Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Пашикян Ілона

студентка

Шутова Даря

студентка

Науковий керівник: д.н.держ.упр., професор Міщенко Д. А.

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпро

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

В умовах фінансово-економічної кризи пріоритетним напрямом діяльності держави й бізнесу є проведення скоординованої політики та вироблення стратегії щодо зниження впливу кризових явищ у фінансовому секторі. Ураховуючи масштабність, глибину й тривалість кризових явищ у вказаному секторі, а також ступінь їх негативного впливу на процеси, що відбуваються в українській економіці, потрібно виробити нові підходи до побудови системи фінансової безпеки нашої держави.

Із позицій різностороннього підходу фінансова безпека – захищеність фінансових інтересів на всіх рівнях фінансових відносин; певний рівень незалежності, стабільності й стійкості фінансової системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізаційних факторів, що складають загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової системи держави забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи й стале економічне зростання [1].

Фінансова безпека – це найважливіша складова економічної безпеки в умовах ринкової економіки, яка включає: – стан фінансів і фінансових інститутів, при якому забезпечується гарантований захист національних економічних інтересів; – гармонійний і соціально спрямований розвиток національної економіки, фінансової системи і всієї сукупності фінансових відносин і процесів у державі; – готовність і здатність фінансових інститутів створювати механізми реалізації та захисту інтересів розвитку національних фінансів; – підтримка соціально-політичної стабільності суспільства; – формування необхідного економічного потенціалу і фінансових умов для збереження цілісності та єдності фінансової системи навіть при найбільш несприятливих варіантах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів і успішного протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансової безпеки [2].

До основних індикаторів фінансової безпеки країни науковці відносять: бюджетну безпеку, безпеку грошового ринку, та інфляційних процесів, валютну безпеку, боргову безпеку, безпеку страхового ринку, безпеку фондового ринку, банківську безпеку.

До елементів фінансової безпеки можна віднести: – ефективність фінансової системи, тобто її здатність забезпечувати досягнення стратегічних та тактичних цілей розвитку держави; – незалежність фінансової системи, тобто здатність держави самостійно визначати цілі, механізми та шляхи її функціонування; – конкурентоспроможність фінансової системи, тобто її здатність повноцінно виконувати свої завдання та функції в умовах існування та впливу фінансових систем інших країн та світових фінансових агентів.

У зв’язку, з вище наведеними особливостями фінансової безпеки країни, можна визначити її загрози (на прикладі України), які поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні загрози породжуються, головним чином, неадекватною фінансово-економічною політикою, прорахунками органів влади й управління, помилками, зловживаннями та іншими відхиленнями в управлінні фінансовою системою держави [3].

Серед внутрішніх загроз фінансовій безпеці України можна виділити такі: недосконала фінансово-бюджетна система, неефективність системи контролю за витратами бюджетних коштів, невчасне прийняття Державного бюджету; непродумана грошово-кредитна політика держави; неефективність податкової системи, масове ухилення від сплати податків; надмірний дефіцит Державного бюджету та переважно емісійне його покриття; зростання «тіньової» економіки, посилення її криміналізації; необґрунтоване зростання цін на споживчому ринку, відсутність паритету цін на сільськогосподарську та промислову продукції; істотна виснаженість ключових джерел фінансових ресурсів – прибутку суб’єктів господарювання, доходів бюджетів усіх рівнів, амортизаційних відрахувань, ресурсів цільових фондів та ін.; нелегальний вивіз з України капіталу, переховування валютних коштів за кордоном; недостатній державний контроль за здійсненням експорту та імпорту; нерозвиненість сучасної інфраструктури підтримки конкурентоспроможності українського експорту.

До зовнішніх загроз фінансової безпеки в Україні належать: нерозвиненість сучасної фінансової інфраструктури; зростання зовнішньої заборгованості; нераціональне використання іноземних кредитів; нерегульований приплив в Україну іноземного капіталу та надання йому переваги порівняно з вітчизняним; надмірна відкритість економіки України, не виважена лібералізація зовнішньоекономічної діяльності; відсутність експортно-імпортної збалансованості.

Таким чином, враховуючи, великий спектр як зовнішніх, так і внутрішніх загроз фінансової безпеки країни, виникає потреба у визначенні основних напрямів зміцнення фінансової безпеки країни.

Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України: 1. Зовнішньоекономічна політика – профіцит платіжного бюджету по торгівельним операціям; зменшення відкритості економіки країни шляхом зростання внутрішнього ринку; скорочення загального зовнішнього боргу. 2. Валютна політика – стабілізація валютного курсу до гривні; зменшення «доларизації» економіки країни. 3. Грошово-кредитна та банківська політика – підвищення монетизації економіки; застосування цільового підходу до емісії грошової маси; відновлення ліквідності банківського сектору економіки та запобігання банкрутства системних банків. 4. Податкова політика – зменшення податкового тиску на вітчизняних виробників товарів та послуг; стимулювання попиту шляхом зменшення податкового навантаження на споживання; раціоналізація структури податкової системи; обмежений податковий протекціонізм; податкове стимулювання ефективної зайнятості населення. 5. Державна боргова політика – зменшення загального державного боргу; скорочення зовнішнього боргу; скорочення внутрішнього боргу [4].

Отже, дослідження особливостей фінансової безпеки країни дозволяє стверджувати, що стан фінансової безпеки є головним критерієм оцінки ефективності державної політики і діяльності владних структур. Проблемою, яка потребує розв’язання, є недостатньо ефективне застосування механізмів, спрямованих на нейтралізацію, мінімізацію впливу та усунення явищ і чинників, що призводить до створення зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці у фінансовій сфері. І тому так важливо саме на сучасному етапі розвитку нашої держави здійснити необхідні заходи, що стосуються підвищення рівня фінансової безпеки, зокрема у таких напрямках, як: зовнішньо економічна політика, валютна політика, грошово-кредитна та банківська політика, податкова політика, державна боргова політика.

 

Список використаних джерел

  1. Івашко, О. Фінансова безпека України в умовах кризових явищ в економіці [Текст] / О. Івашко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 2. – С. 61-66.
  2. Сиволап, Л. А. Аналіз фінансової безпеки України [Текст] / Л. А. Сиволап // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2015. – № 1(1). – С. 61-66.
  3. Бовсуновська, Г. С. Специфічні прояви загроз фінансовій безпеці страхового ринку [Текст] / Г. С. Бовсуновська // Економічний простір. – 2015. – № 93. – С. 189-199.
  4. Лазарева, А. П. Фінансова безпека країни: загрози та основні напрями зміцнення [Текст] / А. П. Лазарева // Вісник приазовського державного технічного університету. – 2014. – № 27. – С. 88-94.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 2298 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0