Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_06_1_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_06_1

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Андрющенко Владислав

студент

Науковий керівник: д. е. н., Гуржій Н.М.

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя, Україна

 

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

В даний час на підприємствах використовується безліч різноманітних методів управління. Більшість з них мають практичне застосування, але, фактично, не дозволяють провести кількісні розрахунки. З огляду на те, що більшості підприємств в нашій країні властивий технократичний підхід до застосовуваних методів управління, то для менеджменту просто необхідні методи, які ґрунтуються на розрахунках і можуть бути відображені в цифрах і графічно.

Стратегічний менеджмент дає ключ до розуміння характеру бізнесу організації, поведінки її систем і значень внутрішнього устрою і зовнішнього оточення. Він розглядає причини і слідства, а також виявляє моделі, які можуть перешкодити організації в її спробах вибудувати політику, слідувати їй, оцінювати і коригувати, щоб успішно виконати свої завдання і зобов'язання [2].

Для аналізу стадій розвитку бізнесу в цілому, портфеля товарів або окремого продукту використовується життєвий цикл продукції (ЖЦП). Він зображується графічно за допомогою кривої об'єму продажів продукту за період – з моменту виведення на ринок до виходу з нього. ЖЦП розбивається на п'ять етапів [1]:

1. Вихід на ринок (запуск);

2. Раннє зростання;

3. Пізнє зростання;

4. Зрілість;

5. Спад.

Для стратегічного управління підприємствами апробована система збалансованих показників (СЗП). З її допомогою контролюється залишкова вартість як основного, так і інтелектуального капіталу. СЗП складається з чотирьох перспектив, спрямованих на те, щоб дати можливість підприємствам розробити систему вимірювань, механізми збору даних і інструменти для аналізу [2]. Це наступні чотири перспективи:

1. Фінансові завдання, показники, цілі, ініціативи.

2. Завдання, показники, цілі та ініціативи щодо клієнтів.

3. Завдання, показники, цілі та ініціативи внутрішніх процесів.

4. Завдання, показники, цілі та ініціативи в області навчання і росту.

Показники по всіх перспективам повинні бути пов'язані між собою ланцюжками причинно-наслідкових зв'язків, а також забезпечувати використання людських і матеріальних ресурсів для реалізації майбутніх потенціалів – успіху підприємства.

Портфоліо-аналіз розглядає підприємство як сукупність стратегічних бізнес-одиниць (СБО), але не вивчає самі продукти окремо. Для цього застосовуються, в основному, дві моделі: матриця BCG «зростання-частка ринку» (Boston growth matrix), або матриця «привабливість ринку – конкурентні позиції», розроблена компанією General Electric (General Electric screen matrix). СБО представлені у вигляді кіл на матриці, яка містять вимірювання, що визначають ризик і прибуток, що дозволяє визначити майбутні напрямки розвитку СБО [3].

Крива досвіду описує, наскільки за час роботи підприємства покращилася продуктивність організації і працюють в ній людей у ​​міру зростання кваліфікації і компетентності в рішенні виконуваних завдань. В її основі лежить ідея, що в компаніях відбувається процес навчання, в ході якого в міру виробництва знижуються витрати на одиницю продукції, що випускається. Існує пряме і постійне відношення між захопленням об'єма виробництва продукту і скороченням собівартості одного виробу. Кожен раз, коли виробництво подвоюється, собівартість знижується на 20-30% [2].

Для прийняття інвестиційних рішень і вибору технологій використовується аналіз точки беззбитковості, що проводиться з метою вивчення залежності між змінами об'єму виробництва, витратами і прибутком. Щоб побудувати графік рентабельності і знайти точку беззбитковості, необхідно визначити постійні та змінні витрати, об'єм продажів і вартість продажу одиниці продукції.

Результатом стратегічного аналізу підприємства і навколишнього його середовища є виявлення сильних та слабких сторін підприємства, його можливостей і загроз для нього. Для цих цілей застосовується SWOT-аналіз. Для виявлення сильних і слабких сторін власне підприємство порівнюється з найбільш значущими конкурентами. Аналіз шансів і ризиків будується на вивченні змін у навколишньому середовищі.

Метод «Точно в термін» (Just-In-Time) корисний при великій різноманітності продукції, і коли гнучкість системи є ключовим фактором [4]. Це ціла філософія, розрахована на те, щоб досягти великих об'ємів виробництва при малих запасах сировини, незавершеного виробництва і готової продукції на підприємстві. Матеріали для виробництва надходять на підприємство від постачальників точно на той час, коли їх необхідно використовувати в процесі виробництва. Таким чином, зводяться до мінімуму виробничі відходи, і нічого, в чому немає необхідності, не завозиться в приміщення підприємства.

Для організації управління оперативною діяльністю використовуються графіки Ганта при розробці плану, для ілюстрації графіка робіт по якомусь проекту і при відстежуванні прогресу. Вони складаються зі смуг, кожна з яких представляє певне завдання в складі проекту, орієнтованих уздовж осі часу. Однак в даний час графіки Ганта використовуються більшою мірою як графіки формування укрупнених планів.

Для виявлення та зменшення змін в процесі, а також превентивного контролю якості (зменшення мінливості) використовуються статистичні методи контролю якості. В оперативній діяльності вони заздалегідь визначають відхилення виробництва [4]. Головне завдання – поліпшити якість продукції, зробивши її придатною до вживання.

Напрямки робіт по проекту та зв'язку між ними показує мережевий графік. Це модель виробничого процесу, що відображає послідовність виконання робіт у часі з урахуванням витрат ресурсів і вартості робіт, а також виявляє критичні місця.

Щоб графічно зобразити, як працює система або процес, складають схему процесу. При цьому виділяються чотири основних етапи:

 1. Визначення процесу.

2. Збір інформації.

3. Складання схеми.

4. Аналіз схеми процесу.

Складання схеми бізнес-процесу допомагає підприємству зрозуміти, до чого воно прагне, і підказує ідеї, які могли б удосконалити ці процеси.

Таким чином, методи, використовувані менеджерами на виробничих підприємствах в нашій країні, повинні ґрунтуватися на цифрах і наочних графіках і схемах. Це дозволяє наочно побачити ситуацію на підприємстві і зрозуміти, які заходи варто вжити, і які параметри необхідно поліпшити для підвищення якості роботи і кінцевої продукції, а також для підвищення ефективності маркетингу.

 

Список використаних джерел

  1. Карлеф Б., Левингссон Ф.Х. Менеджмент от А до Я. /Пер. с англ., Под ред. Г. Ивашевской. - СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2006. 441 с.
  2. Сазерленд Д., Кэнуэлл Д. Стратегический менеджмент. Ключевые понятия. /Пер. с англ., Под ред. Е.Е. Козлова. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 440 с.
  3. Словарь русско-английских терминов по контроллингу. – Калуга: Манускрипт, 2005. 192 с.
  4. Turner S. The Little Black Book of Management. Essential Tools  for Getting Results Now. - USA: The McGraw-Hill Companies, 2010. 195 с.
Категорія: Секція/Section_3_2016_06_1 | Додав: clubsophus (2016-06-01)
Переглядів: 550 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_06_1
Секція/Section_2_2016_06_1
Секція/Section_3_2016_06_1
Секція/Section_4_2016_06_1
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0