Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

РОЛЬ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АУДИТУ В ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ВНУТРІШНОГО АУДИТУ

Потопальська Галина

корпоративний секретар

ПАТ «Альфа-Банк»

Науковий керівник:  к.е.н., професор Небильцова О.В.,

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

м. Київ, Україна

 

РОЛЬ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АУДИТУ В ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ВНУТРІШНОГО АУДИТУ

 

Поступовий відхід від державного до приватного регулювання економіки привів до зміщення контрольних функцій з боку державного контролю у бік внутрішнього контролю діяльності самих суб’єктів господарювання, що обумовило зміну цільових установок та напрямів контролю. Перехід від державного регулювання все більше зумовлює зростання ролі та суспільного значення професійних співтовариств, які стають єдиною глобальною  платформою для розвитку професії. Саме такі громадські організації
реагують на сучасні виклики ринкової економіки, встановлюючи єдині Міжнародні Професійні Стандарти професії, надаючи всім своїм членам широкі освітні можливості, підтримуючи професійні кваліфікаційні програми, а також здійснюючи дослідження та забезпечуючи комунікації і співробітництво своїх членів.

Розвиток внутрішнього аудиту в України перебуває під впливом Міжнарожних стандартів зовнішнього та внутрішнього аудиту. Інкорпорація Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту відбувається завдяки діяльності Інституту внутрішніх аудиторів в Україні. При цьому на законодавчому рівні відсутні нормативно-правові акти щодо концепції розвитку внутрішнього аудиту, а також регламентації його діяльності у корпоративному секторі,  тим самим створюючи передумови для самоорганізації внутрішнього аудиту.

Самоорганізація внутрішнього аудиту, насамперед полягає в тому, що керівник Служби Внутрішнього аудиту відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиті  самостійно розробляє внутрішньо фірмові стандарти й положення щодо регламентації діяльності внутрішнього аудиту й узгоджує їх з Комітетом з питань аудиту та подає на затвердження Спостережній Раді.  
Роль Комітету з питань  аудиту у складі Спостережної Ради  в першу чергу залежить від якості системи корпоративного управління на підприємстві.  При цьому слід зазначити, що реалізація сучасної концепції розвитку Комітету з питань аудиту залежить в даний час в значній мірі від рішень менеджменту компаній та від кваліфікації конкретних людей, що входять до складу Спостережної  Ради. В той же час члени Спостережної Ради повинні чітко розуміти, що наявність Комітету з питань аудиту підвищує якість процесу складання звітності, але не звільняє при цьому членів Спостережної  ради від яких-небудь їх обов'язків.

 Адже, такий Комітет є консультативно-дорадчим органом і формується переважно із незалежних від товариства директорів. Для того, щоб ефективно виконувати покладену на них роль, члени Комітету з питань аудиту мають бути компетентні в питаннях бізнесу компанії, фінансового обліку і міжнародної звітності, в питаннях аудиту і внутрішнього контролю. Спостережній Раді слід розробити механізми, сприяючі відбору і залученню добросовісних і кваліфікованих членів, які будуть відповідально і зацікавлено ставитись до виконання своїх обов'язків, готових присвячувати багато часу і сил роботі в Комітеті з питань аудиту окрім виконання інших функцій в Спостережній Раді.

Модель, при якій Служба Внутрішнього аудиту підпорядковується Комітету з питань аудиту у складі Спостережної Ради, представляється ефективнішою, оскільки в цьому випадку внутрішні аудитори звітують не перед тим, кого вони перевіряють  (менеджментом), а тому можуть відчувати себе практично повністю незалежними.

Серед основних обов'язків і функцій Комітету з питань аудиту щодо діяльності Служби внутрішнього аудиту можуть бути:

  • схвалення Положення про Службу внутрішнього аудиту і забезпечення незалежності даної Служби від виконавчого органу компанії;
  • ухвалення рішень про призначення (припиненні повноважень) керівника служби внутрішнього аудиту, а також про розмір його винагороди;
  • оцінка виявлених службою внутрішнього аудиту порушень;
  • розгляд звітів служби внутрішнього аудиту за підсумками роботи за рік;
  • затвердження щорічного плану діяльності, структури і бюджету служби внутрішнього аудиту;
  • розгляд і оцінку ефективності діяльності внутрішнього аудиту тощо.

Також Комітет з питань аудиту повинен передбачити можливість для співробітників компанії конфіденційно виражати свою занепокоєність з приводу можливих порушень, що відбуваються в компанії, а члени Комітету, в свою чергу, повинні провести незалежне розслідування таких повідомлень і прийняти рішення для подальших дій, що коректують.

Важливо зазначити, що Комітет з питань аудиту за результатами своєї діяльності подає резолюції на розгляд членам Спостережної Ради на основі яких приймаються рішення щодо подальшого покращення діяльностікомпанії.

Підводячи підсумки, варто відмітити, що внутрішній аудитор займає унікальне положення — з одного боку, він «працює по найму» на керівництво підприємства, з іншої — передбачається, що він повинен перевіряти діяльність керівництва. Це може викликати значні складнощі в стосунках, оскільки для об'єктивної оцінки дій керівництва необхідна «незалежність» внутрішнього аудитора від керівництва, а для роботи по найму очевидна його «залежність».

Проте, саме Комітет з питань аудиту повинен створити і підтримувати корпоративну культуру, сприяючу безперешкодному розкриттю інформації з боку внутрішнього аудитора. Якщо внутрішній аудитор виявляє проблему і не отримує підтримки керівництва, він відповідає безпосередньо перед Комітетом з питань аудиту,Спостережною Радою і акціонерами за надання відповідної інформації Комітету з питань аудиту. Керівництво, при цьому, повинне не лише не перешкоджати розкриттю такої інформації, але і заохочувати даний процес не лише словами, а й своїми справами.

 

Список використаних джерел

1. Плахотя Т. В. Актуальные вопросы организации эффективной службы внутреннего аудита // Фундаментальные исследования. 2014. №6-7. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-organizatsii-effektivnoy-sluzhby-vnutrennego-audita (дата обращения: 03.11.2015).

2. Суворова С.П., Ханенко М.Е., Панкратова Л.А. Принципы орагнизации внутреннего аудита // Вестник Орловского государственного аграрного университета.  2010. № 2. Том 23.  С.91-95.

3. Сметанко Александр Васильевич Современный подход к определению сущности внутреннего аудита и его основных функций в системе корпоративного управления акционерным обществом // Вестник ТИУиЭ . 2013. №2 (18). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-podhod-k-opredeleniyu-suschnosti-vnutrennego-audita-i-ego-osnovnyh-funktsiy-v-sisteme-korporativnogo-upravleniya (дата обращения: 02.11.2015).

4. Гуломризо Х.А.  Роль Аудиторского комитета в исследовании системы управления компанией \\ Вестник таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук, номер 2-4 (138), 2014. Стр. 217-221.

  1. Дорош Н. Роль Аудиторського комітету у виконанні функцій внутрішнього аудиту. \\ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: матеріали міжнар. наук-практ. конф. 11 грудн. 2015 р., (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. – 373 с. – с. 119-120.
  2. Інститут внутрішніх аудиторів України.  URL: https://www.iia.org.ua (дата звернення 28.03.2016).
Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 338 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0