Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_2_2016_10_28

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН АГРОСТИМУЛІНУ ТА ЕМІСТИМУ С НА ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО

Вакуленко Віта

магістрант

Пида Світлана

д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри

Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка

м. Тернопіль

 

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН АГРОСТИМУЛІНУ ТА ЕМІСТИМУ С НА ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО

 

Інтенсифікація сільського господарства та розвиток аграрного виробництва вимагає постійного відкриття та дослідження нових способів та засобів підвищення продуктивності культурних рослин. Тому сьогодні виникає питання про біологізацію землеробства, а зокрема використання регуляторів росту рослин (РРР), що являють собою композиції природних фітогормонів або синтетичних їх аналогів, які містять збалансований комплекс біологічно активних речовин, мікроелементів і дозволяють при виключно малих концентраціях цілеспрямовано керувати найважливішими процесами росту і розвитку рослин, ефективно реалізувати потенційні можливості сорту [1].

Метою роботи  було дослідження впливу РРР Агростимулін та Емістим С на фотосинтетичні процеси люпину жовтого (Lupinus luteus L.) скоростиглого зернового сорту Обрій, занесеного до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні з 2002 р. Обрані РРР виробляються Державним підприємством «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН України і Міністерства освіти України » за ТУ У 88.264.037-97 (Агростимулін)  та ТУ У 88.264.021-95 (Емістим С) [2].

Польові досліди закладали на ділянках  агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Насіння контрольного варіанту зволожували водою, а дослідні  ‒  РРР Емістимом С та Агростимуліном у дозах 25 мл/т із розрахунку 2% від його маси. Висівали насіння у першій половині квітня широкорядним способом на глибину 3-4 см з нормою висіву 700 тис. насінин на 1 га. Догляд за культурою передбачав лише агротехнічні прийоми без використання добрив та хімічних засобів захисту рослин.

Дослідження проводили у фазах бутонізації, цвітіння та зеленого бобу. Чисту продуктивність фотосинтезу визначали за приростом сухої речовини за добу з розрахунку на 1 м² листкової поверхні [3], а масову частку пігментів ‒ спектрофотометричним методом [4]. Статистичне опрацювання даних проводили за допомогою програми MS Excel.

Аналіз результатів дослідження показав істотний вплив РРР Агростимуліну на фотосинтетичні процеси люпину жовтого сорту Обрій. Так, за дії досліджуваних РРРв період між фазами бутонізації та цвітіння показник чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ), який характеризує динаміку формування врожаю  підвищився на 14,2 (Емістим С) та 68,2% (Агростимулін) порівняно із контрольним варіантом (табл. 1).

Таблиця 1

Чиста продуктивність фотосинтезу  люпину жовтого сорту Обрій за дії РРР Агростимуліну та Емістиму С

Варіант

ЧПФ, г/м2 на добу

%

Умови

Контроль

8,878±1,347

100,0

t=14 днів між фазами бутонізації та цвітіння

Агростимулін

14,934±1,345*

168,2

Емістим С

10,143±1,090

114,2

 

У період між  фазами цвітіння та зеленого бобу також виявлено стимулювальний вплив застосованих РРР на показник чистої продуктивності фотосинтезу у рослин люпину жовтого.  Проте,  істотно підвищився зазначений показник лише за дії Емістиму С (47,1%) (табл. 2).

Таблиця 2

Чиста продуктивність фотосинтезу  люпину жовтого сорту Обрій за дії РРР Агростимуліну та Емістиму С

Варіант

ЧПФ, г/м2 на добу

%

Умови

Контроль

4,464±0,586

100,0

t=13 днів між фазами цвітіння та зеленого бобу

Агростимулін

4,572±0,547

102,4

Емістим С

6,568±0,902*

147,1

 

Одним із показників, що характеризує ефективність фотосинтетичної системи, є вміст пігментів у листках рослин. Вміст хлорофілів а і b та їх сума є основними характеристиками пігментних систем. Згідно з літературними даними, показник суми хлорофілів у листках коливається від 0,3 до 5 мг/г. Співвідношення хлорофілу а до хлорофілу b (а/b) в нормально розвиненому фотосинтетичному апараті складає 2,5-3 [5]. Встановлено, що передпосівна обробка насіння люпину жовтого зазначеними рістрегуляторами вплинула і на накопичення хлорофілів у листках рослин дослідних варіантів. За використання Агростимуліну та Емістиму С виявлено зростання вмісту  хлорофілів а і  b відповідно на 0,1% та 1,9%  і  2,1 та 5,4% (табл. 3).

Таблиця 3

Вміст хлорофілів у листках рослин люпину жовтого сорту Обрій за дії РРР Агростимуліну та Емістиму С у фазі цвітіння

Варіант

Хлорофіл а, мг на 100 г речовини

Хлорофіл b, мг на 100 г речовини

Контроль

99,665±6,008

44,101±3,851

Агростимулін

99,718±5,589

45,019±3,059

Емістим С

101,516±3,765

46,469±2,968

 

Отже, регулятори росту рослин Агростимулін та Емістим С впливають на проходження фотосинтетичних процесів у рослинах люпину жовтого сорту Обрій.

 

Список використаних джерел

1.Анішин, Л. А. Регулятори росту рослин. Рекомендації по застосуванню [Текст] / Л. А. Анішин, С. П. Пономаренко, З. М. Грицаєнко. – К. : МНТЦ «Агробіотех», 2011. – 40 с.

2.Векірчик, К. М. Фізіологія рослин. Практикум [Текст] / К. М. Векірчик. – К. : Вища школа. головне видавництво, 1984. – 240 с.

3.Починок, Х. Н. Методы биохимического анализа растений [Текст] / Х. Н. Починок. – АН УССР, Ин-т физиологии растений. ‒ Киев : Наук. думка, 1976. ‒ 334 с.

4.Володарець, С. О. Фітонцидна активність у зв’язку з вмістом хлорофілів у листках деревних рослин в урбанізованому середовищі [Текст] / С. О. Володарець // Промышленная ботаника. – 2012. – Вип. 12 – С. 167-171.

Категорія: Секція/Section_2_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 373 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0