Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_06_1_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_06_1

АГРОТУРИЗМ – СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Конюхова Катерина

cтудентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Харченко Т.М.

Сумський національний аграрний університет

м. Суми, Україна

 

АГРОТУРИЗМ – СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

 

В останні десятиріччя у світі все більшого визнання і прихильності набуває концепція багатофункціонального розвитку сільської місцевості та диверсифікації виробничої діяльності і послуг в агробізнесі. Її сутність полягає у необхідності забезпечення належних умов для розвитку села та сільського способу життя у декількох напрямах. При цьому особлива увага звертається на невиробничу діяльність, оскільки виключно аграрне виробництво не може забезпечити гармонійного довкілля та матеріальних благ сільським мешканцям. Важливим напрямом реалізації такої стратегії є розвиток сільського та аграрного туризму. Крім того, він забезпечує підвищення рівня зайнятості сільських жителів, зростання трудового потенціалу села, розбудову благоустрою сільських населених пунктів.

Актуальність проблеми розвитку агротуризму викликає значний інтерес до неї з боку зарубіжних і вітчизняних дослідників. Проблемі розвитку туризму як виду відпочинку та можливого напряму бізнесової діяльності присвячено праці таких учених, як: В. Герасименко, Л. Гринів, О. Гулич, М. Долішній, Л.Дудник, Ю. Зінько, В.Кардаш, А. Кліма­шевсь­кий, В. Кравців, Р. Крамченко, В. Липчук, О. Любімцева, Ю. Губені, В. Данильчук, Г. Черевко.

Сьогоднішній міський турист віддає перевагу активному відпочинку в місцях з екологічно чистим навколишнім середовищем, а також шукає можливостей культурного збагачення, самоосвіти. Для задоволення таких потреб Україна має надзвичайно великі туристично-рекреаційні можливості. Майже п'ятнадцять відсотків території це курорти, зони відпочинку, гірські та приморські ландшафти, придніпровські зелені зони, де прекрасне здорове повітря, чисті ріки, гори, місцевості, де збережені національні традиції, фольклор, музеї, церкви та інші прекрасні архітектурні пам'ятки. Історично склалося, що  більше 500 населених пунктів, які мають унікальну історико-культурну спадщину. Охороняється державою біля 30 національних і регіональних парків та садиб відомих діячів української культури. Визначними є лікувальні ресурси - більш ніж 400 джерел мінеральних вод та понад 100 родовищ цілющих грязей, велика кількість яких є унікальними не тільки для України, але й для Європи [1, c. 210].

В Україні сільський зелений туризм, екотуризм та аграрний туризм є одним із пріоритетних напрямів забезпечення комплексного розвитку сільських територій, диверсифікації аграрного виробництва. У своєму функціонуванні він орієнтується насамперед на регіони України, де існують відповідні рекреаційні ресурси та соціально-економічна потреба у цьому виді господарювання. Але на сьогодні, на жаль, цей напрям економіки сільськогосподарських підприємств, аграрної сфери, сільської місцевості розвинутий недостатньо.

Доцільно, дещо розтлумачити вищезазначені поняття. Агротуризм - це частина більш загального поняття сільський туризм, де сільське домогосподарство (агрооселя) виступає як база для туриста. Агротуризм має дещо спільне з екотуризмом, а саме відповідає критеріям екологічності. Проте агротуризм має іншу мету - він пропонує перебування в аграрному підприємстві (фермерському господарстві) й агрооселі і вивчення сільського способу життєдіяльності, або просто відпочинок у мальовничій місцевості, тоді як екотуризм зосереджений на активному вивченні природи і, найчастіше, активних подорожах.

Також варто акцентувати увагу на тому, що основними ризиками, які перешкоджають розвитку туристичних послуг особистих господарств, є те, що у Європі та світі немає образу України як цікавого для агротуризму краю; висока залежність туристичної сфери від погодних умов [2, c. 122]; більшість агроосель працюють без оформлення; недооцінка місцевою владою та населенням значення пам'яток історії та культури як туристичного ресурсу; недостатня кількість відпрацьованих туристичних маршрутів з презентабельними та культурними об'єктами; відсутність організаційних, психологічних і та інших навичок туристичного бізнесу у сільського населення; неузгодженість цін на агротуристичні послуги однакової якості; брак у брендах туристичних установ, якісних орієнтирів, категоризації як бази порівняння та ін.; відсутність початкового капіталу та пільгового механізму кредитування для потенційних підприємців у сфері аграрного туризму; високі податки і відсутність податкових пільг.

Таким чином, агротуризм активізує розвиток місцевої інфраструктури; сприяє збуту надлишків сільськогосподарської продукції, збільшуючи додаткові прибутки селян і відрахування в місцеві бюджети; активізує місцевий ринок праці, підвищує зайнятість, затримує молодь на селі, зменшуючи потребу в закордонному заробітчанстві; слугує охороні туристичних ресурсів, насамперед збереженню етнокультурної самобутності українців і усіх громад етнічних меншин нашої держави; створює можливості для повноцінного змістовного відпочинку незаможної верстви людей; а також позитивно впливає на підвищення культурного рівня й екологічної свідомості мешканців села [3].

 

Список використаних джерел

  1. Горьовий В.П. Тимчук С.В. Менеджмент фермерських господарств [текст]: навч. посіб. / За ред. В.П.Горьового – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 366 с.
  2. Петенко І.В. Туризм як чинник розвитку депресивних регіонів України / І.В. Петенко, А.В. Петенко/ Вісник ДІТБ, 2013. – №17. – С. 120- 123.
  3.  Пінчук Т.А. Основні форми та напрями надання послуг сільського туризму/ Т. А. Пінчук // Перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки. Матеріали VI Пленуму Спілки економістів України та міжнар. наук.–практ. конф. – К., 2007. – С. 288-291.
Категорія: Секція/Section_3_2016_06_1 | Додав: clubsophus (2016-06-01)
Переглядів: 277 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_06_1
Секція/Section_2_2016_06_1
Секція/Section_3_2016_06_1
Секція/Section_4_2016_06_1
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0