Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Низик Мар’яна

студентка

Науковий керівник: к. е. н., доцент Старицький Т.М.

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

м. Тернопіль

 

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

 

На даний момент в Україні будь-яке підприємство бажає мати успішне виробництво, стабільні грошові надходження та кваліфікованих працівників. Для успішної діяльності підприємства виникає необхідність враховувати фактори з певним ступенем ймовірності. Перш за все – це умови ринкового середовища: стан попиту, конкурентів, показники економічного, політико-правового факторів життя держави. Це можливо здійснити лише при детальному маркетинговому плануванні. Тільки маркетинговий підхід до ухвалення рішень дозволяє виробити конкретні цілі, стратегії, тактику поведінки фірми на ринку та підвищити її дохід.

Питанням маркетингу на сільськогосподарських підприємствах присвячено значний обсяг публікацій. Проблемами розвитку підприємства та удосконаленням маркетингу займалися такі науковці: Г. Армстронг [2], Л. Балабанова [3], О. Луцій [4], В. Парсяк [6] та ін. Проте, особливостям використання маркетингу сільськогосподарськими підприємствами приділяється недостатня увага, тому ця проблема потребує більш глибокого вивчення.

Маркетингова діяльність в сільськогосподарській сфері реалізується за допомогою таких основних механізмів: аналіз зовнішнього середовища підприємства; аналіз середовища споживачів; вивчення існуючих товарів і планування майбутніх; забезпечення гнучкої цінової політики; управління маркетинговою діяльністю як єдиною системою.

За визначенням М. Бєлявцева та В. Ніколайчука, промисловий маркетинг – це багатофункціональна система, яка постійно пристосовується до ринку товарів виробничого призначення та ділових послуг, який часто змінюється [5, c. 18]. Агромаркетинг як система ще не набула поширення у формуваннях агропромислового комплексу України .

Це інтерпретується такими основними причинами:

  • по-перше, продукція сільського господарства ще не набула належної конкурентоспроможності при відсутності прозорого ринку;
  • по-друге, дослідження показують, що в багатьох аграрних і сільськогосподарських формуваннях ще існує психологія виробника, коли керівник підприємства не пристосувався до ринкової ситуації, коли на перший план виходить проблема збуту продукції, її конкурентоспроможність.

Маркетинг як теоретична концепція дає можливість сільськогосподарським підприємствам краще пристосуватися до умов ринкової економіки, оскільки маркетингова діяльність за своєю суттю є чітко організаційною формою сучасного товарного виробництва з відповідним змістом і має вагоме значення для розвитку сільськогосподарського виробництва.

Маркетингова діяльність допомагає об’єднати зусилля агропромислових товаровиробників, підприємств переробної промисловості і торгівлі не тільки під час реалізації, але і під час визначення характеру і масштабів виробництва, шляхів прибуткового використання виробничих потужностей підприємств, визначення взаємовигідних умов просування продукції з урахуванням максимального задоволення потреб кінцевих споживачів.

Процес прийняття рішень є одним з основних елементів ведення ефективної маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств, адже поведінка споживачів не є аналогічною при купівлі різних товарів чи послуг. На сьогоднішній день значна частина різноманітних організацій та об’єднань виступають у якості споживачів, тому для збереження конкурентної позиції сільськогосподарські виробники повинні брати це до уваги при плануванні маркетингової діяльності. Беззаперечно, розвиток маркетингової діяльності в сільськогосподарських формуваннях є багатоаспектною проблемою, що в певній мірі залежить від зовнішнього середовища, перш за все від темпів наукового обґрунтування і практичної реалізації аграрної політики в Україні.

Отже, проблема застосування маркетингових заходів в сільськогосподарських підприємствах існує та потребує розв’язання. При цьому великомасштабні аграрії України уже використовують маркетингові заходи у своїй діяльності та досягають лідируючих позицій серед конкурентів.

 

Список використаних джерел

  1. Андрощук, І. М. Агромаркетинг в підприємствах АПК [Електронний ресурс] / І. М. Андрощук. – Режим доступу : http:// www.int-konf.org. – Назва з екрану. (дата доступу 06.04.15).
  2. Амстронг, Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание [Текст] / Гари Амстронг, Филип Котлер. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 1072 с.
  3.  Бaлaбaнoвa, Л. В. Мaркeтинг віднoсин в систeмі упрaвління підприємствoм [Тeкст] : мoнoгрaфія / Дoнeцький нaціoнaльний ун-т eкoнoміки і тoргівлі ім. Михaйлa Тугaн-Бaрaнoвськoгo / Л. В. Бaлaбaнoвa, С. Чeрнишeвa. – Дoнeцьк : ДoнНУEТ, 2009. – 280 с.
  4. Луцій, О. П. Маркетингові дослідження ринку продуктів харчування : організаційно-методичний аспект діяльності суб’єктів господарювання [Тeкст] : монографія / О. П. Луцій, Н. В. Васюткіна. –– К. : Європ. ун-т., 2006. – 224 c.
  5. Николайчук, В. Е. Промышленный маркетинг [Текст] / В. Е. Николайчук, М. И. Белявцев. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.
  6. Парсяк, В. Н. Маркетинг від теорії до практики [Текст] : навч. посіб. / В. Н. Парсяк. – К. : Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2007. – 255 с.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 370 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0