Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА

Меліховець Ганна

викладач  економічних дисциплін

Вінницький коледж  НУХТ

м. Вінниця, Україна

 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА

 

Ринкові відносини  являють  собою агресивне середовище в якому  постійно відбувається  конкурентна боротьба між різними суб’єктами господарювання  з метою отримати прибуток і втриматись на займаних позиціях. Реалії сьогодення  для більшості вітчизняних підприємств – проблема виживання. Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є  управління фінансово-економічною безпекою  з  застосуванням інструментів   оцінки ризику банкрутства.

Питанням  фінансово-економічної безпеки підприємства  багато  уваги приділяють вітчизняні та зарубіжні  науковці, а саме: І.Бланк, О.Власюк, К.Горячева, Л.Мельник, В. Мунтіян, В.Пономаренко, С.Покропивний  та інші.

Поняття  фінансово-економічної безпеки  підприємства інтегрує в  собі  такі категорії як  економічна безпека та фінансова  безпека  підприємства. В більшості літературних джерел  фінансова безпека є складовою  економічної безпеки.  Зокрема, С.Ф. Покропивний   серед функціональних складових належного рівня економічної безпеки фінансову складову вважає провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є  «дигуном»  будь-якої економічної системи [1].

В.Г.Гончар  основними факторами фінансової безпеки підприємства вбачає: рівень забезпеченості фінансовими ресурсами, стійкість та стабільність фінансового стану підприємства, збалансованість фінансових потоків, характер фінансово-економічної діяльності підприємства та ступінь її ефективності [2].

Проблеми власної фінансово-економічної безпеки  виникають на підприємствах не тільки в  кризові періоди, а й в періоди стабільності та зростання. Основне призначення  системи фінансово-економічної безпеки підприємства полягає у тому, що вона повинна мати  попереджувальний характер [3].

Для вирішення проблем що виникають в процесі  управління фінансово-економічною безпекою підприємства  необхідно  вчасно та правильно  їх діагностувати.  Широкого розповсюдження набули  інструменти  діагностики фінансового стану підприємства і оцінки ймовірності банкрутства  за моделями Е. Альтмана, О. Терещенка, У. Бівера, R-модель, Р. Ліса, Г. Спрінгейта, Таффлера, Р. Сайфуліна і Г. Кадикова (рейтингового числа), Ж. Конана і М.Гольдера .

Діагностування  відбувається за даними бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік виступає  важливим джерелом інформації про внутрішнє середовище та зовнішнє оточення підприємства. У фінансовій звітності знаходять відображення події пов’язані з  ризиками та наслідками їхнього впливу [4].

Використання    в   практичній діяльності  цих моделей дозволяє зробити висновок, що  вони  суперечать одна одній. Це означає, що  будь-яка обрана модель може призвести до помилок  в прийнятті рішень, ризику втрати  фінансових ресурсів та інших цінностей підприємства, вцілому, втрати фінансово-економічної безпеки підприємства.

Причиною  суперечливості  результатів  даних  моделей,  є перш за все , відмінності в діяльності   вітчизняних і закордонних підприємств. Всі перелічені моделі, за виключенням  моделі О. Терещенка,  були  побудовані на основі вивчення поведінки компаній в умовах західного розвитку, що не відповідає умовам розвитку економіки України.

Отже, для забезпечення нормального функціонування системи фінансово-економічної  безпеки підприємства через призму діагностики банкрутства доцільно :

  1. обирати інструменти  діагностики фінансового стану підприємства і оцінки ймовірності банкрутства за моделями   вітчизняних  вчених або  моделями  закордонних вчених які є адаптованими до вітчизняних реалій;
  2. сформувати критерії оцінки на підставі яких приймаються ті чи інші управлінські  рішення;
  3. побудувати   індивідуальну  модель оцінки  фінансового стану підприємства , використовуючи облікову політику підприємства;

       4)         використати систему бухгалтерського обліку  як інструмент

управління  фінансовими ризиками.

 

Список використаних джерел

1.Економіка підприємства [Текст]: підручник / за заг.ред. С.Ф. Покро-пивного.- К.: КНЕУ, 2006-528с.

2.Гончар В.Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України – запорука фінансової безпеки держави [Текст] / В.Г.Гончар  // Актуальні проблеми економіки .- 2015.- №8(170).- с.150-158.

3. Бреус С.В. Основні напрями запобігання банкрутства підприємства у контексті забезпечення економічної безпеки  [Текст] / Бреус С.В., Бабаєва Т.А. // Формування ринкових відносин в Україні .- 2015.- 11(174).- с.113-117.

4.Гнилицька Л.В. Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності [Текст] / Л. В.Гнилицька // Фінанси України .- 2014.- №3.- с.114-124.

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 433 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0