Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_2_2016_10_28

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛІСЕННЯ НА МАЛОПРОДУКТИВНИХ ТА ДЕГРАДОВАНИХ ЗЕМЛЯХ

Лісняк Анатолій

к.с.-г.н., Ph.D., с.н.с., доцент, в.о. зав. лабораторією

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, екологічний факультет, кафедра екології та неоекології, м. Харків

Міхаелі Єва

професор, RNDr., Ph.D

Іванова Моніка

RNDr., Ph.D

Пряшівський університет в Пряшiві, факультет гуманітарних та природних наук, кафедра географії та прикладної геоінформатики

м. Пряшів, Словаччина

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛІСЕННЯ НА МАЛОПРОДУКТИВНИХ ТА ДЕГРАДОВАНИХ ЗЕМЛЯХ

 

Тези є результатом реалізації проекту: University Science Park TECHNICOM for Innovation Applications Supported by Knowledge Technology, ITMS: 26220220182, за підтримки Оперативної Програми Досліджень і Розвитку, що фінансується ERDF

 

На сьогодні, лісистість території України нижча, ніж це необхідно для досягнення ландшафтно-екологічної рівноваги, задоволення потреб економіки та функціонування розвинутого лісового господарства й промисловості. Але, Україна має резерви для збільшення площі лісів за рахунок залісення малопродуктивних с.-г. земель та різних неугідь. Непридатних для сільського господарства земель в Україні нараховується більше 500 тис. га [1]. Лише до системи Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагенства) для заліснення станом на 2016 р. (з 2012 по 2015 рр.) передано близько 220000 га малопродуктивних сільськогосподарських земель та різних неугідь [1, 2]. Передача цих земель у різних обсягах відбувалася за усіма природними зонами та обласними управліннями лісового та мисливського господарств (ОУЛМГ), в тому числі в Поліссі на 2016 р. (з 2012 р. по 2015 р.) передано 6500 га, в Лісостепу - 13500 га, в Степу – 199000 га та в Карпатах – до 1000 га. На частині таких земель сільгосппризначення вже відбулось природне залісення. Ще є землі запасу сільських рад, що заростають лісовою рослинністю, але не надані спеціалізованим лісогосподарським підприємствам (СЛП) [3]. Основними причинами, що стримують вирішення питання збільшення площі лісів в Україні є повільне виділення земель під залісення місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; складність процедури передачі земель під залісення; небажання органів місцевого самоврядування передавати спеціалізованим лісогосподарським підприємствам у постійне користування земель вкритих лісовою рослинністю, які належать до земель запасу сільських (селищних) рад.

В зв’язку з цим мають бути вирішені питання щодо передачі земель на рівні голів районних держадміністрацій та сільрад. На рівні Державного агентства земельних ресурсів України має бути завершене питання інвентаризації заліснених площ. Необхідно також забезпечити проведення інвентаризації всіх еродованих та малопродуктивних земель, ділянок самосійних лісів та лісів, що знаходяться в землях запасу і не передані СЛП; прийняти управлінські рішення щодо передачі еродованих, малопродуктивних земельних ділянок для залісення СЛП; визначити статус земельних ділянок самосійних лісів, які відносяться до земель запасу, розпайованих земель та земель фермерських господарств; прийняти рішення щодо передачі лісових земель, які не передані у користування СЛП.

Зважаючи на значну різноманітність категорій земель, що передаються під залісення, їх тривалу сільськогосподарську експлуатацію, унаслідок якої природний рівень продуктивності ґрунтів значно знижується, ці землі потребують диференційованого оцінювання рівня лісорослинного потенціалу та загалом їх лісопридатності. Оцінювання лісорослинного потенціалу земель та їх залісення необхідно проводити на основі комплексних поетапних ґрунтових досліджень, що включають у себе як детальне польове обстеження ґрунтового покриву, так і їх обов’язковий різнобічний фізичний та хімічний аналіз (еродованість, скелетність, гранулометричний склад, гумусованість, реакція ґрунтового розчину, вміст рухомих та валових елементів живлення, вміст рухомих важких металів, вміст увібраних основ, засолення, карбонатність, фізична деградація, хімічне та радіаційне забруднення) [4, 5].

Вірне науково обґрунтоване аналізування ґрунтового покриву для залісення зумовлює значну економію ресурсів, дає можливість вірно проводити залісення відповідними лісовими культурами для максимального зниження ризику їх загибелі. При цьому, з досягненням екологічно стійких показників ґрунтового покриву за рахунок проведення агролісомеліорації у повних обсягах можливе досягнення оптимальної лісистості по державі [6]. Слідуючи цим курсом, необхідно створити єдину мережу спостережень – централізовану всеукраїнську аналітичну лабораторію для всієї системи ОУЛМГА, що буде проводити відповідні аналізування ґрунтового покриву, установлювати сучасний еколого-агрохімічний стан малопродуктивних земель та неугідь, надавати рекомендації і проводити необхідні агролісомеліоративні заходи для поліпшення стану цих земель. Це дасть можливість створити науково обґрунтований, систематизований, гармонізований з міжнародними та европейськими нормативними документами «центр спостережень» за лісовими ґрунтами, який буде відповідати сучасному рівню розвитку науки, забезпечувати проведення єдиної державної лісогосподарської політики.

В практичні питання централізованої всеукраїнської аналітичної лабораторії має також входити: науково-методичне, інформаційне, техніко-технологічне й організаційне забезпечення. Згідно цих завдань, в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) вже створена спеціальна аналітична лабораторія лісового ґрунтознавства, яка атестована на проведення вимірювань і має відповідне Свідоцтво про атестацію. Висококваліфіковані спеціалісти лабораторії проводять відповідні аналізування ґрунтового покриву, установлюють сучасний еколого-агрохімічний стан малопродуктивних земель та інтенсивність деградаційних ґрунтових процесів, розробляють рекомендації з їх реабілітації, збирають та аналізують фактичний матеріал, пов’язаний з вивченням лісопридатності ґрунтів різного ступеня деградованості за природними зонами. Лабораторія велику увагу приділяє розробці наукових і практичних засад моніторингу на малопродуктивних лісових ґрунтах, їхньої оцінки та прогнозу, опрацюванню рекомендацій з попередження і усунення наслідків негативних процесів. У зв’язку з цим, першочерговою задачею для існування централізованої всеукраїнської аналітичної лабораторії є необхідним передбачити фінансування для доукомплектації лабораторії лісового ґрунтознавства УкрНДІЛГА відповідно до сучасних європейських рівнів по приладній та методичній базі, розробка цільових державних і регіональних програм щодо с.-г. земель, що передаються під залісення, гармонізація національних норм і правил з європейськими і міжнародними стандартами. При цьому, забезпечення методичною літературою і стандартами лісової галузі має бути повністю покладено на УкрНДІЛГА та відповідні його підрозділи, які займаються розробкою таких документів.

 

Список використаних джерел

1. Державне агентство лісових ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dklg.kmu.gov.ua

2. Лісняк,  А. А. Стан прийнятих під залісення малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель України на 2015 рік [Текст] / А. А. Лісняк, В. М.  Кравченко, С.  Торма // Охорона довкілля: зб. наук. статей XII Всеукраїнських наукових Таліївських читань, 14-15 квітня 2016 року. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. -  С. 88-91.

3. Лісняк, А. А. Оцінка малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель, прийнятих під залісення на 2015 рік [Текст] / А. А. Лісняк // Вісник ХНУ ім. Каразіна. Серія Екологія – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015, Вип. 13, № 1148. - С. 74-80.

4. Лісняк, А. А. Лісотипологічна оцінка еродованих ґрунтів на різних материнських породах в умовах різних природних зон України [Текст] / А. А. Лісняк // Вісник ХНУ ім. Каразіна. Серія Екологія – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015, Випуск 12, № 1147. - С. 14-20.

5. Наукові та прикладні основи захисту грунтів від ерозії в Україні : монографія  [Текст] / Д. О. Тімченко, М. М. Гічка, М. В. Куценко, А. А. Лісняк [та інші]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. - 460 с.

6.  Ткач, В. П. Сучасні проблеми оптимізації лісистості України [Текст] / В. П. Ткач, В. Л. Мєшкова // Лісівництво і агролісомеліорація. – Київ : Урожай, 2008. – Вип. 113. – С. 8-15.

 

Категорія: Секція/Section_2_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 271 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0