Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_06_1_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_06_1

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Романюк Ірина

к.е.н, асистент кафедри

Харківський національний технічний

університет сільського господарства ім. П. Василенка

м. Харків, Україна

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

 

Важливою умовою розвитку сільського зеленого туризму є наявність належної соціальної інфраструктури не тільки в регіонах розміщення  туристичних агроосель, але й сільських територій загалом. Це пов’язано з розміщенням сільських туристичних атракцій, особливостями сільського способу життя загалом [1, с. 129]. У методології досліджень інфраструктурного забезпечення розвитку сільської туристичної діяльності ми вважаємо необхідним акцентувати увагу, перш за все, на оцінці ролі і значення функціонування інфраструктури для зростання економічного ефекту господарювання підприємств сільського зеленого туризму, економічній сутності категорії інфраструктурного забезпечення, характері впливу екзогенних та ендогенних факторів на його формування.

Підкреслюючи значимість розвитку інфраструктурного забезпечення для ефективного господарювання у галузі, необхідно відмітити, що здебільшого тут слід мати на увазі саме соціально-виробничу інфраструктуру села, як територіально відокремлену структурно-функціональну систему [2, с. 254]. Її складниками в широкому розумінні є освітні, оздоровчі, культурно-мистецькі, спортивні заклади, об’єкти побуту та комунального господарства, заклади громадського харчування і торгівлі, зв’язку, фінансово-кредитні установи, транспортно-шляхове господарство.

Переважно, вплив інфраструктури більш об’єктивно та не статично можна здійснити перш за все на рівні окремих об’єктів, тобто на рівні формування й функціонування певного сільського туристичного підприємства як основної одиниці суб’єктно-диференційованого інфраструктурного забезпечення.  Інфраструктурне забезпечення є, так би мовити, конкретним варіантним об’єднанням необхідних для туристичних підприємств функцій, реалізація яких повинна забезпечити необхідні умови для його ефективного господарювання відповідно до зазначених факторів впливу.

При цьому варіантність об’єднання підкреслює не статичність формування інфраструктурного забезпечення та необхідність пошуку його найбільш оптимального складу та функціонально-просторої архітектури. За виконання цих функцій відповідальні різні інститути та об’єкти інфраструктури відповідно до їх розмежування за функціональним критерієм [3, с. 168]. Таким чином, під інфраструктурним забезпеченням слід розуміти конкретне варіантне об’єднання об’єктів інфраструктури різного функціонального призначення, які з урахуванням екзогенних та ендогенних факторів впливу покликані створювати умови для ефективної економічної діяльності й розвитку у галузі сільського зеленого туризму – подорожей, туристичних маршрутів, пізнавальної діяльності, інших туристичних атракцій.

Висока значимість інфраструктурного забезпечення розвитку  підприємств сільського зеленого туризму реалізовується в їх економічному ефекті переважно за двома напрямами: перший напрям – фінансові інвестиції (державні або приватні асигнування) у підтримку та розвиток інфраструктури. Здебільшого, відповідний емпіричний вплив інфраструктури на соціально-економічний результат діяльності окремих підприємств оцінюється за допомогою модифікованих за різними математичними принципами виробничих функцій.

Другий напрям пов'язаний з аспектами формування трансакційних витрат – необхідно виокремити в діяльності туристичних підприємств трансакційні витрати на здійснення інфраструктурного забезпечення. При реалізації ринкового механізму господарювання відбувається зниження трансакційних витрат у сфері обслуговування, які проявляються у розширенні ринків збуту, прискоренні обігу капіталу та покращенні якості вхідних ресурсів [4, с. 59]. Загалом, це сприятиме покращенню якості туристичних послуг та удосконаленню їх інфраструктури.

 

Список використаних джерел

  1. Александрова, А.Ю. Международный туризм [Текст]: учебник для высш. учеб. заведений / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 470 с.
  2. Ігнатенко, М.М. Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні [Текст] / М.М. Ігнатенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Серія «Економічні науки». – Т. 12, № 1 (43). – Львів, 2010. – С. 252-255.
  3. Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] / Л.П. Дядечко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
  4. Панченко, Т.Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура [Текст]: монографія / Т.Ф. Панченко. – К.: Логос, 2009. – 176 с.
Категорія: Секція/Section_3_2016_06_1 | Додав: clubsophus (2016-06-01)
Переглядів: 253 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_06_1
Секція/Section_2_2016_06_1
Секція/Section_3_2016_06_1
Секція/Section_4_2016_06_1
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0