Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ТОВ ОСП «КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»

Януш Тетяна

Студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Палка І.М.

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

м. Тернопіль

 

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ТОВ ОСП «КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»

 

На сьогоднішній день розвиток України характеризується суттєвими структурними змінами в економічних відносинах. Особливу роль в цьому процесі відіграє торгівля, оскільки вона є однією з основних галузей народного господарства України. З переходом до ринкових відносин ускладнюються проблеми реалізації товарів та надання послуг, внаслідок зміни структури ринкового попиту, його кон’юктурних коливань і все більшого загострення конкуренції на ринку України. Тому і постає питання розробки та впровадження ефективної асортиментної політики на підприємствах.

Над даним питанням працювало багато українських та зарубіжних вчених, зокрема такі, як Федоряк Р. М., Андрійчук А. О., Канцідал Т. В., Комаровська О. В., які акцентують увагу на проблемах, які виникають при формуванні асортиментної політики, таких, як: інновації, забезпечення конкурентноздатності товару, створення ефективної упаковки, життєвий цикл товару та інші.

Канцідал Т. В., Комаровська О. В. розглядають маркетингове мікро- та макросередовище, їх чинники та фактори. Основне завдання аналізу маркетингового середовища полягає в тому, щоб взаємоузгодити вплив середовища, потреби цільового ринку, мету та можливості підприємства [1].

Завдання підприємства на конкурентному ринку полягає у створенні стійких відмінних переваг, що допомагають завоювати споживачів, стимулювання покупця до здійснення наступних покупок саме даного підприємства. Вивчення цього питання також відкриває перед підприємством розуміння всіх кон’юктурних умов ринку і відповідно дає шанс вибору варіантів їх максимально ефективного подолання або використання [2].

У сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний йому асортимент, тому завданням підприємства є задовольнити попит краще і ефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних ринках і, як наслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства. Тому формування оптимального асортименту, сприяючого оптимізації прибутку, збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу, дуже актуально для підприємств, прагнучих бути конкурентоздатними

Як відомо, сьогодні ТОВ «ОСП Корпорація Ватра», є одним з найбільших в Україні і СНД виробником світлотехнічної продукції промислового і культурно-побутового призначення. Досліджуване підприємство є відомим експортером світлотехнічної продукції як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.

Нами були проведені маркетингові дослідження для отримання більш точної інформації щодо маркетингової політики підприємства. Інструментом дослідження була анкета. Вибіркова сукупність склала 100 чоловік. Дослідження проводилося в 1 кварталі 2016 року у різних районах міста Тернополя, серед респондентів різного соціального статусу та з різним рівнем доходу.

На основі отриманих даних, які було проаналізовано, зроблено висновок, про необхідність розширення асортиментної політики підприємства.

При цьому, необхідно удосконалюються наявні конструкції й освоювати нові. Підприємство не має зупинятися на досягнутій асортиментній політиці, а продовжувати її вдосконалювати та розширювати.

Практичне впровадження вище наведених пропозицій дозволить покращити товарообіг і збільшити прибуток, а також додатково залучити постійних клієнтів щодо продукції ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА».

 

Список використаних джерел

  1. Канцідал, Т. В. Вплив маркетингового середовища на асортиментну політику підприємства [Текст] / Т. В. Канцідал, О. В. Комаровська // Економіка та управління підприємствами. – 2013. – №2. – С. 52-57.
  2. Федоряк, Р. М. Проблемні питання формування асортиментної політики  торговельних підприємств [Текст] / Р. М. Федоряк, А. О. Андрійчук // Технологія та дизайн. Економіка. – 2014. – №4. – С. 23-26.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 347 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0