та перспективи розвитку // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bulletin.uabs.edu.ua.

6. Дуб, К. Ю. Оподаткування малого бізнесу в Україні: принципи, завдання та перспективи розвитку / К. Ю. Дуб // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukr.vipreshebnik.ru.

7. Зайнуліна, Ю. С. Особливості оподаткування малого бізнесу / Ю. С. Зайнуліна // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://int-konf.org.

8. Попович В. І. Особливості оподаткування малого бізнесу / В. І. Попович, С. М. Драпієва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ztu.edu.ua.

 

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 4819 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0