Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ПЕРЕХІД ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Велінець Наталія

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Прокопишин О.С.

Львівський національний аграрний університет

м. Львів, Україна

 

ПЕРЕХІД ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

 

Останнім часом дедалі частіше виникає потреба у впровадженні у практику вітчизняних підприємств Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Це спричинено необхідністю створення сприятливих умов для участі підприємств у міжнародній економічній діяльності. Нові можливості, які відкриваються перед українськими підприємствами щодо співпраці з європейськими компаніями, залучення іноземних інвестицій та збільшення інвестиційної привабливості займають провідне місце у стратегічному плануванні вітчизняних підприємств. Але такі стратегічні плани вимагають пристосування вимог ведення бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів та складання прозорої й достовірної фінансової звітності. 

МСФЗ – це ефективний інструмент підвищення прозорості та зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визначення доходів і витрат, оцінювання активів і зобов’язань [1]. 

Отже, основна мета МСФЗ полягає в одержанні максимально достовірної інформації про фінансово-економічний стан підприємства для прийняття відповідних рішень інвесторами. Міжнародні стандарти мають рекомендаційний характер і є орієнтиром гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в усьому світі.

Для полегшення введення МСФЗ в Україні було вдосконалено нормативно-правову базу, зокрема було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (остання редакція від 8 липня 2011 року) [2]. Цей Закон визначає механізм досягнення Україною відповідності критеріям набуття членства в Європейському Союзі і вказує на пріоритетні сфери, в яких здійснюється адаптація законодавства України, зокрема до них віднесений бухгалтерський облік.

Однак існують і певні проблеми впровадження МСФЗ, оскільки кожне конкретне підприємство здійснює власний управлінський облік, згідно з яким визначає витрати й доходи, а ті форми, які держава визначила для ведення обліку, підприємство складає суто формально, проте не завжди правдиво.

Власне процес складання першої фінансової звітності за МСФЗ – досить складний і трудомісткий. Тому можна виокремити такі групи проблем під час переходу на МСФЗ:

 • технічні проблеми: наявна система бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності не повною мірою відповідають національним П(С)БО; проблеми в оцінці окремих статей на дату переходу; необхідність використання професійного судження бухгалтерами; техніка застосування МСФЗ (або тільки для складання звітності, або для ведення бухгалтерського обліку); відображення у звітності інвестицій у дочірні та асоційовані компанії, міцний зв’язок з податковим обліком [3];
 • організаційні проблеми. На багатьох вітчизняних підприємствах склалася думка, що всі питання, які пов’язані з обліком і звітністю, належать до внутрішніх проблем бухгалтерської служби. Однак це не так. Підготовка звітності, що відповідає міжнародним стандартам, потребує залучення широкого кола профільних фахівців;
 • освітні проблеми. Зараз у законодавчій базі не існує обов’язкових вимог до бухгалтерів, що підтверджують знання з МСФЗ. Тому доцільно було би розробити програми підвищення кваліфікації з урахуванням МСФЗ, затвердити перелік існуючих міжнародних дипломів, що підтверджують знання з МСФЗ.

Варто зазначити, що МСФЗ орієнтовані тільки на комерційні підприємства, які створені та функціонують для отримання прибутку. Отже, МСФЗ жодним чином не регулюють складання звітності некомерційними організаціями, а саме: громадськими, бюджетними, благочинними тощо.

Одним із дискусійних питань на сьогодні залишається питання щодо того, які саме суб’єкти господарської діяльності повинні перейти на складання звітності за МСФЗ. Передусім потрібно зазначити, що чинні міжнародні стандарти не призначені для застосування підприємствами малого та середнього бізнесу, що значно звужує сферу їх розповсюдження.

Для усунення зазначених проблем, на нашу думку, необхідно здійснити низку операцій, а саме:

 • розмежувати бухгалтерський та податковий облік у системі обліку загалом;
 • розробити чітку облікову політику, щоб підвищити дисциплінованість співробітників у процесі ведення бухгалтерського обліку;
 • навчити персонал нових обов’язків, залучати додаткових фахівців або користуватися послугами аутсорсингових компаній.

Стосовно перспектив введення МСФЗ, варто зазначити, що вони є ефективним інструментом підвищення прозорості та зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб'єктів господарювання, створює достовірну базу для доходів і витрат, оцінює активи і зобов'язання, дає змогу об'єктивно розкривати й відображати наявні фінансові ризики, а також порівнювати результати діяльності з метою забезпечення адекватного оцінювання їхнього потенціалу та прийняття відповідних управлінських рішень.

Упровадження МСФЗ в Україні дасть змогу досягти таких ефектів, як:

 • можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;
 • забезпечення порівнянності показників звітності з іншими суб’єктами господарювання, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;
 • можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на міжнародні ринки;
 • забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;
 • надійність і прозорість інформації.

Отже, необхідність застосування МСФЗ на сьогодні полягає в тому, що вони є надійною основою для оцінки фінансових результатів діяльності та фінансового стану, без них неможливі здійснення порівняльного аналізу у зв’язку з відмінностями в бухгалтерському обліку, пошук інвесторами нових ринків інвестування капіталу, є потреба у достовірній та зрозумілій фінансовій інформації. Тому вирішення зазначених проблем має стати пріоритетом діяльності відповідних державних органів, професійних та громадських організацій.

 

Список використаних джерел

 1. Картузова Т. В. Необхідність переходу України на міжнародні стандарти фінансової звітності / Картузова Т. В. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20.9. – С. 176–179.
 2. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС : Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua.
 3. Каменська Т. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика і проблеми впровадження / Т. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 12. – С. 39–43.
 4. International Financial Reporting Standards and other International Accounting Standards Board publications [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iasb.org.
Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 899 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0