Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОННИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Лебедевич Світлана

д.е.н., професор

Говда Галина

к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

м. Львів

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОННИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

На сучасному етапі розвитку нашої країни пріоритетним стало забезпечення рівня обороноздатності й національної безпеки. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року „Про Стратегічний оборонний бюлетень України”, введеного в дію Указом Президента України від 06 червня 2016 р. № 240/2016, для досягнення мети оборонної реформи поставлено ряд стратегічних цілей. При цьому для реалізації стратегічної цілі 1 потрібно отримання максимального ефекту від використання ресурсів, у т.ч. лісових. А стратегічна ціль 2 включає системи планування і управління ресурсами. Зазначене об’єктивно зумовлює нагальну потребу в адекватній інформації, яку може надати лише бухгалтерський облік. Між тим, діюча обліково-звітна система України такої інформації не надає, тому потрібно її вдосконалення.

Згідно концепції оптимізації оборонно-соціальних і еколого-економічних функцій лісів нашої країни [1] їх оборонні функції є найбільш комплексними. Вони, по суті, акумулюють і економічні, і екологічні, і соціальні функції. Зокрема, для оборони країни конче потрібна деревина на різні оборонні об’єкти, недеревна лісопродукція для технічних потреб і харчування з мінімальними витратами (економічна функція). Потрібні лісові площі для маскування, відпочинку фізичного і естетичного, для оздоровлення та відновлення тонусу організму військовослужбовців (соціальні функції). Оборонні екологічні функції передусім важливі для рекреації пошкоджених військовими діями територій.

Нами розроблено облікове забезпечення оборонних функцій лісів [2]. Воно базується на запропонованій класифікації оборонних витрат підприємств лісового господарства. Під час дослідження опрацьовано основні підходи до класифікації витрат та виокремлено оптимальну кількість ознак групування витрат [3]. Важливою класифікаційною ознакою вважаємо „за структурою видів діяльності”.

Всі оборонні витрати, передусім, поділяємо на капітальні та поточні. Капітальні оборонні витрати пропонуємо обліковувати шляхом аналітичного доповнення рахунків класу 1. Це стосується рахунків 10 „Основні засоби” 11 „Інші необоротні активи”, 13 „Знос (амортизація) необоротних активів”, 15 „Капітальні інвестиції”.

Поточні витрати щодо оборонних функцій лісів поділяємо за видами діяльності і пропонуємо обліковувати на рахунках класу 9, доповнивши їх відповідними аналітичними рахунками. Це стосується рахунків 90 „Собівартість реалізації”, 91 „Загальновиробничі витрати”, 92 „Адміністративні витрати”, 93 „Витрати на збут”, 94 „Інші витрати операційної діяльності”, 95 „Фінансові витрати”, 97 „Інші витрати”. Аналогічно задіяні рахунки класу 2: 23 „Виробництво”, 26 „Готова продукція”.

Зазначена класифікація оборонних витрат лісівництва дозволяє без суттєвих реорганізацій і капіталовкладень ефективну організовувати облік оборонних витрат та вести подальші розробки з безпосереднього відображення їх у діючих формах фінансової звітності лісогосподарських підприємств. Використовуючи наявний досвід обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісового господарства в напрямку його екологізації [4], ведемо дослідження з розроблення обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісового сектора економіки за всіма основними групами функцій лісів.

 

Список використаних джерел

  1. Лебедевич, С. І. Концепція оптимізації соціальних і еколого-економічних функцій лісів у галузевій системі екологічного менеджменту підприємств [Текст] / С. І. Лебедевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 27-30.
  2. Лебедевич, С. І. Облікове забезпечення оборонних функцій лісів : А.с. № 65057 від 25.04.2016. Заяв. № 65713 від 25.02.2016.
  3. Говда, Г. А. Облік і контроль в управлінні витратами основної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09 / Г. А. Говда. – Львів. комерц. акад. Укоопспілки. – Львів, 2013 – 20 с.
  4. Лебедевич, С. І. Обліково-аудиторське забезпечення лісогосподарських підприємств для сталого розвитку України : Монографія [Текст] / С. І. Лебедевич, Н. М. Клим, Х. Р. Хомик. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 268 с.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 239 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0