Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_2_2016_10_28

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

Живко Зінаїда

д.е.н., професор, завідувач кафедри

Чорна Романа

магістрант

Берездецька Ірина

магістрант

Львівський державний університет внутрішніх справ

м. Львів

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

 

Безпека праці персоналу тісно пов’язана з кадровою безпекою. Суттєвий вплив злочинів зі сторони персоналу, тобто реалізація внутрішніх загроз спонукає до ретельного вивчення та формування методологічних засад гарантування кадрової безпеки. У відповідності до результатів вивчення доробку вітчизняних та закордонних науковців [1-6], можна чітко визначити, що кадрова безпека є синтетичною категорією: економічної теорії, теорії управління персоналом, економіки праці, соціології, політології, але, водночас, є і уніфікованою категорією, яка існує на всіх рівнях від окремо взятого підприємства до національної економіки.

Загроза для деяких підприємств та організацій виникає тоді, коли вони залежать від діяльності декількох провідних співробітників. Зокрема, дехто з працівників може зловживати при виконанні своїх професійних функцій (бухгалтери, касири, комірники, начальники цехів, торговельні представники, експедитори тощо). Крім того, на діяльність підприємства може вплинути звільнення, перевід або хвороба провідних фахівців. Інша причина – це підкуп персоналу, шантаж з боку конкурентів, які змушують працівників продавати цінну інформацію, вчиняти промислове шпигунство, чинити саботаж чи виводити з ладу обладнання.

Тому, для убезпечення діяльності підприємства доцільно особливу увагу приділити профілактиці правопорушень з боку персоналу, а саме: 1) забезпечити висококваліфікований кадровий менеджмент, використання сучасних технологій; 2) організувати персональну робота з працівниками й управління поведінкою персоналу; 3) на конкурентній основі проводити передоручення комерційних справ не одному спеціалісту, а розподілити їх між декількома; 4) проводити зовнішній і внутрішній аудит діяльності керівного складу; 5) контролювати розподіл функціональних обов’язків керівного складу підприємства; 6) періодично відновлювати повноваження менеджменту; 7) дотримуватися сучасних методів охо­рони майна підприємства; 8) оптимізувати облікову політику підприємства; 9) обмежити доступ працівників до документів, що підпадають під обмежений доступ; 10) забезпечити збереження інформаційних комунікацій тощо.

На нашу думку, питання кадрової безпеки, що прямо чи опосередковано впливають на економічну безпеку підприємства, є різноаспектними, можуть охоплювати будь-які напрямки діяльності підприємства, але всі вони мають площину перетину на кадровій безпеці. Зокрема, як свідчить аналіз наукових праць [2; 7-9] економічна безпека підприємства залежить від: розробки мотиваційних пакетів; роботи з кадровим резервом та навчанням персоналу; усунення збитків, пов’язаних з трудовими конфліктами; підвищення лояльності працівників і вірності їх підприємству; аналізу діяльності конкурентів; постійного моніторингу та співпраці з кадровими агенціями, з Інтернет-середовищем та сайтами вакансій; аналізу ринку праці; забезпечення підприємства необхідними фахівцями; відстежування подачі резюме працівниками підприємства в публічних базах; способів проектування кар'єри.

Як показує досвід, підприємство обирає один з двох шляхів вирішення проблеми кадрової безпеки: «боротьбу» з персоналом або «співпрацю» з ним. Перші, заздалегідь розглядають своїх працівників як потенційну загрозу для власної безпеки і прагнуть будь-якими способами цю загрозу нейтралізувати: розробляють і регулярно оновлюють повний комплект документів в рамках кадрового діловодства, чітко прописують всі нюанси взаємин із співробітниками, ведуть моніторинг всіх змін трудового законодавства. В цій нескінченній гонці перемога періодично переходить з рук в руки, але спочатку перевагу має працівник [7-9].

Підприємства, націлені на співпрацю зі своїм персоналом, розглядають своїх працівників як партнерів у вирішенні бізнес-задач. У таких організаціях регламентується і прописується тільки необхідний мінімум операцій, а основні зусилля направлені на створення таких умов праці і відносин в колективі, при яких у співробітників не виникне бажання скористатися «уразливістю» працедавця навіть в ситуації звільнення. Основними суб’єктами кадрової безпеки організації є служба управління персоналом і служба безпеки. Існує думка, що проблемами, пов’язаними з безпекою, повинна займатися в основному тільки служба безпеки [6]. Однак практика показує, що служба управління персоналом не менш важливий суб’єкт, а в деяких питаннях – і більш значний. По-перше, підбором, оцінкою, розвитком співробітників служби безпеки займається саме служба управління персоналом, за допомогою чого вона впливає на забезпечення безпеки, у тому числі кадрової. По-друге, прямий обов’язок фахівців служби управління персоналом – сприяти досягненню цілей фірми за допомогою персоналу, що має на увазі мінімізацію негативних впливів з боку персоналу. По-третє, колосальна кількість методів і можливостей забезпечення кадрової безпеки перебуває в руках саме співробітників служби персоналу [3; 4].

  Отже, розвиток кадрового потенціалу підприємства можливий за умови цілеспрямованих вкладень з боку людини, організації, держави. Саме люди, їх знання, уміння, здібності, досвід, інтелектуальний запас, який накопичується можуть стати джерелом доходів. Головним стратегічним пріоритетом підприємства має стати розвиток людського капіталу за рахунок здійснення інвестицій в освіту, науку, професійну підготовку, охорону здоров’я, що забезпечить у майбутньому економічну безпеку підприємства.

 

Список використаних джерел

  1. Чаплигіна, Ю. С. Етимологічний аналіз категорії «кадрова безпека» [Електронний ресурс] / Ю. С. Чаплигіна. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.
  2. Коваленко, Д. В. Методологічні основи соціологічного виміру лояльності персоналу організації [Електронний ресурс] / Д. В. Коваленко // Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соцології молоді та студентства. – 2010. –  № 1. –  Режим доступу: www.sociology.kharkov.ua/socio/docs/.pdf.
  3. Кадрова безпека підприємства [Електронний ресурс]. – 2011. – №6 (138). – Режим доступу : http://www.hrd.com.ua/index.php/2011-03-05-22-45-58/249-6-138
  4. Сайт Запорожского центра детекции лжи «POLYGRAPH» [Електронний ресурс]. –  Режим доступа : http://www.polygraph.zp.ua
  5. Чумарин, И. Г. Планирование персонала с точки зрения кадровой безопасности [Електронний ресурс] / И. Г. Чумарин // Кадры предприятия. – 2003. – №4. – Режим доступа : http://www.poteri.net/publikatsii/kadry-predpriyatiya-4-2003.html
  6. Лисенко, М. С. Механізм забезпечення кадрової безпеки підприємств [Текст] / М. С. Лисенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №7. – С. 137-140.
  7. Шаваев, А. Г. Безопасность корпораций. Криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы [Текст] / А. Г. Шаваев. – М.: «Банковский Деловой Центр», 2007. – 239 c.
  8. Живко, З. Б. Кадрова безпека в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / З. Б. Живко // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 20 (199). – С. 127-135.
  9. Живко, З. Б. Кадрова безпека в системі управління підприємством [Текст] / З. Б. Живко, І. Я. Бездух, І. Б. Воробець // Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпропетровськ, 26-27 грудня 2014 р.). – у 3-х частинах. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2014. – Ч. 3. – С. 32-35. (128 с.)
Категорія: Секція/Section_2_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 262 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0