Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ЗАПАСИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ

Мельниченко Ілона

к.е.н., доцент кафедри

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ, Україна

 

ЗАПАСИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ

 

Бюджетна установа є неприбутковою організацією, проте, враховуючи нинішні економічні умови, джерелами фінансування крім держави, все більше стають власні надходження, отрмані від надання платних послуг чи виробництва та реалізації продукції.  

Економічно обґрунтоване планування потреби в різних видах запасів стає важливим напрямком управління останніми. В забезпеченні виконання таких функцій управління важливе місце посідає облікова інформація. Відповідно, дослідження питання відображення запасів в системі бухгалтерського обліку бюджетних установ є актуальним.

Питання обліку запасів бюджетних установ розглядалися у працях вітчизняних учених Атамаса П.Й., Джоги Р.Т., Свірко С.В., Сопко В.В., Сушко Н.І., Чечуліної О.О. та інших. Підходи до обліку запасів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та аналіз їх змісту із положеннями чинної облікової практики розглянуто в працях Дорошенко О.О. [2]. Враховуючи вагомий здобуток вище наведених вчених, сьогодні залишається актуальним питання дослідження методики обліку окремих активів бюджетних установ.

Метою дослідження є оцінка існуючої методики відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку та пошук шляхів щодо її поліпшення. Відповідно до виконання програми модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки України змінено методику обліку запасів бюджетних установ НП (С)БОДС 123 «Запаси», Наказ Мінфіну України 12.10.2010 № 1202 та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору № 11 від 23.01.2015 р.

Слід узагальнити зміни, що відбулися в методиці обліку запасів. До таких змін можна віднести:

 1. класифікаційні групи запасів;
 2. порядок формування первісної вартості запасів;
 3. методи оцінки вибуття запасів;
 4. оцінка запасів на дату балансу;
 5. відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку.

Дослідивши питання класифікації запасів бюджетних установ та відображення їх, як окремих об’єктів, в системі рахунків бухгалтерського обліку виділено наступні проблемні питання:

 1. Широке узагальнення найбільш використовуваних запасів в одній класифікаційній групі.
 2. Відсутність окремих класифікаційних груп запасів за наявності рахунків з їх обліку.
 3. Відсутність рахунків бухгалтерського обліку для відображення окремих об’єктів обліку в розрізі класифікаційних груп.

Слід звернути окрему увагу на дві останні проблеми, які виникли у зв’язку з неузгодженістю класифікаційних груп запасів та рахунків з їх обліку. Класифікація активів установи дає можливість групування однорідних господарських засобів та чіткого визначення об’єкта бухгалтерського обліку.

Відповідно до НП (С)БОДС 123 «Запаси» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору виділено дві окремі класифікаційні групи запасів: «Поточні біологічні активи» та «Продукція лісового господарства науково-дослідних закладів після її первісного визнання». Для обліку таких запасів Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (Наказ Мінфіна України від 26.06.2013 № 611) не передбачено окремих рахунків синтетичного обліку. Проте, існують рахунки для обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі – 21 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі» та обліку продукції сільськогосподарського виробництва – 25 «Продукція сільськогосподарського виробництва». Відображати вище перелічені запаси в складі інших активів недоцільно, адже вони мають різне призначення, властивості та оцінку.  

В нормативно-правовій базі з організації та методики обліку бюджетних установ не має чіткого розмежування між тим, які запаси можна віднести до тварин на вирощуванні та відгодівлі, а які до поточних біологічних активів.

Бюджетні установи за специфікою своєї діяльності можуть утримувати тварин з різним призначенням (службові собаки, коні та інші тварини) використовують безпосередньо для здійснення основної діяльності установи. Поряд з цим, певні види тварин утримуються установою для виробничих цілей у підсобних (навчальних) сільських господарствах. Метою утримання таких тварин є отримання сільськогосподарської продукції.

В бухгалтерському обліку бюджетних установ слід розмежувати два окремих об’єкта обліку: тварини на вирощуванні та відгодівлі та поточні біологічні активи з відображенням на окремих синтетичних рахунках. До тварин на вирощуванні та відгодівлі слід віднести молодняк тварин та тварини на відгодівлі, які використовуються установою для здійснення основної діяльності з відображенням їх, як окремий об’єкт обліку на рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі». Молодняк тварин та тварини на відгодівлі, які використовуються у виробництві підсобними (навчальними) сільськими господарствами слід віднести до групи поточних біологічних активів тваринництва. Відображати такі запаси слід на окремому синтетичному рахунку 27 «Поточні біологічні активи» за субрахунком 272 «Поточні біологічні активи тваринництва, оцінені за первісною вартістю». Крім поточних біологічних активів тваринництва підсобні (навчальні) сільські господарства можуть утримувати й поточні біологічні активи рослинництва, які доцільно відображати на окремому субрахунку 271 «Поточні біологічні активи рослинництва, оцінені за первісною вартістю». НП (С)БОДС 123 «Запаси» виділяє окремий вид запасів – «Продукція лісового господарства науково-дослідних закладів після її первісного визнання». Відображати такий актив у складі іншої продукції недоцільно, адже лісове господарство є окремою галуззю народного господарства [1].

В бюджетних установах лісове господарство є окремим виробничим структурним підрозділом й окремою ділянкою обліку. Для обліку наявності та руху продукції отриманої з виробництва в даній галузі  запропоновано відкрити субрахунок 252 «Продукція лісового господарства науково-дослідних закладів після її первісного визнання» до рахунку 25 «Продукція сільськогосподарського виробництва та лісового господарства».

Запропоновані зміни у відображенні окремих запасів в системі рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ дадуть можливість забезпечити, з одного боку, повне та всебічне відображення наявності на руху оборотних  активів установи, з іншого – їх контроль та аналіз ефективності використання.

 

Список використаних джерел

 1. Державний класифікатор ДК 009:2005 “Класифікація видів економічної діяльності”, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.integrity.pp.ua/files/DK.htm
 2. Дорошенко О.О. Запаси бюджетних установ: порівняльний аналіз сучасної облікової практики та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі / О.О. Дорошенко. // Науково-практичне видання Незалежний аудитор. – 2012. – Вип. 2 (IV). – С. 50-54.
 3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору № 11 від 23.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.minfin.gov.ua/
 4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП (С)БОДС) 123 «Запаси», Наказ Мінфіну України 12.10.2010 № 1202. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
 5. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ  Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/

 

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 668 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0