Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_06_1_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_06_1

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Перович Леся

к.т.н, доцент

Боднарук Ірина

стажист-викладач

Івано-Франківський національний університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ, Україна

 

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  У СФЕРІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

 

В системі екологічної безпеки на протязі існування суверенної незалежної України охорона та раціональне використання, відтворенням земельних ресурсів на ос­нові нормативно-правових актів завжди була  важливим елементом національної безпеки, що є  завданням держав­ного значення.

Необхідною та важливою передумовою забезпечення екологічної безпеки є планомірне впровадження науково-обґрунтованого та вдосконаленого законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Адже на теперішній час земельні відносини,  що склалися в Україні недостатньо реалізовують одне з головних завдань земельної реформи - раціональне використання, відтворення  та охорону земель. Тому особливо важливим завданням на сьогодні є належне законодавче забезпечення та вдосконалення нормативно-правових актів з забезпечення охорони земель, поки не виникла проблема деградації ґрунтового покриву всієї території нашої держави. [1]. 

Основними нормативно-правовими актами, що на сьогодні регулюють відносини у сфері раціонального використання, відтворення та охорони земель, є Земельний Кодекс України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища» [2], «Про охорону земель» [3], «Про державний земельний кадастр» [4], «Про державний контроль за використанням і охороною земель» [5], «Про землеустрій» [6], «Про оцінку земель» [7], [«Про державну експертизу землевпорядної документації» [8] та інші, які були прийняті більше десяти років тому, що призвели до виникнення нових практичних проблем, що потребують невідкладного вирішення. Це зумовлено, насамперед тим, що інтенсивність деградації земель, стан яких впливає не тільки на ефективність раціонального використання, відтворення і охорони земельних ресурсів, а й на екологічну безпеку в цілому і на рівень економічної незалежності,  з кожним роком тільки зростає.

Забезпечення раціонального використання та охо­рони земель - основне завдання земельної реформи України. Проаналізувавши стан нормативно-правових актів, щодо створення належних умов для раціонального використання земель, відтворення родючості ґрунтів і запровадження екологічно збалансованого землекористування довший час не приділялося належної уваги. А найважливішим та істотним недоліком законодавства про охорону земель є відсутність єдиної державної політики у сфері правового регулювання земельних відносин та запізніле прийняття основних нормативно-правових актів з питань охорони земель, а також реалізації заходів щодо реформування земельних відносин в Україні. Адже, ані Земельний Кодекс України, ані Закон України «Про охорону земель», на жаль, не забезпечують на сьогодні вичерпного правового регулювання законодавчого забезпечення охорони земель,  у зв’язку з цим існує потреба у розробці та прийнятті пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів у сфері раціонального використання, відтворення та охорони земель.

На сьогодні прийнято значну кількість нормативно-правових актів спрямованих на регулювання земельних відносин, раціональне використання і охорону земель, однак незважаючи на це, їх положення недостатньо чітко сформульовані або взагалі не виконуються. Більше того, окремі статті законів слід докорінно змінити або взагалі вилучити, зважаючи на те, що земельна реформа в Україні проводилась дуже давно.

Отож, пропоную впровадити негайно такі пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів  у сфері раціонального використання, відтворення та охорони земель, які  покликані враховувати стан земель на підставі даних моніторингу на теперішній час,  що будуть сприяти більш ефективному проведенні  земельної реформи та  сталому екологічно збалансованому землекористуванню.

Першочерговою пропозицією має стати вдосконалення системи державного управління у сфері використання і охорони земель та земельного законодавства, що зумовлена необхідністю вдосконалення законодавчого поля держави в галузі  екологічної безпеки землекористування відповідно до стратегічних завдань земельної реформи в Україні.

Наступною пропозицією є позбавлення зайвих нашарувань і суперечностей між нормативно-правовими актами з питань використання та охорони земель, а також їх належної систематизації, що призведе до здійснення єдиної Загальнодержавної програми раціонального використання, відтворення та охорони земель, адже недостатня узгодженість законодавчого забезпечення охорони земель здійснюється за допомогою великої кількості нормативно-правових актів різної юридичної сили, що негативно відображається на ефективності правового регулювання земельних відносин.

Між тим, усунення неузгодженості між нормативно-правовими актами земельного, екологічного та інших галузей законодавства, які можуть повноцінно забезпечити виконання заходів з  охорони земель, можливі лише за умови виявлення та глибокого аналізу існуючих проблем і суперечностей, а також  вдосконалення нормативно-правових актів у сфері раціонального використання, відтворення та охорони земель.

 

Список використаних джерел

  1. Багай Н.О. Законодавство України про охорону земель: проблеми розвитку / Н.О. Багай // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/.
  2.  Закон України Про охорону навколишнього природного середовища №1264-12 від 25.06.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page
  3. Закон України «Про охорону земель» № 962-IV від 19.06.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/962-15 Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» № 963-IV від 19.06.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/963-15
  4. Закон України «Про державний земельний кадастр» №3613-6 від 07.07.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.
  5.  Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» № 963-IV від 19.06.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/963-15
  6. Закон України «Про землеустрій» №858-15 від 22.05.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15
  7.  Закон України «Про оцінку земель» від №1378-IV 11.12.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
  8. Закон України Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України № 1808-IV від 17.06.2004 р. // ВВР України. – 2004. - №38. – 471
Категорія: Секція/Section_3_2016_06_1 | Додав: clubsophus (2016-06-01)
Переглядів: 311 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_06_1
Секція/Section_2_2016_06_1
Секція/Section_3_2016_06_1
Секція/Section_4_2016_06_1
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0