Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Синюк Аліна

студентка

Підгірний Андрій

студент

Науковий керівник: д. н. держ.упр., професор Міщенко Д.А.

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпро

 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

 

Сьогодні в економіці України саме бюджетна політика є невід’ємною частиною та найважливішим компонентом фінансової політики держави. Бюджетна політика, що тісно пов'язана з податковою, грошово-кредитною, валютною, інвестиційною та борговою політикою держави, відіграє провідну роль у забезпеченні економічної та соціальної стабільності. Крім того, оцінювання рівня ефективності бюджетної політики держави пов’язано не лише із визначенням  рівня забезпеченості бюджету доходами, оптимізацією його видатків та покриттям дефіциту, але й, в першу чергу, забезпеченням економічної та фінансової безпеки держави. Ось чому аналіз і визначення рівня бюджетної безпеки нашої країни є актуальним та важливим завданням.

Необхідно зазначити, що у науковій літературі не сформовано однозначного тлумачення поняття “бюджетна політика”, крім того, її визначення відсутнє й у Бюджетному кодексі. Однак, у Господарському кодексі України серед основних напрямів економічної політики, що визначаються державою є бюджетна політика, спрямована на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного боргу та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі національного доходу.

Досліджуючи основні напрями бюджетної політики нашої держави, варто зауважити, що протягом 2011–2015 рр. реалізація бюджетної політики головним чином була спрямована на посилення соціального захисту населення, підвищення соціальних стандартів, забезпечення сталого розвитку економіки країни, ефективного використання бюджетних коштів, реформування системи міжбюджетних відносин, сприяння розвитку інвестиційної та інноваційної сфер, поліпшення інвестиційного клімату в Україні, стимулювання національного бізнесу, закладання основ модернізації та реструктуризації економіки. Однак, зважаючи на той факт, що ці завдання майже щорічно декларуються у відповідному документі, можна зробити висновок про неефективність бюджетної політики і низьку результативність уповноважених органів державної влади у напрямі оптимізації та трансформації сфери державних фінансів [1].

Основні індикатори визначення рівня бюджетної безпеки країни запропоновані у Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року  №1277 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України”. Відповідно до цих рекомендацій, бюджетна безпека - це стан забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості державних фінансів, що надає можливість органам державної влади максимально ефективно виконувати покладені на них функції. Таким чином, бюджетна безпека є важливою складовою фінансової безпеки країни.

Для визначення рівня бюджетної безпеки України розрахуємо основні індикатори, що запропоновані Методичними рекомендаціями (табл.1.).

Аналіз індикаторів бюджетної безпеки свідчить про те, що майже всі показники знаходяться за межами допустимих значень. Зокрема відношення дефіциту державного бюджету до ВВП лише у 2011 та 2012 роках є оптимальними, а у 2013-2015 роках їх значення є задовільним. Дефіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління у 2015 році є небезпечним, хоча у 2011-2014 роках його можна вважати задовільним. Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет у 2011-2012 роках можна вважати оптимальним, у 2013-2014 роках значення цього показника перевищує оптимальні 30%, а тому є задовільним, однак у 2015 році індикатор значно перевищує порогове значення та є критичним. Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету протягом 2011-2015 років є критичним. Така ситуація склалася внаслідок зростання дефіциту сектору загальнодержавного управління, значного обсягу дефіциту зведеного бюджету, падіння реального ВВП та значного зростання обсягу державного боргу та витрат на його погашення.

Таблиця 1

Показники бюджетної безпеки України у 2011-2015 рр.

Найменування індикатора, одиниця виміру

2011

2012

2013

2014

2015

Порогове значення

Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП, відсотків

-3,1

-3,0

-5,0

-5,0

-5,3

Не більше 3

Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, відсотків до ВВП

-1,0

1,1

-0,5

-0,7

-3,2

Не більше 1

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відсотків

27,6

26,6

31,5

33,3

45,6

Не більше 30

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету, відсотків

28,1

25,5

33,0

45,3

65,2

Не більше 6

 

*Примітка: розраховано авторами

 

Крім того, варто зазначити, що запропонована Методика розрахунку має ряд недоліків. Зокрема: недостатня кількість індикаторів для здійснення аналізу, не адаптованість до Української економіки, складність довгострокового планування, оскільки індикатори розраховуються на основі фактичних даних.

Не дивлячись на те, що майже всі індикатори перевищують допустимі значення, загалом рівень бюджетної безпеки України не можна вважати критичним. Однак, для недопущення погіршення наявної ситуації доцільно вживати певних заходів з метою зміцнення бюджетної безпеки. Ці заходи повинні бути реалізованими за такими напрямами [2]:

  • оптимізація видаткової частини державного бюджету, створення ефективної систему управління та контролю за використанням бюджетних коштів, вдосконалення податкової та бюджетної системи;
  • зменшення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу;
  • розробка Концепції фінансової безпеки України, яка б враховувала у собі специфіку національної фінансової системи;
  • здійснення постійного моніторингу та аналізу загроз та індикаторів фінансової безпеки та бюджетної безпеки зокрема, прогнозування перспективних значень показників, розроблення і здійснення конкретних заходів щодо підтримання бюджетної безпеки на належному рівні.

 

Список використаних джерел

1. Височина, А. В. Бюджетна політика України : сучасний стан, проблеми та перспективи [Текст] / А. В. Височина // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – №2. – С. 17-21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUABS_2013_2_6.

2. Петричко, М. М. Оцінка рівня бюджетної безпеки України: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс]/ М. М. Петричко // Економічний простір. – 2015. – № 97. – С. 140-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_97_16.

Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 2050 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0