Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Зеленська Олена

асистент кафедри

Чернівецький національний університет

ім. Юрія Федьковича

м.Чернівці, Україна

 

УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Управління витратами – це складний, багатоаспектний та динамічний процес, що включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату підприємства [1, с.117]. Від величини витрат підприємства, в тому числі і трансакційних, залежить його рентабельність, фінансова стійкість, конкурентоспроможність. Тому ефективне управління трансакційними витратами, яке передбачає не лише мінімізацію даних витрат, а й забезпечення їх ефективності, тобто одержання прибутку, що реально виправдовує витрати, є на сьогоднішній день надзвичайно актуальним.

Трансакційні витрати виникають під час господарської діяльності на кожному підприємстві незалежно від величини та форми власності. Так категорію «трансакційні витрати» використовують для визначення витрат, що виникають під час обміну товарами, у зв’язку з юридичними зобов’язаннями, короткотерміновими та довготерміновими контрактами, що потребують детального документального оформлення і передбачають просте взаєморозуміння сторін. У довідковій економічній літературі «трансакційні витрати» розглядають як операційні витрати понад основні витрати на виробництво та обіг; побічні витрати, пов’язані з організацією справи, отриманням інформації, веденням переговорів тощо. При цьому подано визначення терміна «трансакція», котрий трактують як операцію, угоду, що супроводжується взаємними поступками [2, с. 1468]. Також трансакційні витрати розглядають як витрати (крім ціни) особи, котра здійснює угоду купівлі - продажу товару чи послуги. До таких витрат належать витрати на укладення угод купівлі-продажу, ведення переговорів, забезпечення гарантій договорів, а також витрати, пов’язані з будь-якими відхиленнями від оптимального шляху реалізації договору [3, с. 152–153].

Докладного переліку трансакційних витрат хлібопекарського підприємства неможливо навести, оскільки у жодному нормативному акті про даний об‘єкт не згадується. Підприємство за власним бажанням може узагальнити його, проте інформаційним джерелом при цьому можуть слугувати лише наукові дослідження. Загалом трансакційні витрати хлібопекарського підприємства можно поділити на 5 груп: витрати пошуку інформації; витрати на проведення переговорів і укладання угод; витати на вимірювання;  витати на специфікацію та захист прав; витрати опортуністичної поведінки.

Управління трансакційними витратами можна визначити як процес цілеспрямованого формування витрат за місцями виникнення, ресурсами, роботами, об’єктами та часом здійснення в напрямі досягнення та підтримання їх мінімального рівня, з урахуванням стратегічних установок підприємства та безперервного пошуку шляхів зниження отримуваних значень [4]. На хлібопекарських підприємствах процес управління трансакційними витратами полягає не лише в зниженні величини цих витрат, а і в забезпеченні їх ефективності, тобто одержанні прибутку, що реально виправдовує витрати. Ефективна система управління трансакційними витратами сприяє своєчасному зменшенню та запобіганню тим витратам, які недоцільні для підприємств, тобто не сприяють підвищенню ділової активності та не забезпечують досягнення цілей діяльності підприємства. Важливим є формування такого розміру та рівня трансакційних витрат, які б забезпечували оптимальне співвідношення «витрати-прибуток».

Для побудови ефективного мехінізму управління трансакційними витратами хлібопекарського підприємства необхідно чітко визначити сутність, цілі та завдання управління.

Основною метою управління трансакційними витратами є запобігання потенційно неефективним витратам [5, с.341]. А. М. Ткаченко вважає, що для ефективного управління витратами необхідно чітко усвідомлювати, де, коли і в яких обсягах витрачаються ресурси підприємства; прогнозувати, де, для чого і в яких обсягах необхідно залучати додаткові фінансові ресурси; вміти забезпечити максимально високий рівень віддачі від використання ресурсів [6].

До основних цілей управління трансакційними витратами належать:

– зниження рівня ризику діяльності хлібопекарського підприємства в умовах невизначеності ринкового середовища;

 – покращення конкурентних позицій хлібопекарського підприємства на ринку за рахунок ефективного управління трансакційними витратами;

– оптимізація фінансового результату діяльності хлібопекарського підприємства за рахунок мінімізації непродуктивних трансакційних витрат;

– підвищення ділової активності хлібопекарського підприємства на ринку;

– поліпшення іміджу та ділової репутації хлібопекарського підприємства;

– розширення клієнтської бази та збільшення частки ринку.

Досягнення зазначених цілей передбачає вирішення певних завдань управління трансакційними витратами, зокрема:

 – визначення складу та структури трансакційних витрат за основними підрозділами хлібопекарського підприємства;

– визначення максимально допустимого рівня трансакційних витрат;

– побудова системи управління трансакційними витратами, що відповідає специфіці роботи хлібопекарського підприємства;

– вдосконалення систем збору та обробки інформації для досконалого вивчення потенційних партнерів з метою зменшення або уникнення витрат;

– вдосконалення системи контролю за якістю покупних ресурсів і виготовленої продукції.

Управління трансакційними витратами передбачає цілеспрямований вплив на обсяг, склад, структуру, поведінку цих витрат у процесі ведення виробничо-господарської діяльності.

Необхідність управління трансакційними витратами на хлібопекарському підприємстві зумовлена наявністю системи стратегічних і тактичних цілей, в досягненні яких важливу роль відіграє ефективне управління трансакційними витратами. Чітке визначення мети, цілей та завдань управління дасть змогу побудувати ефективний механізм управління такими витратами, що надалі сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства, його фінансової стабільності, рентабельності та ділової репутації.

 

Список використаних джерел

1. Управление затратами на предприятии: учебник / В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др.; под общ. ред. Г.А. Краюхина. – СПб: Бизнес- пресса, 2000. – 277 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь:ВТФ «Перун», 2007 – 1736 с.

3. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник [Текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.

4. Гавриш В.П., Драганова Т.П. Методичні аспекти управління витратами на підприємствах [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com /20111222/3_gavrish.htm

5. Экономическая стратегия фирмы: учебн. пособ. / Под ред. А.П. Градова. – СПб: Специальная литература, 1999. – 589 с.

6. Ткаченко А.М. Управління витратами промислового підприємства як один із напрямів підвищення його ефективності / А.М. Ткаченко // Економічний форум. – 2011. – № 2. – [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua /portal/Soc_Gum Ekfor/2011_2/44.pdf  

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 442 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0