Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_10_28

ТРАНСПОРТЕР-СЕПАРАТОР КОРЕНЕПЛОДІВ З ХВИЛЕПОДІБНИМ УТРИМУВАЧЕМ КОРЕНЕПЛОДІВ

Фльонц Ігор

к.т.н., доцент

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ТРАНСПОРТЕР-СЕПАРАТОР КОРЕНЕПЛОДІВ З ХВИЛЕПОДІБНИМ УТРИМУВАЧЕМ КОРЕНЕПЛОДІВ

 

Якісне очищення коренеплодів під час їх збирання є однією з важливих технологічних операцій, оскільки дозволяє зменшити вивезення з полів родючого ґрунту. Вирішення цього завдання пов’язане з технічним протиріччям, тому що з однієї сторони збільшення інтенсивності процесу доочищення коренеплодів дозволить краще очищувати коренеплоди, з іншої сторони підвищує їх ступінь пошкодження. Таким чином конструкції робочих органів для сепарації коренеплодів повинні передбачати можливість регулювання інтенсивності впливу на ворох, в залежності від врожайності коренеплодів, а також ґрунтово-кліматичних умов під час збирання.

Аналіз праць з даного питання показав, що однією з тенденцій в розробленні конструкцій та обґрунтуванні конструктивно-кінематичних параметрів очисників коренеплодів є пошук компромісу між задовільним ступенем очищення коренеплодів та їх пошкодженням. Так, в працях [1; 2] наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень різних типів доочисників коренеплодів, переважно шнекових та доочисних пруткових транспортерів. Для встановлення впливу на процес доочищення коренеплодів визначались межі таких раціональних параметрів як частота обертання робочих органів, поступальна швидкість пруткових транспортерів-доочисників, конструктивні та кінематичні параметри коливних скребків, довжина ефективного шляху переміщення коренеплодів в технологічних руслах.

Для реалізації поставленої мети розроблено транспортер-сепаратор коренеплодів з хвилеподібним утримувачем коренеплодів (рис. 1), що містить раму 1, на якій встановлено ведучий 2 і ведений 3 барабани, на яких розташоване пруткове полотно 4 із закріпленими на ньому скребками 5. Над транспортером-сепаратором над певній висоті знаходиться хвилеподібний утримувач коренеплодів 6, який кріпиться до рами з можливістю його переміщення перпендикулярно до пруткового полотна.

Рис.1 Транспортер-сепаратор коренеплодів з хвилеподібним утримувачем коренеплодів

 

Утримувач представляє собою профільні смуги, які розміщені на певній відстані одна від одної, що дозволяє утримувати коренеплоди у відповідних комірках. Крім цього профільні смуги повинні мати між собою такий зазор, щоб між ними могли вільно проходити пальців скребків. Прутки 7 з певним кроком охоплюють скоби 8, які закріплені до корпусу скребка 5, причому пруток скобою і внутрішньою вставкою 9 зовнішньої пластини охоплюється з певним зазором, що дає можливість їх обертання навколо осі прутка. До поверхні скребків приєднані ролики привідного механізму 10, що періодично контактують з опорним елементом 11, який розміщується на рамі таким чином, що в момент його виходу з контакту з роликом привідного механізму скребок гарантовано контактує з коренеплодом який розміщується в комірці хвилеподібного утримувача.

Скребки у напрямку руху пруткового полотна підтиснуті пружиною 12, яка іншою стороною опирається на важіль 13, який шарнірно закріплений на прутку транспортера-сепаратора. Переміщення важеля через ролик 14, обмежується упором 15.

В процесі роботи коренеплоди потрапляють у першу комірку хвилеподібного утримувача. Скребок, який шарнірно закріплений на прутку полотна транспортера-сепаратора рухається у напрямку вивантаження коренеплодів до моменту контакту ролика привідного механізму 10 з опорним елементом 11, за умови наявності перекриття «Н». Це призводить до провертання скребків навколо осі прутка, з одночасною деформацією пружини, на певний кут, який визначається величиною перекриття «Н» і положенням виходу із зачеплення ролика привідного механізму відносно опорного елемента. Далі, під дією сили пружини скребки, які в цей момент вже контактують з коренеплодами розміщеними у перші комірці хвилеподібного утримувача, здійснюють зворотний рух і під дією сил інерції, викидаються у наступну комірку хвилеподібного утримувача. Така ударна взаємодія з профілями хвилеподібного утримувача призводить до очищення коренеплодів шляхом їх струшування, а також перекочування у зворотньому напрямку до контакту з коміками утримувача, що також сприятиме додатковому очищенню поверхні коренеплодів від налиплого ґрунту.

Очевидним є те що, основними параметрами, які будуть впливати процес доочищення коренеплодів є жорсткість пружини 12, кут повороту скребків 5 в процесі взаємодії привідного механізму 10 з опорним елементом 11, кут нахилу полотна до горизонту, а також лінійна швидкість скребків.

Запропонована конструкція транспортера- сепаратора для коренеплодів при незначній складності дозволить регулювати інтенсивність доочищення коренеплодів. Внесення в конструкцію транспортера-сепаратора хвилеподібного утримувача коренеплодів дозволить зменшити енерговитрати які використовувались на пасивне транспортування коренеплодів у технологічному руслі. Особливість встановлення опорних елементів унеможливлює початкове пошкодження коренеплодів в момент контакту пальцями скребка об коренеплід. На основі проведених експериментальних досліджень отримано регресійну залежність з визначення впливу маси коренеплодів т, кута провертання скребків р і кута нахилу пруткового полотна до горизонту у на ступінь пошкодження коренеплодів.

 

Список використаних джерел

1. Барановський, В. Основні етапи та загальні принципи сучасних тенденцій розвитку коренезбиральних машин [Текст] / В. Барановський // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2006. – Т.11, №2. – С.67-75.

2. Гевко, Р. Б. Визначення конструктивно-силових параметрів скребкового сепаруючого транспортера / Р. Б. Гевко, І. В. Фльонц, О. Б. Павелчак // Вісник інженерної академії України. Теоретичний і науково-практичний журнал. – Випуск 3-4. – 2008. – С. 180-185.

3. Патент України на корисну модель 31875, МПК А0Ш 27/00. Транспортер-сепаратор для коренебульбоплодів/ Фльонц І.В., Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г.: заявник і власник патенту Тернопільський НЕУ. – № и200713963; заявл. 12.12.2007; опубл. 25.04.2008, Бюл. №8.

Категорія: Секція/Section_1_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 266 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0