Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_06_1_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_06_1

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Довгань Олександр

студент

Київський національний торговельно-економічний університет

м. Київ, Україна

Довгань Ірина

асистент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський, Україна

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Розглянуто питання впровадження сучасних програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку та управління, для підвищення ефективності діяльності підприємства.

На сучасному етапі розвитку економіки відбувається бурхливий розвиток інформаційних автоматизованих комп’ютерних систем, перед підприємствами, які прагнуть ефективно організовувати свою діяльність, постає завдання використання сучасних комп’ютерних технологій. Застосування сучасних комп’ютерних технологій необхідно для здійснення управління, обліку, аналізу та контролю є необхідною передумовою ефективної діяльності та розвитку сучасного підприємства, особливо в процесі виходу підприємств з кризового становища [1].

Дослідженню питань автоматизації обліку на українських підприємствах присвятили свої праці такі науковці як В. Шквира, О. Височана, В. Муравський, А. Олійник Ф. Ф. Бутинець, Е. К. Гільде, С. В. Іваненко, А. Г. Загородній, В. І. Ісаков, Ю. А. Кузьмінський, Т. А. Писаревська та інші.

З метою удосконалення управління підприємством використовуються нові методи й технічні засоби побудови різних інформаційних систем, які відповідають сучасному стану науково-технічного прогресу.

Запровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку сприяє прискоренню процесу систематизації та обробки облікової інформації, а також поліпшує організацію роботи на підприємстві в цілому. Впровадження автоматизованих облікових систем на підприємстві обумовлює формування комплексу переваг в обліково-аналітичному процесі, до яких можна віднести: зменшення кількості бухгалтерських помилок, підвищення оперативності бухгалтерського обліку, забезпечення контролю інформації, заповненням форм внутрішньої бухгалтерської звітності, зменшення затрат часу на підготовку інформації, вдосконалення процесу організації обліку [2].

Сьогодні ринок програмних продуктів пропонує досить широкий асортимент програм по автоматизації обліку, найпоширенішими з яких і найбільш адаптованими до української системи ведення обліку є пакети 1С: "Підприємство", "Парус - Підприємство" та "Бест Звіт Плюс", "Проект X-DOOR", "M.E.Doc IS". Програму вибирають залежно від виду діяльності, галузі, розміру і структури бізнесу завдання управління і обліку на підприємстві.

Серед них широке застосування на ринку набула програма «1С:Підприємство 8» розроблена фірмою 1С, яка надає широкі можливості ведення автоматизованого обліку і управління для сучасних підприємств, організацій і установ, будь-якого виду діяльності і форми власності з різним рівнем складності обліку. Нове покоління систем автоматизації управління та обліку дозволяє організувати ефективний бухгалтерський і податковий облік, кадровий облік, розрахунок заробітної плати, управління персоналом підприємства, торговий, складський і управлінський облік, облік виробництва.

На ринку програмних продуктів з’явилася оновлена платформа «1С:Підприємство 8.3», яка містить такі нововведення: розвиток "хмарних" технологій і технологій роботи через Інтернет; оптимізована робота з базами даних Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database; клієнтські програми для Linux; мобільна платформа 1С: Підприємство 8; поліпшення інтерфейсу, введення і відображення даних; поліпшення роботи веб-клієнта; розвиток складних аналітичних звітів; реалізована вивантаження конфігурації в набір файлів і завантаження з нього; механізм зовнішніх джерел даних;  нові можливості роботи зі складними аналітичними звітами [3].

Отже, впровадження програмних продуктів на підприємстві значно підвищує роботу бухгалтера, дозволяє опрацьовувати різні облікові дані з різноманітних напрямків, узагальнюючи їх відповідно до потреб обліку. За таких умов кількість помилок при обробці облікової інформації вдається мінімізувати, а оновлена програма 1С: Підприємство 8.3 містить цінні нововведення, які відкриває широкі можливості для автоматизації управління та обліку підприємств.

 

Список використаних джерел

  1. Левицька С.О. Автоматизація бухгалтерського обліку як визначальний фактор ефективності облікової системи вітчизняних підприємств /С.О.Левицька, А.В. Романюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2010. – №2(50). – С. 156–163.

2. Козел Т. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: оцінка, перспективи, проблеми впровадження [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2010/informatsijni-systemy-buhhalterskoho-oblikuotsinka-perspektyvy-problemy-vprovadzhennya

3.О выпуске финальной версии 8.3 платформы "1С:Предприятие" [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=16733

Категорія: Секція/Section_3_2016_06_1 | Додав: clubsophus (2016-06-01)
Переглядів: 2094 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_06_1
Секція/Section_2_2016_06_1
Секція/Section_3_2016_06_1
Секція/Section_4_2016_06_1
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0