Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_10_28

ЕКОНОМІЧНА, ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ СОЇ З РІЗНИМ ВЕГЕТАЦІЙНИМ ПЕРІОДОМ В УМОВ

Молдован Жанна

к.с.-г.н., с. н. с., завідувач лабораторії

Собчук Світлана

молодший науковий співробітник

Галиш Оксана

науковий співробітник

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

с. Самчики, Хмельницька обл.

 

 ЕКОНОМІЧНА, ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ СОЇ З РІЗНИМ ВЕГЕТАЦІЙНИМ ПЕРІОДОМ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ПОДІЛЛЯ

 

Встановлено, що найбільш перспективним є такий технологічний елемент вирощування будь-якої сільськогосподарської культури  за яким економічні та енергетичні витрати на виробництво продукції менші, а окупність 1 гривні витрат, рівень рентабельності та коефіцієнт енергетичної оцінки, навпаки більші [3]. Проведений нами економічний аналіз технологічних прийомів вирощування сортів сої показав, що на показники економічної ефективності виробництва насіння суттєво впливають такі технологічні прийоми вирощування як: строк сівби та норма висіву. При їх зміні значно змінюються, як урожайність насіння, так і собівартість продукції.

Економічна оцінка технології вирощування сої сортів КиВін, Омега вінницька, Монада та Хуторяночка на насіння в умовах північного Поділля показала, що сумарні витрати на вирощування сої становили 9232,0-10065,0 грн. залежно від строків сівби та сорту. Найнижчими (9232,0-9487,0 грн.) вони були за сівби у ранні строки, найвищими (9794,0-10065,0 грн.) – за сівби у ІІ декаді травня. Підраховано, що найвищий (12929,0-16160,0 грн.) умовно чистий прибуток отримали за сівби сої у третій декаді квітня, найменший  (10458,0-12800,0 грн.) – у другій декаді травня. Собівартість 1 т насіння сої у першому випадку зменшувалася до 3070,0-3457,0 грн., у другому – навпаки зростала до 3611,0-4286,0 грн. Рівень рентабельності, відповідно, склав 140,1-170,3% та 105,6-129,8% (табл. 1).

Серед досліджуваних сортів найвищі показники економічної ефективності – 12760,0-16160,0 грн. умовно чистого прибутку, за найменшої (3070,0-3660,0 грн.) собівартості 1 тонни насіння та рівнем рентабельності 126,8-170,3% відмічено у сорту Монада. Найменший економічний ефект отримали на ділянках сорту КиВін, де собівартість насіння зросла до 3457,0-4286,0 грн., а умовно чистий прибуток та рівень рентабельності знизились до 10458,0-12929,0 грн. та 106,8-140,1%,  відповідно.

Проведення енергетичного аналізу технологічних прийомів вирощування культури дає можливість порівняти ефективність того чи іншого прийому, виявити доцільність застосування його в технології  вирощування з метою оптимізації шляхів засвоєння енергії та ефективного управління продукційним процесом.

Проведена нами енергетична оцінка [2] технологічних прийомів вирощування сої сортів КиВін, Омега вінницька, Монада, Хуторяночка показала, що сумарні витрати енергії коливалися від 19,82 ГДж/га до 21,73 ГДж/га. Оскільки, технологічний процес вирощування сої за досліджуваними варіантами відрізнявся лише за строками сівби, то і відхилення за сумарними витратами були незначними.

Показники ж виходу обмінної енергії мали істотні коливання, як між сортами, так і строками сівби. Серед досліджуваних сортів найвищі показники  виходу обмінної енергії були у сорту сої Монада (56,57-63,57 ГДж/га) залежно від строку сівби, найменші (50,19-54,93 ГДж/га) – у сорту сої КиВін.

Показники коефіцієнта енергетичної ефективності, відповідно, становили: для сорту сої - Монада 2,60-3,17 умовних одиниць, для сорту - КиВін 2,34-2,78 умовних одиниць.

Варто зазначити, що серед досліджуваних строків сівби кращі показники енергетичної ефективності отримали за сівби сої усіх досліджуваних сортів у ІІІ декаді квітня.

Таблиця 1

Показники економічної та енергетичної  ефективності вирощування сортів сої з різним вегетаційним періодом (у середньому за 2011-2015 рр.)

Строк сівби

Сорт, норма висіву, тис. сх. нас.

Рівень рента-бель-ності,

%

Окуп-ність

1 гривні витрат, грн.

Коефіцієнт

енерге

тичної ефектив-ності, Кее

енерге

тичної оцінки, Ке

інтеграль

ної оцінки,

 j

конкуренто

здатності,

Кзд н-б

ІІІ декада квітня

КиВін, 900

140,1

2,40

2,78

1,03

0,98

1,01

Омега вінницька, 900

151,0

2,51

2,88

1,04

0,99

1,02

Монада, 800

170,3

2,71

3,17

1,06

1,02

1,04

Хуторяночка, 900

165,3

2,66

3,05

1,05

1,02

1,04

І декада травня

КиВін, 900

138,3

2,39

2,73

1,0

1,0

1,0

Омега вінницька, 900

146,2

2,47

2,80

1,0

1,0

1,0

Монада, 800

157,4

2,58

2,98

1,0

1,0

1,0

Хуторяночка, 900

155,8

2,56

2,91

1,0

1,0

1,0

ІІ декада травня

КиВін, 900

106,8

2,07

2,34

0,92

0,90

0,91

Омега вінницька, 900

105,6

2,06

2,32

0,91

0,86

0,89

Монада, 800

126,8

2,27

2,60

0,92

0,91

0,92

Хуторяночка, 900

129,8

2,30

2,59

0,92

0,93

0,93

 

 

Оцінка конкурентоспроможності технологічних елементів вирощування, яка дозволяє визначити потрібний напрямок розвитку перспективних технологій, відсіяти на попередньому етапі неперспективні проводилася на основі методики А.Д. Гаркавого, В.Ф. Петриченка та А.В. Спіріна (2003) [1]. Аналіз конкурентоспроможності удосконалених технологічних елементів вирощування сої на насіння, а саме строків сівби та норм висіву, засвідчує, що найвищі коефіцієнт енергетичної оцінки (Ке) 1,03-1,05, інтегральної оцінки (j) 0,98-1,02 та комплексного коефіцієнта конкурентоспроможності (Кк) 1,01-1,04 були отримані за сівби у ІІІ декаді квітня.

Серед досліджуваних сортів найбільш конкурентоздатним був сорт Монада, де коефіцієнт енергетичної оцінки Ке = 1,06, коефіцієнт інтегральної оцінки j = 1,02 та коефіцієнт конкурентоздатності Кзд н-б = 1,04.

Таким чином, за результатами наших досліджень найвищі показники економічної, енергетичної ефективності та конкурентоздатності досліджуваних сортів сої забезпечує сівба  у третій декаді квітня.

 

Список використаних джерел

  1. Гаркавий, А. Д. Конкурентоспроможність технологій і машин: навчальний посібник [Текст] / А. Д. Гаркавий, В. Ф. Петриченко, А. В. Спірін. – Вінниця : ВДАУ – «Тірас», 2003. – 68 с.
  2. Медведовський, О. К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві [Текст] / О. К. Медведовський, П. І. Іваненко. – К. : Урожай, 1988. – 205 с.
  3. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року [Текст] / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с.
Категорія: Секція/Section_1_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 433 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0