Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА

Бирка Марія

к.е.н., м.н.с.

ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»

м. Львів

 

АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА

 

Під станом залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на підприємства слід розуміти зріз ситуації, в якій перебувають підприємства з часткою прямого іноземного інвестора в статутному капіталі, а також можливості тих підприємств, які потенційно можуть залучати ПІІ, що обумовлюється характеристиками внутрішніх і зовнішніх обставин. Аналізування стану залучення ПІІ на підприємства пропонується здійснювати як послідовність таких етапів: 1) аналізування загальних тенденцій залучення ПІІ на світовому та регіональному ринку з метою виявлення основних тенденцій та можливостей конкурентного середовища; 2) визначення основних характеристик бізнес-клімату та тенденцій залучення ПІІ у середовищі, в якому суб’єкт залучення ПІІ функціонує; 3) аналізування основних напрямків діяльності підприємств, на які залучено ПІІ, в межах виду економічної діяльності; 4) співставлення результатів аналізування; 5) оцінювання стану залучення ПІІ на підприємства.

Аналізування статистичних даних міжнародних організацій підтверджує, що, незважаючи на зменшення світових обсягів ПІІ, кількість суб’єктів, що їх залучають, стабільно зростає. Оскільки конкуренція за ПІІ стає все більш жорсткою, поширеною світовою практикою є використання інституційних методів їх залучення, зокрема діяльність агентств із залучення інвестицій, до яких мають можливість звертатись за підтримкою підприємства, що шукають інвестора. Також встановлено, що на підприємства країн Центрально-Східної Європи найбільші обсяги ПІІ забезпечив механізм приватизації за участі іноземних інвесторів. Позитивний вплив ПІІ на підприємства був досягнутий завдяки їх обов’язковій подальшій реструктуризації за виробничим, організаційним, кадровим, інформаційним і ринковим напрямками.

Інвестори розглядають інвестиційний проект з позиції можливих витрат, дохідності і ризику та оцінюють умови як такі, що сприяють його впровадженню або ж не сприяють. Тому для менеджерів, що залучають ПІІ, аналізування впливу факторів формує комплексне розуміння обставин, за яких відбувається управління залученням ПІІ та умов, що визначають вибір конкретного проекту. З цією метою фактори, що впливають на залучення ПІІ, доцільно розглядати за низкою ознак: середовище впливу (зовнішні, внутрішні фактори); рівень впливу (фактори макрорівня, мезорівня, макрорівня); джерело виникнення (фактори попиту, витрат, ризику); напрям впливу (фактори прямої і непрямої дії); характер впливу (економічні, політично-правові/ інституційні, соціально-культурні/ психологічно-поведінкові); спосіб оцінювання (кількісні, якісні фактори). Цей перелік пропонуємо доповнити такими ознаками, як результат впливу на стан залучення ПІІ (функціональні, дисфункціональні, нейтральні фактори) та можливість впливу зі сторони суб’єктів залучення ПІІ (керовані, некеровані фактори). На відміну від функціональних факторів, що сприяють позитивному інвестиційному рішенню, дисфункціональні – підштовхують відхилити інвестиційну пропозицію. Динаміка нейтральних факторів жодним чином на перебіг процесу залучення ПІІ не впливає. Ідентифікувавши та сформувавши перелік груп факторів щодо їх впливу на стан залучення ПІІ, з позиції управління процесом залучення ПІІ важливим є наступний крок – визначити, які з них є підконтрольні стороні, що ПІІ залучає. До групи керованих факторів залучення ПІІ належать ті, динаміку яких суб’єкт залучення ПІІ може змінювати з метою досягнення поставлених цілей. Некеровані фактори залучення ПІІ підприємство сприймає як дані та такі, що формують його умови функціонування.

У зв’язку з відсутністю спеціалізованих баз даних, отримання інформації, необхідної для поглибленого аналізування стану залучення ПІІ на підприємства, є доволі проблематичним. Відтак задля досягнення поставлених цілей дослідження виникла необхідність проведення інтерв’ю з представниками управлінської ланки підприємств та експертами у сфері залучення іноземних інвестицій, а також оптимізації переліку індикаторів. Таким чином, аналізування здійснювалось у розрізі основних індикаторів, що характеризують сферу залучення ПІІ, а також фінансово-економічну, зовнішньоекономічну, інноваційну і соціальну діяльність підприємств. За допомогою анкетного опитування було визначено репрезентативні індикатори сфер діяльності, що є важливими при оцінці стану залучення ПІІ на підприємства (обсяг реалізованої продукції, капітальні інвестиції, чистий прибуток (збиток), сальдо зовнішньоекономічних торговельних операцій, обсяг фінансування інноваційної сфери діяльності підприємства, фонд оплати праці та сума витрат підприємств на утримання робочої сили).

Проведене аналізування таким способом дало можливість виокремити закономірності, характерні ознаки та головні тенденції залучення ПІІ на підприємства, а також виявити та наочно представити динаміку індикаторів сфер діяльності підприємств, які безпосередньо впливають на результативність цього процесу.

 

Список використаних джерел

  1. Blonigen, B. A Review of Empirical Literature on FDI Determinants [Text] / B. Blonigen // Atlantic Economic Journal. – 2005. – №33 (4). – С. 383–403.
  2. fDi Intelligence. The fDi report 2015 [Text] / fDi Intelligence. – London: The Financial Times Ltd, 2015. – 19 с.
  3. fDi Intelligence. Ranking of European Cities & Regions of the Future [Електронний ресурс] / fDi Intelligence. – 2014. – Режим доступу : http://www.fdiintelligence.com/Locations/Europe/European-Cities-and-Regions-of-the-Future-2014-15.
  4. Lumby, S. Investment appraisal and financial decisions [Text] / Steve Lumby. – London: Chapman&Hall, 1994. – 667 с. – (Fifth edition).
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 216 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0